Gå til innholdet""
Tradesolution > Tjenester > TakeCargo

TakeCargo

TakeCargo TMS – En løsning for effektiv samhandling og avvikling av transportoppdrag!

TakeCargo TMS dekker alle transportrelaterte prosesser, fra varebestilling til faktura, og gir alle aktørene (transportkjøper, transportør og vareleverandør) full oversikt over oppdraget og eventuelle avvik, slik at tiltak kan iverksettes.

Fordelene er mange!

En felles kommunikasjonsløsning som TakeCargo gir mange fordeler:

 • Et «nav» med et felles kommunikasjonsgrensesnitt (basert på standarder innen transportformidling)

 • Løsningen er i produksjon hos de største aktørene innen transportformidling i Norge i dag

 • Lav pris

 • Minimal investering og rask implementering (uten krav til lokal programvare)

 • Sikker og stabil drift og stor kapasitet

 • Rik funksjonalitet

 • Ingen barrierekostnader ved bytte av transportør

 • Ingen binding til IT-leverandør

 • Enkelt å ta løsningen i bruk i andre land

 • Dette gjør det mulig å få til en kostnadseffektiv og enkel implementering av elektronisk samhandling mellom alle parter innen område transportformidling

 • Integrasjon mot Norsk Lastbærer Pool

 • Integrasjon mot transportørers styringssystemer (TMS)

TakeCargo – en liten gjennomgang:

Om TakeCargo

TakeCargo dekker alle transport- relaterte prosesser, fra varebestilling til økonomisk avregning, og gir alle aktørene (transportkjøper, transportør og vareleverandør) full oversikt over oppdraget.

 • Planlegging (ruteplan og administrasjon)

 • Bestilling

 • Gjennomføring

 • Avvikshåndtering

 • Avregning (e-faktura og kontroll)

 • Rapportering og statistikk

TakeCargo kan brukes på alle typer transportoppdrag og bestillinger.

TakeCargo TMS er en felles kommunikasjonsløsning som tar hånd om all nødvendig informasjon ved avvikling av et transportoppdrag. All kommunikasjon gjennomføres elektronisk, og integreres mot deltagernes egne IT-systemer eller via web. Deltagerne har derfor ikke behov for å integrere sine systemer mot mange ulike transportører, slik tilfellet ofte er i dag. Man trenger kun et kontaktpunkt – TakeCargo. Her kommuniserer man mot alle parter tilknyttet løsningen, via det samme teknologiske grensesnittet.

Systemet gir muligheter for egen menystyring tilpasset deltagernes individuelle behov – TakeCargo passer derfor i ulike bransjer. Løsningen brukes i dag blant annet av aktører innenfor transport av dagligvare, byggevare og elektronikk.

Alle forhold som normalt beskrives i et fraktbrev legges inn i systemet. Dette gjelder f.eks. hentetidspunkt, vekt, volum, antall paller og krav til gods. Ved rutinemessige oppdrag kopieres denne informasjon, slik at kun den informasjon som krever endring behandles i hvert enkelt oppdrag.

Flowchart over transport fra leverandør til butikk. Grafikk.

En oppdatert leverandørportal gir økt nytte også for leverandørene!Utvidet samhandling forenkler hverdagen, sparer tid og øker verdiskapningen

Med vår oppdaterte leverandørportal, utvides samhandlingen og resulterer i forenklinger som gir redusert tidsbruk og lavere kostnader.

Ta kontakt for mer informasjon.

Følgende priser er gjeldene:

Abonnementsavgift per mnd

 • Leverandør: kr 360,- (belastes kvartalvis)
 • Transportkjøper: Kontakt oss

Abonnementsavgift – kun Web (belastes kvartalvis)

 • Transportør: kr 412,-

Abonnementsavgift – intergrert løsning per mnd (belastes kvartalvis)

 • Transportør: kr 618,-

Transaksjonskostnad

Salgskontakt

Marius Risan
Salgs- og markedssjef

Telefon: +47 917 56 222
E-post: marius@tradesolution.no

Supportkontakt

Arnstein Dragland
Prosjekt- og kundekoordinator

Telefon: +47 950 20 565
E-post: takecargo@tradesolution.no

Våre kunder, eiere og partnere

Logo Pågen. Grafikk.
Logo JDE. Grafikk.
Logo Oscar Sylte. Grafikk.
Logo Grans Bryggeri. Grafikk.
Logo Nortura. Grafikk.
Logo Kiwi. Grafikk.
Logo Mills. Grafikk.
Logo Midsona. Grafikk.
Hoff logo hvit på rød bakgrunn. Grafikk.
Logo Bladcentralen. Grafikk.
Logo Maarud. Grafikk.
Logo Primar. Grafikk.
Logo Mars Norge. Grafikk.
Logo Coop Xtra. Grafikk.
Logo DLF. Grafikk.
Logo Rørosmeieriet. Grafikk.
Logo Leiv Vidar. Grafikk.
Logo Diplom-is. Grafikk.
Logo Friele foods. Grafikk.
Logo Honningcentralen. Grafikk.
Logo Arvid Nordquist. Grafikk.
Logo Synnøve. Grafikk.
Logo Vestfold Fugl. Grafikk.
Logo Ringnes. Grafikk.
Logo Nbev. Grafikk.
Logo Tradeway. Grafikk.
Logo Prior. Grafikk.
Logo Santa Maria. Grafikk.
Logo Findal & Krogh. Grafikk.