Gå til innholdet

Rask og riktig respons gir positive ringvirkninger

Med Increase InSight får du fortløpende oppdatering av dine data, og sørger for effektiv målstyring. Med grunnlaget på plass, er det klart for videre arbeid med rapporter og analyse av salgs- og markedsutvikling – alt fra samme BI-løsning

Avtal demonstrasjon

Nøkkeltall og forretningsmål identifiseres og visualiseres!

InSight hjelper deg med å bryte ned, sette sammen og forstå salgsinformasjon, slik at du får relevant styringsinformasjon og innsikt til å kunne foreta riktige beslutninger basert på nåsituasjonen, fremtidige mål og videre strategier. Du kan også sammenstille og analysere salgsinformasjon med andre datakilder og grunnlagsinformasjon, visualisert i enkle dashboards eller rapporter.

Bygg dine egne rapporter, raskt og enkelt

I InSight kan du enkelt bygge dine egne rapporter og dele disse med andre i organisasjonen.

Analyser

Rapporter og analyser kjøres og oppdateres enkelt, og kan brytes ned på produkt, utsalgssted, selger, med mer. Det gjør det enkelt å holde oversikt på utviklingen på både aktiviteter og kunder.

Forenkler og effektiviserer analyseprosessen

Gjennom kildedataene oppdateres salgsinformasjonen løpende (daglig), både grossistdata (salg til butikk), en del POS-data (salg ut av butikk – gjelder REMA 1000) og eventuell egen salgsinformasjon.  Tallene gjøres tilgjengelig gjennom InSigt til bruk i dine rapporter og analyser, med inntil 3 års historikk.

Enkel deling av rapporter og analyser

I InSight kan du enkelt definere hvem som skal ha tilgang på ulike KPI’er og rapporter , og alle tall i disse rapportene som legges tilgjengelig for andre oppdateres automatisk ettersom ny salgsinformasjon og andre fakta blir tilgjengelig i kildedataene.

Aass Bryggerier

Våre produkter forringes raskt i smak- og kvalitetsopplevelse om tappeutstyret ikke holdes i orden. Før brukte vi masse tid på manuell håndtering av serviceoppdrag, og det var i tillegg nærmest umulig å holde god oversikt hvor alt utstyret var og hvilke utstyr hver enkelt kunde hadde. Dette kostet oss mye tid og penger.

Med Increase Service har service-tekniker en mye bedre oversikt over hva som skal gjøres, og god historikk på tidligere oppdrag og utstyr, hos hver enkelt kunde. Med gode planer og oversikter går oppdragene raskere og det blir riktig i første runde. Dette setter kundene stor pris på, så god service er lik god inntjening.

Funksjoner vi bruker

Aass Bryggerier

Våre produkter forringes raskt i smak- og kvalitetsopplevelse om tappeutstyret ikke holdes i orden. Før brukte vi masse tid på manuell håndtering av serviceoppdrag, og det var i tillegg nærmest umulig å holde god oversikt hvor alt utstyret var og hvilke utstyr hver enkelt kunde hadde. Dette kostet oss mye tid og penger.

Med Increase Service har service-tekniker en mye bedre oversikt over hva som skal gjøres, og god historikk på tidligere oppdrag og utstyr, hos hver enkelt kunde. Med gode planer og oversikter går oppdragene raskere og det blir riktig i første runde. Dette setter kundene stor pris på, så god service er lik god inntjening.

Funksjoner vi bruker

Hvordan henger datakildene sammen?

De ulike rapportene og analysene i InSight er basert på gode kildedata – dette gir økt nytte!

  • Produkt- og bildeinformasjonen hentes inn fra EPD og MediaStore
  • Salgsinformasjon prosesseres og kvalitetssikres via Salgsdatabasen
  • Sortiment er en kombinasjon av egen input og automatisk oppdatering fra butikkspesifikke planogram (gjelder Coop)
  • Annen kildeinformasjon oppdateres og vedlikeholdes i Management-modulen, og er tilgjengelig på tvers løsningen
  • Tradesolution sitter «tett på bransjen» – dette effektiviserer arbeidet med og gir høyere kvalitet på kildedataene!