Gå til innholdet ""
Tradesolution > Personvern

Personvernpolicy for Tradesolution AS

1. Vår personvernerklæring

Tradesolution AS (Tradesolution) håndterer personopplysninger om deg hvis du besøker våre nettsider, bestiller tjenester eller kommer i kontakt med oss på andre måter.

Vi er opptatt av at du skal være trygg på at personopplysningene blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Tradesolution AS (Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo) ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler om dem som besøker våre nettsider, kunder, jobbsøkende eller andre.

3. Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson direkte eller indirekte. Dette omfatter blant annet navn, postadresse, e-post adresse, IP-adresse og mobilnummer.

4. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Tradesolution leverer ulike tjenester. I den forbindelse samler vi inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg som kontaktperson for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev eller kontakter oss i forbindelse med support eller feilretting.
 • registreres automatisk når du bruker en tjeneste, for eksempel når du logger deg inn eller genererer rapporter.
 • vi mottar fra andre kilder, så som fra andre tjenesteytere eller din arbeidsgiver.

Personopplysninger innhentes i forbindelse med:

 • Abonnementstjenester – tegning av abonnement på en eller flere av våre tjenester – disse opplysningene er nødvendig for å aktivere og håndtere levering av tjenesten
 • Bruk av våre digitale løsninger – nettsider, nettjenester og apper – vil i en tidsperiode registrere visse opplysninger gjennom informasjonskapsler (cookies), som brukes for å gi tilganger og drifte løsningene, samt analysere aktiviteter, slik at vi kan tilpasse og forbedre våre løsninger og vår markedsføring
 • Elektronisk informasjon – dersom man har valgt å motta elektronisk informasjon, for eksempel nyhetsbrev, abonnementsoversikt, tilbud om produkter og tjenester, tjeneste- og statusmeldinger og liknende

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men vi vil noen ganger kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg mv.

5. Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?  

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, som navn og kontaktdetaljer.
 • Opplysninger om kundeforholdet, som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt med kundeservice.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre tjenester, f. eks. aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, etc.).
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, som informasjon om brukers identitet og passord.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

6. Hva bruker vi personopplysningene til?

Formålet med innsamling og behandling av personopplysninger, er i første rekke  å sikre en tilfredsstillende og god levering og håndtering av våre tjenester. Vi behandler også opplysninger for å forbedre og videreutvikle tjenestene våre.

Dersom du har gitt ditt samtykke, kan vi benytte dine personopplysninger i markedsføringsøyemed, herunder for å sende deg nyhetsbrev, informasjon om våre tjenester og kurs, samt kundeundersøkelser. Ved samtykke kan vi også benytte dine personopplysninger til å kunne tilpasse  abonnementer, leveringer, support og annen kommunikasjon til dine preferanser. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Opplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-post osv.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av våre tjenester eller vår nettside.

7. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Tradesolution har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler

8. Hvem deler vi informasjonen med?

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til:

 • «Databehandlere» som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.  Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med denne Personvernerklæringen og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området.
 • I lovbestemte tilfeller til for eksempel domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter. Dette skjer i så fall i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • Dersom personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS-området, vil vi forut for overføringen sikre at den skjer i tråd med de krav som oppstilles i GDPR kapittel V, herunder for eksempel ved at vi med mottaker av opplysningene inngår en avtale basert på EUs standardavtalevilkår.

Tradesolution utleverer ikke personopplysninger til andre organisasjoner eller virksomheter uten ditt samtykke. Dersom  et samtykke foreligger, vil informasjonen kun deles til bruk for  det formål som samtykket omfatter.

9. Når sletter vi personopplysningene?

Tradesolution oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller oppfylle formålet med behandlingen. Så fort du gir beskjed om at du ikke lenger ønsker å benytte våre tjenester, vil vi umiddelbart- eller i henhold til tjenestenes ordinære oppsigelsesbetingelser, slette alle  opplysninger om deg, dog med unntak av eventuelle opplysninger som Tradesolution, som følge av regelverket i bokføringslov og forskrifter, er forpliktet til å lagre i inntil 5 år.

10. Dine rettigheter – innsyn, retting og sletting

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Du har også rett til dataportabilitet, som innebærer muligheten for å flytte dine personopplysninger mellom forskjellige systemer og tjenester. Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

11. Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi anvender informasjonskapsler (cookies) til innsamling av statistikk og til aksessering til tjenester og applikasjoner  på vår nettside og i våre nettløsninger. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Det vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. For ytterligere informasjon se Informasjon om informasjonskapsler.

 12. Kontakt oss

Dersom du mener at vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til Tradesolution AS, eller eventuelt til Datatilsynet.

Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å kreve innsyn, retting, sletting mv.

Tradesolution AS, Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo – epost: firmapost@tradesolution.no

1. Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobilen din når du er på internett. Dette innebærer at det lagres informasjonskapsler på dine ulike enheter når du benytter deg av våre tjenester på nett.

2. Hvem benytter seg av informasjonskapslene og formålet med bruken?

Tradesolution bruker informasjonskapslene for å kunne registrere visse opplysninger om deg, som bruker når du besøker våre nettsider.

Formålet med bruken av cookies er å gi deg en effektiv tilgang til tjenestene, å drifte og supportere løsningene, samt å analysere aktiviteter slik at vi kan tilpasse og forbedre våre løsninger og vår markedsføring.

3. Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Når du benytter deg av våre nettsider innhenter vi følgende informasjon:

 • IP-adresse, nettleser, operativsystem
 • Din lokasjon
 • Hvilken lenke som henviste deg til vår nettside
 • Opplysninger om deg når du registrerer personopplysninger på vår nettside
 • Brukerinnstillinger i våre apps og nettløsninger
 • Tidspunktet for ditt besøk på vår nettside
 • Hva det ble klikket på i løpet av ditt besøk på vår nettside og eventuelle filer som ble nedlastet

4. Hvilke informasjonskapsler benyttes?

Det finnes to typer informasjonskapsler. De permanente informasjonskapslene (permanent cookies) lagrer en fil på enheten din permanent og de midlertidige informasjonskapslene (session cookies) benyttes kun i den tiden du er aktiv på den aktuelle nettsiden. Tradesolution benytter seg av følgende informasjonskapsler på sin nettside – se tabell over cookies:

Cookie Beskrivelse Lagringstid
ARRAffinityNG Ved Windows Cloud plattform. For brukerinformasjon og balansering av tjenesten for bruker Utgår når du avslutter økten
.ASPXROLES For pålogging og tilrettelegging av brukerprofil Utgår når du avslutter økten
Facebook Internettbasert markedsføring Inntil 540 dager
FormCookie Lagrer tekst i skjemaer. Dette gjør at du slipper å fylle ut skjemaet på nytt hver gang du logger inn Fjernes ikke når du lukker siden – må gjøres i din nettlesers innstillinger
FormCookie Lagrer tekst i skjemaer. Dette gjør at du slipper å fylle ut skjemaet på nytt hver gang du logger inn Fjernes ikke når du lukker siden – må gjøres i din nettlesers innstillinger
Google Analytics For å samle informasjon til analyse om hvordan nettsider og nyhetsbrev benyttes. Inntil 540 dager


5. Samtykke til bruk av informasjonskapsler og administrasjon av disse

Standardinnstillingen for de fleste nettlesere er at informasjonskapsler aksepteres automatisk. Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere informasjonskapsler, samtykker du til at Tradesolution bruker informasjonskapsler når du besøker vår nettside. Du kan selv velge å endre og tilpasse innstillingene slik at du kun aksepterer de spesifikke informasjonskapslene du ønsker at skal lagres på enheten din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom man ikke aksepterer bruk av, eller deaktiverer informasjonskapsler, kan enkelte av våre tjenester bli utilgjengelige for deg.

Du vil finne en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på nettsiden vår ved å gå inn på innstillingene til nettleseren. Her kan du selv gå inn å slette de du ikke ønsker at skal brukes. Det finnes også tjenester som er utviklet for at brukere enkelt skal kunne få oversikt over hvilke informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer som benyttes. Se for eksempel www.ghostery.com og www.disconnect.me.

6. Mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om informasjonskapsler og bruken av disse, samt lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), kan du gå inn på nettsiden til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet www.nkom.no eller Datatilsynets nettside www.datatilsynet.no.

Vi tar personvern på alvor

Den 25. mai 2018 trådte EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) i kraft i Europa. Denne forskriften gjelder for alle bedrifter som behandler personopplysninger om ansatte og kunder. Vi har en rekke tiltak for å sikre personvern og sikker behandling av personopplysninger. Vi er som databehandler, pliktig å ha en databehandleravtale med alle våre kunder. Denne avtalen regulerer hvordan vi sikrer godt personvern og beskytter personopplysninger. Avtalen regulerer forholdet til våre kunder, samt ivaretar vår plikt til å sikre at våre underleverandører følger reglene i GDPR.

Om du ikke har mottatt eller signert en GDPR-avtale med oss, kan du laste ned avtalen her:

Vi ber om at avtalen signeres og returneres til Tradesolution AS på følgende e-post adresse: regnskap@tradesolution.no. Husk at avtalen må undertegnes av den som er autorisert til å representere selskapet.

Kontakt

Eva Bauer Jacobsen
Økonomisjef

Telefon: +47 92 80 44 69
Epost: eva@tradesolution.no

Om oss

Aktørene i dagligvarebransjen har i mange år sett at bransjesamarbeid medfører gevinster og synergier i hele verdikjeden. Tradesolution AS, som et ledd i bransjesamarbeidet, er et bransjeeid selskap som tilbyr en rekke tjenester for sine eiere, kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om våre tjenester

Lenker til mer ekstern informasjon om informasjonskapsler

ghostery
disconnectme
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Datatilsynet