Gå til innholdet
Tradesolution > Artikler > Tradesolution er Miljøfyrtårn-sertifisert

Tradesolution er Miljøfyrtårn-sertifisert


Tradesolution er en sentral samarbeidspartner for aktørene i dagligvare- og serveringsbransjen. Våre tjenester gjør informasjonsflyten mer effektiv for hver enkelt, og for bransjen som helhet. Det er bra for miljøet. Med Miljøfyrtårn-sertifiseringen har vi satt søkelys på vårt samfunnsansvar i daglig drift.

– Fordelene med satsning på bærekraft er mange. Det er viktig for oss å jobbe for et bedre miljø og en grønnere hverdag. En ekstra motivasjon er at det i tillegg er lønnsomt over tid. Det gjør Tradesolution mer attraktiv som arbeidsgiver, leverandør og samarbeidspartner, sier Eva Bauer Jacobsen, Økonomisjef og HR-ansvarlig i Tradesolution.

Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål

«Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar» (miljøfyrtårn.no).

«FNs bærekraftsmål er «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030″.      

Miljøfyrtårn har målsetninger på 8 av FNs 17 bærekraftsmål. Som Miljøfyrtårn-sertifisert, jobber Tradesolution nå kontinuerlig med hvordan vi kan være med å bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål innen 2030.      

Miljøfyrtårn har målsetninger på åtte av FNs 17 bærekraftsmål. Foto: FNs bærekraftsmål

Tradesolution ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2022

Prosessen med å bli sertifisert startet tidlig i 2021. Alle ansatte gjennomførte da et e-læringskurs i bærekraft i regi av BDO. Det var en god bevisstgjøring om mulige miljøtiltak både på jobb og privat, hvor alle fikk komme med forslag til hvordan vi kunne bli mer bærekraftige.  

Miljøgruppen har så jobbet iherdig med tiltak og dokumentasjon fram til vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert 25. mars i år.  

Stolte deltakere i Miljøgruppen: f.v. Åsmund Olerud, Eva Bauer Jacobsen, Anette Thorendahl og Øyvind Dagsleth. Foto: Tradesolution

Hvordan Tradesolution jobber med bærekraft

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er første milepæl på vår miljøreise. Heretter må vi kontinuerlig forbedre vårt miljøavtrykk. Vi har sett på, og satt oss mål for, disse hovedområdene:

Innkjøp: Leverandører som jobber med bærekraft og miljø skal prioriteres. Vi skal unngå unødvendige innkjøp, blant annet av engangsartikler (pappkrus ol.), og redusere bruk av papir.

Matsvinn: Hvert år mottar vi på EPD Sjekkpunkt 5-6.000 produktnyheter som skal kontrollmåles før lansering i dagligvare og servering. For å bidra til redusert matsvinn, i tråd med FNs bærekraftsmål 12.3, leverer vi produktene vi har hatt inne til kontrollmåling videre til Matsentralen, fra alle de leverandørene som har åpnet for dette. Det utgjør hvert år mellom 15-20 tonn eller ca. 50-60.000 forbrukerpakninger som via Matsentralen går til veldedige organisasjoner som fordeler det til vanskeligstilte. Les mer om Matsentralens arbeid.


Avfall: Miljøstasjoner for avfallshåndtering er satt opp, og vi har inngått en avtale med Flaskefond for donering av panteflasker. Flaskefond støtter unge gründere som jobber med nyskapning og teknologi ut ifra FNs bærekraftsmål.  


Helse: God helse for de ansatte er også et viktig bærekraftsmål for Tradesolution.
– Vi jobber daglig for en trygg, inkluderende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. En «flat struktur» med åpen dialog, jevnlige medarbeiderundersøkelser, teamarbeidstrening, førstehjelpskurs og sosiale aktiviteter er noen av våre tiltak, sier Bauer Jacobsen. Belønningen er motiverte ansatte, gode resultater og lavt sykefravær.

Mer om våre bærekraftsmål i Tradesolution miljø- og klimarapport 2021

Tradesolution sine tjenester gjør dagligvare- og serveringsbransjen mer bærekraftig

Tradesolution tilbyr ulike IT- og Retail tech-tjenester til aktørene i dagligvare- og serveringsbransjen. Vi eies av bransjen, og utvikler systemer og samhandlingsløsninger som gjør hver enkelt aktør, og bransjen som helhet, mer effektiv og lønnsom hver dag. Det gir positive ringvirkninger også for miljøet:

Effektiv transportsamhandling med TakeCargo

Med transportstyringssystemet TakeCargo, et elektronisk samhandlingssystem mellom transportpartene, gjennomføres transportoppdrag mer effektivt. All informasjon finnes på ett sted, helt digitalt uten ett eneste papir, og alltid oppdatert. Miljøgevinstene er fullere biler, færre avvik, og raskere og enklere kommunikasjon direkte i TakeCargo eller via integrasjoner, gjennom hele transportoppdraget. Løsningen dekker alle transportrelaterte prosesser, fra varebestilling til økonomisk avregning. Les mer om TakeCargo her.

Effektive produktlanseringer, alt på ett sted: EPD, Sjekkpunkt, Fotostudio og bildebanken MediaStore

Tradesolution har systemer og muligheter som gjør produktlanseringen enkel, effektiv og miljøvennlig for deg som leverandør, og for alle dine kunder. I EPD-basen registreres all produktinformasjon digitalt én gang, alltid oppdatert og enhetlig informasjon for grossister og kjeder. Når produktet sendes til Sjekkpunkt hos Tradesolution for kontrollmåling og -veiing, kan du som leverandør, samtidig bestille fotografering i vårt Fotostudio. Tradesolution tilbyr packshots, pakningsbilder, miljøbilder og andre grafiske tjenester i henhold til bransjens standarder. Bildene legges inn i bransjens sentrale billedbank, MediaStore, og linkes til produktet i EPD-basen. En effektiv produktlansering for alle parter – alt på ett sted, få feilkilder og minimal transport.

Les også: «Det store kvalitetsløftet» – et viktig bransjesamarbeid

Mer om Tradesolution sine tjenester her


Kilder:

Forfattere og bidragsytere til denne artikkelen:

Kjersti Kallevik

Markedskonsulent / Digital markedsfører

Eva Bauer Jacobsen

Økonomisjef og HR-ansvarlig

Del artikkelen

Andre artikler du kan være interessert i:

Meld deg på våre nyhetsbrev

Fyll inn din kontaktinformasjon og bli oppdatert på våre løsninger og nyheter.

Klikk her for påmelding

Jeg ønsker nyhetsbrev om

Ved påmelding vil du automatisk motta nyhetsbrev fra Tradesolution. Dette utgjør 1-3 nyhetsbrev i måneden. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev samtykker du i å være kjent med vår Personvernpolicy