Gå til innholdet
Tradesolution > Tjenester > MediaStore

MediaStore

MediaStore gir dine kunder tilgang til; riktig bilde, av rett produkt til riktig tid
– raskere og mer effektivt!

Komplett mediabase

MediaStore skal gi aktører i utvidet dagligvare i en felles mediabase – en komplett base for lagring, håndtering og distribusjon av dine bilder og mediemateriell.

Bildebasen skal minimum inneholde produktbilde (markedsbilde + space-bilder), men basen vil totalt også kunne omfatte miljøbilder, produktlogoer, selskapslogoer og annet bildemateriale.

Rett produkt – til riktig tid

Aktørene tilbys en enkel og effektiv løsning for opplastning, lagring og håndtering av kvalitetssikrede produktbilder, knyttet opp mot EPD-basen. Bildebasen vil sikre bransjen en komplett bildedatabase, med svært høy kvalitet, som gir brukerne; riktig bilde – av rett produkt – til riktig tid.

MediaStore Bedrift – en egen DAM-løsning for din bedrift

I tillegg til bransjeløsningen MediaStore, tilbyr vi en egen DAM-løsning for din bedrift – MediaStore Bedrift

Bildebasen er enkel og effektiv i bruk, og vil (om ønskelig) kunne fungere som en komplett mediabank for den enkelte bedrift. Bilder som lastes opp til basen er søkbare og tilgjengelig for alle identifiserte mottakere som for eksempel grossister, kjeder og aktuelle reklamebyråer. I prosessen tilknyttes metadata fra EPD-basen, dette sikrer både korrekt identifisering av produktene, effektivt vedlikehold og god kvalitetssikring av produktbildene.

Tilgang til MediaStore
Det er to måter å laste opp og beskrive produktbilder til basen:

 1. Logg inn i MediaStore og last opp bilder selv.
 2. Bestille fotografering i Tradesolutions fotostudio.

MERK! Velger dere å bruke vårt fotostudio (alt.2) vil vi som en del av grunntjenesten ta alle nødvendige markedsbilder (F-pak / D-pak i henhold til bransjestandard), knytte EPD-data til bildene, foreta enkel retusjering og laste opp materialet til MediaStore QA.

Det er mulig å kombinere alternativene.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang!

For alle abonnenter i MediaStore, er det p.t. krav om at det ligger:

 • Minimum ett markedsbilde av alle aktive varer i EPD-basen (backlog) innen 31.12.15

 • Fullt bildesett av alle nyheter og lansering (se dokument)

Fullt bildesett i forbindelse med forpaknings- og designendringer på eksisterende produkter (se dokument)

Det er utarbeidet et dokument – MediaStore Guide Dagligvare v0518 – som beskriver krav til produktbilder og produkteier, samt annen praktisk informasjon. For Servering gjelder litt andre krav som beskrives i MediaStore Guide Servering v0518.

I dokumentene finner du blant annet informasjon om:

 • Viktige definisjoner

 • Bildevinkler, produkter og bildesett

 • Tidsfrister

 • Fysiske- og visuelle krav til bildene

 • Bestilling av tjenester i Fotostudio

 • Eksempler

Det gjøres oppmerksom på at dokumentene ovenfor vil oppdateres fortløpende – dette vil kunne medføre endringer i aktuelle krav, frister og betingelser. Endringene vil ikke bli varslet.

MERK! Vi oppfordrer alle abonnenter til å være tidlig ute med å få aktuelle produktbilder på plass i henhold til frister.

Følgende frister er satt for henholdsvis Nyheter og Eksisterende varer – unntak er storhusholdningsvarer som ikke har egen emballasje, eller varer i løsvekt (eks: epler).

1. Nyheter (lanseringer)
For alle lanseringer er det et krav om:

 • Fullstendig (godkjent) bildesett innen U-3 (dvs. tre uker før lanseringsukene). Dette gjelder for alle lanseringsvinduene.

Finnes ikke bilder i basen når produktet ankommer EPD Sjekkpunkt, vil abonnenten varsles og produktbilder tas om ikke annet avtales. Det er viktig å sende «feilfrie» produkter (fine etiketter, lite skraper, etc.), slik at man unngår unødvendig retusjeringsarbeid i fotoproduksjonen. Ved feil eller skader på produkter tar vi kontakt med produkteier.

Alle bildene i bildesettet til et produkt skal være godkjent etter kravene beskrevet i dokumentet; «Krav til produktbilder og produkteier» (se lenke i avsnittet over).

2. Aktive varer i EPD-basen
For alle eksisterende aktive varer som ligger i EPD, innføres en 2-stegs prosess i forhold til krav om bildesett:

 • Minimum 1 godkjent bilde/bildevinkel innen 31.12.2015 – bildet må ha en av disse bildevinklene: 1N, 2L, 1C og 8R (ett av markedsbildene eller frontbilde space).

 • Godkjent komplett bildesett: frist vil kommuniseres senere.

Bilder skal være godkjent etter kravene til bildekvalitet beskrevet i dokumentet; «Krav til produktbilder og produkteier».

Prismodellen er basert på to elementer: QA (kvalitetssikring) per bilde + årsavgift per bilde.
Eventuelt tillegg vil være: «enkel fix» eller «avansert fix», om QA avdekker behov for dette.

Totalkostnaden for et år vil dermed variere avhengig av hvor mange nye bilder som legges inn i basen + antall produktbilder allerede lagret i basen. Maksimalt tak for årsavgift er likevel satt til 80.000,- per år (*minimumsfaktura per kvartal 350,-)

Fotografering av produkter kan gjøres i Tradesolutions fotostudio, besøk fotostudios nettsider for priser.

Kvalitetssikring (QA)
(Priser pr. bilde)

 • QA (sjekk tekniske & visuelle krav + publisering: kr 50,-
 • FIX (klipp, ripe- og støvretusj, fix): kr 149,- (D-pak kr 49,- kun om QA avdekker behov for fix)
 • QA ENKEL – miljøbilder, logo og annet materiell: kr 20,-

Årsavgift bilder*
(Priser pr. bilde)

 Antall bilder Priser i 2018
1 – 375 bilder 42
376 – 750 bilder 32
751 – 1500 bilder 27
1501 – 3500 bilder 16
> 3500 bilder 0

Kontakt oss på e-post: mediastore@tradesolution.no eller telefon 400 07 475 så hjelper vi deg!

Trenger du support i MediaStore? Vi hjelper deg gjerne!

Send oss en mail på: mediastore@tradesolution.no så hører du raskt fra oss.

Kontakt

Even Skau
Avdelingsleder MediaStore og Foto

Telefon: +47 952 40 892
E-post: even.skau@tradesolution.no

L3 2018 – Innlevering
EPD Sjekkpunkt

dager

timer

min

sek

Våre kunder, eiere og partnere


Kart og veibeskrivelse