Gå til innholdet ""
Tradesolution > Tjenester > Salgsdata

Ved å sentralisere bransjens salgsdata i en felles base oppnår bransjen og enkeltaktører gevinster gjennom tilgang på data fra en løpende oppdatert og enhetlig kilde.

Utnyttelse og deling av salgsdata er viktig for å sikre en effektiv og konkurransedyktig bransje! Deling av salgsdata eliminerer unødvendige kostnader i verdikjeden, gjør verdikjeden bedre i stand til å reagere på forbrukers behov og skaper vekst. Gevinstene av å dele salgsdata kan tas ut i hele verdikjeden gjennom; lavere lagerbeholdninger, mindre utsolgt situasjoner, mindre svinn, riktigere produksjon, riktigere produktlanseringer, høyere fokus på forbruker, riktigere markedsføring, analyse, osv.

Vårt mål er på en effektiv måte å samle inn og distribuere informasjon med høy kvalitet og gjøre den tilgjengelig for aktørene i bransjen.

Produktet Tradesolution leverer er en standardisert fil innholdende salgsdata som omfatter Dagligvare og Serveringsmarkedet.

Leveransen vil automatisk omfatte alle salgslinjer som Tradesolution samler inn og som inneholder produkter (GTIN/EPD) tilhørende kunde (GLN). Tallene distribueres fra Tradesolution; daglig, ukentlig eller månedlig – her bestemmer kunden hvilken leveringsfrekvens som er ønskelig.

Ulike typer salgsinformasjon

Grossistdata

Tradesolution samler p.t. inn grossistdatainformasjon fra 58 grossistpunkter. Dataene omfatter alle fakturalinjer til hver enkelt butikk og utsalgssted i Norge. Med dette dekker vi ca. 95% av alle grossistdistribuerte varer. Dataene blir validert og deretter distribuert til våre kunder på et standardformat. Dette gjør at dataene enkelt kan utnyttes videre i ulike beslutningsstøttesystemer. Tradesolution samler inn volumtallene for hver enkelt butikk og utsalgssted. Prisene registreres ikke, og leverandørene får bare tilgang sine egne data.

Direktedata

Tradesolution samler p.t. salgsinformasjon om direktedistribuerte varer for noen leverandører. Disse dataene supplerer grossistdataene, slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde av situasjonen i markedet. Hvis vi legger sammen direktesalgsdata med grossistsalgsdata, har vi estimert at vi p.t. dekker 75-80% av alle varer som distribueres til butikk og utsalgssteder i Norge.

POS-data

Tradesolution samler p.t. alle POS-data fra Rema 1000 i Norge. Disse dataene supplerer grossistdataene, slik at det for Rema er mulig å danne seg et komplett bilde av eget salg både ut og inn av butikk.

Kontakt oss for mer informasjon om salgsdata

Kontakt

Christen Schønfelder
Senior Key Account Manager

Telefon: +47 416 47 070
E-post: christen.schonfelder@tradesolution.no

Salgstyring og salgsstøtte

Få maksimalt utbytte av salgsinnsatsen i butikk! Styr aktiviteter, innsats og salgs- oppgaver.

Mer om Increase CRM- og salgsstøtteløsning

Ønsker du informasjon eller bestille?

Send inn skjema og vi tar snarlig kontakt med deg