Gå til innholdet""
Tradesolution > Tjenester > Kjederegistrene

Kjederegistrene

Kommune- og regionsreformen gir endringer i Kjederegistrene som kan påvirke våre abonnenter – les mer nedenfor

Ved å sentralisere bransjens strukturdata i felles databaser oppnår bransjen og den enkelte aktør årlig store rasjonaliseringsgevinster gjennom tilgangen på kontinuerlig vedlikeholdte og enhetlige registre.

Kjederegistrene er en felles bransjedatabase som gir abonnentene mulighet til å redusere interne ressurser nødvendig for oppbygging og vedlikehold av et eget kundeinformasjonssystem, samtidig som datakvaliteten økes betydelig. Registeret benyttes som grunnlag for eget kunderegister, salgsplanlegging, butikkoppfølging, markedsoversikt, fakturering, direkte markedsføring (DM) osv.

Registerinformasjon

Registrene er bygget opp slik at kjedetilknytningen til det enkelte utsalgssted gjenspeiler kjedenes egen butikk- og profilinndeling. Hver registerenhet inneholder ca. 50 ulike informasjonsfelter som sikrer førstehånds kunnskap om ditt marked og dine kunder. Registeret gir oversikt over blant annet:

 • GLN – Global Location Number eller global lokasjonsnummer på norsk, i tillegg til organisasjonsnummer og gironummer

 • Utsalgsstedets kjedetilknytning og kjedehistorikk

 • Nedbrytninger per region, paraplykjede og salgs- markedsføringskjede

 • Dato for nyåpninger, nedleggelser og omprofileringer, kjedehistorikk

 • Butikk- og firmanavn, adresse- og kontaktinformasjon, leverings- og fakturaadresse, telefon og faks

 • Grossist m/kundenummer

 • Omsetningsklasser (kun dagligvare), salgsflate m2

 • Geografisk informasjon som kommune, fylke, salgsdistrikter og GPS-koordinater (geografisk beliggenhet)

Visste du at!

 • Kjederegistrene inneholder totalt ca. 97.000 enheter i Norge, fordelt på:
 • Dagligvare nær 4.000 enheter

 • KBS (kiosk, bensin og servicehandel) ca. 4.000 enheter

 • Horeca (Storhusholdning/ Storkjøkken) ca. 33.000 enheter

 • Utvalgte bransjer innen faghandel ca. 9.000 enheter

 • Netthandel (dagligvare på nett) ca. 45 enheter

 • Spesial/øvrige andre bransjer ca. 45.000 enheter.

 • Av totalt 97.000 enheter er over 80.000 enheter registrert med GLN.

Den 1. januar 2020 trer den nye kommune- og regionreformen i kraft, og dette medfører endringer i Kjederegistrene som kan påvirke våre abonnenter og brukere av tjenesten.
Her følger informasjon om reformen og hva som blir viktig for våre brukere å ta stilling til.

Kommuneendringer – 109 kommuner blir til 43
Ved årsskiftet vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere kommuner slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Etter sammenslåingene vil det være 356 kommuner i Norge.

Fylkesendringer – 13 fylker blir til 6
Regionreformen er en reform av fylkesstrukturen i Norge, og ved årsskiftet vil 13 fylker slås sammen til 6 nye. Etter sammenslåingene vil det være 11 fylker i Norge.

Nye fylker fra 2020:

 • Viken – sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold
 • Innlandet – sammenslåing av Oppland og Hedmark
 • Vestfold og Telemark – sammenslåing av Vestfold og Telemark
 • Agder – sammenslåing av Aust- og Vest-Agder
 • Vestland – sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Troms og Finnmark – sammenslåing av Troms og Finnmark

Hva gjøres i Kjederegistrene?
Vi jobber nå med å legge til rette for flytting av alle aktive kundenummer i romjulen 2019. Innen utgangen av november vil vi ha opprettet alle nye fylkes- og kommunenummer, samt nye kjedekontorer i de nye fylkeskommunene og kommunene. Denne informasjonen vil være tilgjengelig i filene til dere fra 1. desember 2019.

Endringene som trer i kraft ved nyttår vil bli med fra første levering i januar 2020.
Med erfaring fra forrige kommunesammenslåing vil vi kjøre opp og levere totalfiler ved første levering i 2020. Ønsker dere ikke en totalfil levert, er det viktig å gi beskjed om dette i god tid.

Hvordan kan dette påvirke våre abonnenter og brukere?
For de av våre abonnenter som benytter fylkes- eller kommunenummer fra Kjederegistrene til områdeinndeling eller salgsinndeling, så kan disse bli påvirket av endringene. Dette kan eksempelvis omfatte selgerdistrikter, kjøreruter eller logistikkområder, salgs- og markedsrapporteringer eller tilsvarende. Det blir da behov for å definere berørte områdeinndelinger på nytt i henhold til den nye kommune- og regionreformen.

Det blir ingen endringer i markedsmodul eller postnummer, så for de av våre abonnenter som benytter dette til områdeinndeling vil ikke bli berørt av endringene.

En oversikt over alle nye fylkes- og kommunenummer finner du her:

https://www.kartverket.no/kommunereform/tekniske-endringer/kommune–og-regionsendringer-2020/

https://www.kartverket.no/kommunereform/tekniske-endringer/kommunekartet/

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon – E-post Kjederegister

Komplett register over hele dagligvaremarkedet i Norge!

Kjederegisteret for Dagligvare omfatter alle dagligvarebutikker i Norge, dette er markedets beste register og gir deg en komplett oversikt over bransjen.

Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging osv.

Registeret er tilgjengelig som kjederegister og adresseregister. Ved å tegne abonnement på kjederegister Dagligvare sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Dagligvare? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Ute etter alle kantinene, eller kanskje restaurantene i Norge?

Horeca-registeret omfatter alle utsalgssteder der mat og drikke serveres eller hentes. Bransjeinndelingen gjør det enkelt å trekke ut spesifikke områder som for eksempel Hotell, Restaurant, Kantine, Catering m.m.

Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging osv.

Registeret er tilgjengelig som kjederegister og adresseregister. Ved å tegne abonnement på kjederegister Horeca sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Horeca? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Kiosk eller convenience, vi gir deg en komplett oversikt!

Kjederegister KBS (Kiosk, Bensin og Servicehandel) omfatter hele servicehandelen i Norge.

Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging m.m.

Registeret er tilgjengelig som kjederegister og adresseregister. Ved å tegne abonnement på kjederegister KBS sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister KBS? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Hvem er tilbyderne av for eksempel maling, helsekost og byggevare i Norge?

Registeret består av butikker og utsalgssteder innenfor ulike faghandelsbransjer. Inndelingen av bransjer er oversiktlig og gjør det svært enkelt å trekke ut den bransjen du ønsker, enten det er av byggevare, maling, helsekost m.m. Registeret har en stor og bransjetilpasset informasjonsbredde, med god kjedestruktur. Dette gjør registeret til et godt verktøy for salgs- og markedsaktiviteter, DM, kundeoppfølging osv. Registeret er tilgjengelig som bransjeregister og adresseregister. Ved å tegne abonnement på kjederegister Faghandel sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Faghandel? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Dagligvarer på nett

Registeret består av rene nettbutikker for dagligvarer og andre nettløsninger hvor dagligvarer tilbys som matkasser, abonnementer, ukesmenyer, etc. Dette gjør registeret til et godt verktøy for å følge utviklingen på netthandel. Ved å tegne abonnement på kjederegister Netthandel sikrer du deg alltid oppdatert informasjon om markedet i Norge.

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Netthandel? Ta kontakt med oss på register@tradesolution.no eller på telefon +47 400 07 475

Kontakt

Ann Helen Sønderby
Drifts- og kvalitetssjef

Telefon: +47 400 07 475
E-post: ahs@tradesolution.no

Portrett av kvinne med halvlangt lyst hår, briller og sort genser. Foto.

Ønsker du abonnement?

Ønsker du informasjon om hvordan du får abonnement på kjederegister Dagligvare?

Send oss en mail på:
register@tradesolution.no

Våre kunder, eiere og partnere

Logo Nbev. Grafikk.
Logo Colgate-Palmolive. Grafikk.
Logo Frøya. Grafikk.
Logo Espe Agenturer. Grafikk.
Logo Unilever Food Solutions. Grafikk.
Logo ASKO. Grafikk.
Logo Conaxess Trade. Grafikk.
Logo Rørosmeieriet. Grafikk.
Logo NSO Norske Smaksopplevelser. Grafikk.
Logo Coop Prix. Grafikk.
Logo Isklar. Grafikk.
Logo Møllerens. Grafikk.
Logo Cloetta. Grafikk
Logo DLF. Grafikk.
Logo ServiceGrossistene. Grafikk.
Logo Bakehuset. Grafikk.
Logo Findus. Grafikk.
Logo Den Stolte Hane. Grafikk.
Logo Shell. Grafikk.
Logo MesaTissue. Grafikk.
Logo Leiv Vidar. Grafikk.
Logo Arvid Nordquist. Grafikk.
Logo Aron Mat. Grafikk.
Logo SalatMestern. Grafikk.
Logo Scandza. Grafikk.
Logo Synnøve. Grafikk.
Logo Manpower. Grafikk.
Logo COOP Mega. Grafikk.
Hoff logo hvit på rød bakgrunn. Grafikk.
Logo Jordan. Grafikk.