Gå til innholdet

TakeCargo TMS
– et effektivt system for transportstyring og transportoptimalisering

TakeCargo dekker alle transportrelaterte prosesser, fra varebestilling til økonomisk avregning.
Alle aktører (transportkjøper, transportør og vareleverandør) får full oversikt over transportoppdraget.

Elektronisk samhandling mellom transport-partene

TakeCargo er en kostnadseffektiv og enkel implementering av elektronisk samhandling mellom alle parter innen transport. TakeCargo kan brukes på alle typer transportoppdrag og -bestillinger.

Løsningen omfatter:

 • Planlegging (ruteplan og administrasjon)
 • Bestilling
 • Gjennomføring
 • Avvikshåndtering
 • Avregning (e-faktura og kontroll)
 • Rapportering, statistikk og dashboard

Kontakt oss om TakeCargo

Tegning med fire bokser som viser transportaktørene. Illustrasjon.

TakeCargo dekker alle transportrelaterte prosesser
– fra varebestilling til økonomisk avregning.

TakeCargo på 1 1/2 minutt

TakeCargo – én felles kommunikasjonsløsning

– En kostnadseffektiv og enkel implementering av elektronisk samhandling mellom alle parter innen transportformidling.

Fordeler:

 • Effektiv informasjonsutveksling før, under og etter transportoppdrag via web, skanning via app, samt integrasjoner.
 • Ett felles «nav»:
  • Ett felles kommunikasjonsgrensesnitt (basert på standarder innen transportformidling).
  • Elektronisk kommunikasjon utveksles via web, app og integrasjoner.
  • Den enkelte aktør trenger kun én integrasjon.
 • Flere av Norges største aktører innen transportformidling bruker TakeCargo.
 • Minimal investering og rask implementering (uten krav til lokal programvare):
  • Sikker, stabil drift og stor kapasitet.
  • Ingen barrierekostnader ved bytte av transportør.
  • Ingen binding til IT-leverandør.
 • Integrasjon mot:
  • Norsk Lastbærer Pool
  • Transportørers styringssystemer (TMS)

Kontakt oss om TakeCargo

Flowchart over transport fra leverandør til butikk. Grafikk.

TakeCargo involverer alle parter i transportoppdraget
– transportkjøper, transportør og vareleverandør

Mer om TakeCargo

Kun ett kontaktpunkt – TakeCargo

TakeCargo TMS er en felles kommunikasjonsløsning som ivaretar all nødvendig informasjon på et transportoppdrag. All kommunikasjon gjennomføres elektronisk, og kan integreres mot deltakernes egne IT-systemer eller via web. Deltakerne trenger derfor ikke å integrere sine systemer mot mange ulike transportører, som mange gjør i dag. Dere trenger kun ett kontaktpunkt – TakeCargo. Her kommuniserer dere mot alle parter tilknyttet løsningen, via det samme teknologiske grensesnittet.

TakeCargo passer for mange bransjer

Systemet gir muligheter for egen menystyring tilpasset deltakernes individuelle behov – TakeCargo passer derfor i ulike bransjer. Løsningen brukes i dag blant annet av aktører innenfor transport av dagligvare- og serveringsbransjen.

Elektronisk samhandling

Alle forhold som normalt beskrives i et fraktbrev, legges inn i systemet – for eksempel hentetidspunkt, vekt, volum, antall paller og krav til gods. Ved rutinemessige oppdrag kopieres denne informasjon, slik at kun den informasjon som krever endring, behandles i hvert enkelt oppdrag.

Kontakt oss om TakeCargo

Nyttige linker for TakeCargo

TakeCargo: 

GLN-nummer for innmelding i TakeCargo:

Andre nyttige linker:

Kundehistorie: 

COOP Norge

Det er viktig for Coop å få størst mulig verdi ut av å samhandle med transportører og leverandører gjennom TakeCargo. Den nye transportkjøperløsningen til TakeCargo gir økt verdi gjennom effektivisering, samhandling og forenkling av daglige oppgaver.

Rune Bollingberg
Transportsjef, Inngående innland

Kundehistorie:

ASKO Norge Transport AS

Det har vært et ønske for oss å øke bransjens samhandling i TakeCargo. Den nye transportkjøperløsningen leverer på dette, og gir økt verdiskapning til transportkjøpere, transportører og leverandører.

John Strand
Direktør ASKO Transport AS