Gå til innholdet

EPD: Nybegynnerkurs (fysisk) 8. februar

Tradesolution Ole Deviks vei 6c,Oslo

Gode grunndata er viktig i effektiviseringen av norsk dagligvare. Kurset gir deg en forståelse av EPD-samarbeidet og grunnleggende kunnskap om registrering i EPD. Omvisning i Fotostudio. Frokost fra kl. 8.30. Kun 25 plasser. 👉 Meld deg på i dag!

RSVP nå! 2300,- 17 billetter tilgjengelig

EPD: Viderekomne (webinar) 15. februar

Webinar (på Teams)

For å lykkes med lanseringsprosessen er det viktig med gode grunndata. Lær mer om grunndataarbeidet og få gode rutiner i denne prosessen. Også gjennomgang av MediaStore og ReCall. Kun 25 plasser. 👉Meld deg på i dag!

RSVP nå! 2100,- 14 billetter tilgjengelig

EPD: Nybegynnerkurs (webinar) 8. mars

Webinar (på Teams)

Gode grunndata er viktig i effektiviseringen av norsk dagligvare. Webinarkurset gir deg en forståelse av EPD-samarbeidet og grunnleggende kunnskap om registrering i EPD. Kun 25 plasser. 👉 Meld deg på i dag!

RSVP nå! 2100,- 21 billetter tilgjengelig

Bedriftsinternt kurs / workshop: Kom i gang med EPD på 1-2-3!

Tradesolution Ole Deviks vei 6c
Oslo, 0666
Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk dagligvare. Behovet for gode grunndata øker stadig, og det er viktig at aktørene i verdikjeden har høy kompetanse om grunndata og dets betydning og bruk i verdikjeden. 👉 Ta kontakt for mer informasjon.
2900,-

Bedriftsinternt kurs / workshop: Å lykkes med lanseringer!

Tradesolution Ole Deviks vei 6c
Oslo, 0666
Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk dagligvare. Behovet for gode grunndata øker stadig, og det er viktig at aktørene i verdikjeden har høy kompetanse om grunndata og dets betydning og bruk i verdikjeden. 👉 Ta kontakt for mer informasjon.
3900,-

Retailskolen heldagskurs: ABC til dagligvarebransjen

Tradesolution Ole Deviks vei 6c
Oslo, 0666
Dagligvarebransjen er i stor endring med komplekse problemstillinger. Dette kurset er relevant i forhold til: Lanseringer, produktendringer, emballasje, produktkataloger, promotion, innsalgsmateriell, Tradesolution databaser m.m. Heldagskurs 25/1 eller 16/2, eller bedriftsinterne kurs. 👉 Les mer.
4900,-