Gå til innholdet ""
Tradesolution > Tjenester > Kjederegistrene

Ved å sentralisere bransjens strukturdata i felles databaser oppnår bransjen og den enkelte aktør årlig store rasjonaliseringsgevinster gjennom tilgangen på kontinuerlig vedlikeholdte og enhetlige registre.

Kjederegistrene er en felles bransjedatabase som gir abonnentene mulighet til å redusere interne ressurser nødvendig for oppbygging og vedlikehold av et eget kundeinformasjonssystem, samtidig som datakvaliteten økes betydelig. Registeret benyttes som grunnlag for eget kunderegister, salgsplanlegging, butikkoppfølging, markedsoversikt, fakturering, direkte markedsføring (DM) osv.

Registerinformasjon

Registrene er bygget opp slik at kjedetilknytningen til det enkelte utsalgssted gjenspeiler kjedenes egen butikk- og profilinndeling. Hver registerenhet inneholder ca. 50 ulike informasjonsfelter som sikrer førstehånds kunnskap om ditt marked og dine kunder. Registeret gir oversikt over blant annet:

 • GLN – Global Location Number eller global lokasjonsnummer på norsk, i tillegg til organisasjonsnummer og gironummer

 • Utsalgsstedets kjedetilknytning og kjedehistorikk

 • Nedbrytninger per region, paraplykjede og salgs- markedsføringskjede

 • Dato for nyåpninger, nedleggelser og omprofileringer, kjedehistorikk

 • Butikk- og firmanavn, adresse- og kontaktinformasjon, leverings- og fakturaadresse, telefon og faks

 • Grossist m/kundenummer

 • Omsetningsklasser (kun dagligvare), salgsflate m2

 • Geografisk informasjon som kommune, fylke og GPS-koordinater (geografisk beliggenhet)

Visste du at:

 • Kjederegistrene inneholder totalt ca. 67.000 enheter i Norge, fordelt på:
 • Dagligvare nær 4.000 enheter

 • KBS (kiosk, bensin og servicehandel) ca. 5.500 enheter

 • Horeca (Storhusholdning/ Storkjøkken) ca. 34.000 enheter

 • Utvalgte bransjer innen faghandel ca. 9.000 enheter

 • Netthandel (dagligvare på nett) ca. 50 enheter

 • Spesial/øvrige andre bransjer ca. 14.000 enheter.

Komplett register over hele dagligvaremarkedet i Norge!

Kjederegisteret for Dagligvare omfatter alle dagligvarebutikker i Norge, dette er markedets beste register og gir deg en komplett oversikt over bransjen.

Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging osv.

Registeret er tilgjengelig som kjederegister og adresseregister. Ved å tegne abonnement på kjederegister Dagligvare sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Dagligvare? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Ute etter alle kantinene, eller kanskje restaurantene i Norge?

Horeca-registeret omfatter alle utsalgssteder der mat og drikke serveres eller hentes. Bransjeinndelingen gjør det enkelt å trekke ut spesifikke områder som for eksempel Hotell, Restaurant, Kantine, Catering m.m.

Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging osv.

Registeret er tilgjengelig som kjederegister og adresseregister. Ved å tegne abonnement på kjederegister Horeca sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Horeca? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Kiosk eller convenience, vi gir deg en komplett oversikt!

Kjederegister KBS (Kiosk, Bensin og Servicehandel) omfatter hele servicehandelen i Norge.

Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging m.m.

Registeret er tilgjengelig som kjederegister og adresseregister. Ved å tegne abonnement på kjederegister KBS sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister KBS? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Hvem er tilbyderne av for eksempel maling, helsekost og byggevare i Norge?

Registeret består av butikker og utsalgssteder innenfor ulike faghandelsbransjer. Inndelingen av bransjer er oversiktlig og gjør det svært enkelt å trekke ut den bransjen du ønsker, enten det er av byggevare, maling, helsekost m.m. Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging osv. Registeret er tilgjengelig som bransjeregister og adresseregister. Ved å tegne abonnement på kjederegister Faghandel sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Faghandel? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Dagligvarer på nett

Registeret består av rene nettbutikker for dagligvarer og andre nettløsninger hvor dagligvarer tilbys som matkasser, abonnementer, ukesmenyer, etc. Dette gjør registeret til et godt verktøy for å følge utviklingen på netthandel. Ved å tegne abonnement på kjederegister Netthandel sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Netthandel? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Kontakt

Ann Helen Sønderby
Drifts- og kvalitetssjef

Telefon: +47 4000 7475
E-post: ahs@tradesolution.no

Portrett av kvinne med halvlangt lyst hår, briller og sort genser. Foto.

Ønsker du abonnement?

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Dagligvare?

Send oss en mail på:
register@tradesolution.no