Gå til innholdet
Tradesolution > Support > Oppsigelse av abonnement i EPD

    Firma informasjon    MERK! Denne oppsigelsen medfører tilbaketrekking av EPD-leverandørnummer og alle registrerte EPD-nummer i EPD. Dette innebærer at produktene ikke lenger vil være tilgjengelige for kommunikasjon med kjedene i Norge fra dags dato. Fortsatt bruk av EPD-nummer etter oppsigelsen er ikke tillatt. Dersom man ved et senere tidspunkt ønsker å tegne nytt abonnement i EPD gjelder ordinære regler for innmelding.

    Oppsigelse av øvrige abonnementsavtaler knyttet til EPD-abonnementet (GLN, GS1 leverandørnummer, Grønt Punkt ID) må gjøres skriftlig og ved separate henvendelser dersom deres firma ikke lenger ønsker å beholde disse. Ved oppsigelse av ENVA- og/eller GNL gjøres dette ved henvendelse til GS1 Norway.