Gå til innholdet
Tradesolution > Artikler > Datadrevet salg til beste for leverandør, selger og butikk

Datadrevet salg til beste for leverandør, selger og butikk


Datadrevet salg prioriterer salgsinnsats ut ifra innsikt og analyse. Det gir økt salg og kundetilfredshet, og reduserte kostnader.

Butikkbesøk og salgssamtalen har endret seg de siste årene. Butikksjef forventer mer av hvert møte med selgeren. Dagens selgere må være kunnskapsrike rådgivere som skaper verdi for butikkene. Samtidig øker salgskravene for deg som leverandør. Hvert selskap må ofte selge mer med færre ressurser. Godt «selgerhåndverk» og gode relasjoner er selvfølgelig alltid basisen, men ikke lenger nok. Hard prioritering må til, og en del møter bør gjøres digitalt.

Hvordan selge mer med færre ressurser?

Å selge mer med færre ressurser er ikke mulig uten å utnytte data, analyse og teknologi. Datadrevet salg er løsningen.

Datadrevet salg er evnen til å bruke data til å ta smarte beslutninger, samt kontinuerlig optimalisere gjennom analytisk innsikt, slik at salget øker og kostnadene ved salgsarbeid reduseres.

Ifølge en undersøkelse gjort av Business Application Research Center (BARC) ga datadrevet salg en økning i fortjeneste på så mye som 8%, samtidig som driftskostnadene ble redusert med 10%.  

Hva kan data hjelpe deg med?

Sigmund Berle Jensen, Administrerende Direktør i Tradesolution.
Foto: Øystein Nustad, Tradesolution

– Data satt i system kan gi innsikt og svar på det meste. For et salgsdistrikt kan data hjelpe med å prioritere hvilke og hvor ofte hver butikk bør besøkes ut ifra lønnsomhet, sier Sigmund Berle Jensen, Administrerende Direktør i Tradesolution.  

– Videre vil en selger med god innsikt i den aktuelle butikken, lokalmarkedet og kjedens preferanser, kunne gi kjøpmannen gode råd som øker salg og fortjeneste for butikken. Salgsamtalen, aktiviteter og bruk av salgsmateriell kan skreddersys til den aktuelle butikken, så innkjøper i butikk blir godt ivaretatt, sier han videre.

Men datadrevet salg er vel dyrt?

De fleste leverandører har allerede en mengde data fra mange ulike kilder som kan gi innsikt til å forbedre salgsprosessene og butikkmøtene. Men mange bruker uforholdsmessig mye tid på sammenstilling av data, uten å få så mye utbytte av det.

 Tilgang på data er ikke utfordringen. Nøkkelen er å skape verdi av dataene dere allerede har!

Sigmund Berle Jensen, Administrerende direktør i Tradesolution.

Datadrevet salg handler mer om optimalisering av data og salgsprosesser, fremfor investering i ny teknologi og dyre løsninger.

Delingsøkonomi gir gevinst for norske dagligvareleverandører

Portrett. Foto
Aleksander Reigstad, Business Controller i Tradesolution
Foto: Øystein Nustad, Tradesolution

Bransjeselskapet Tradesolution jobber hver dag med IT- og samhandelsløsninger spesialtilpasset norsk dagligvare og servering.

– Vi har stor tro på at en felles bransjemotor for datainnsamling og prosessering av rådata vil bidra til en raskere utvikling innenfor datadrevet salg, sier Aleksander Reigstad, Business Controller i Tradesolution. Det gjør det enklere for hver enkelt leverandør å hente ut verdifull innsikt uten å gjøre store investeringer i infrastruktur og kompetanse hver for seg. Du som leverandør kommer raskere til den delen av dataanalyse som gir den virkelige verdien, samtidig som du er sikker på at grunnarbeidet blir godt ivaretatt.

Tradesolution har infrastrukturen og kompetansen

Tradesolution har infrastrukturen og kompetansen til datadrevet salg.
Foto: Øystein Nustad, Tradesolution

– Tradesolution har det som skal til for å være din langsiktige samarbeidspartner for datadrevet salg: Infrastruktur for prosessering av data, ekspertise innen databehandling, Increase Suite som plattform og inngående kjennskap til dagligvare og storhusholdning, sier Aleksander Reigstad.

Les også om: Increase Suite – et CRM- og salgsstøtteverktøy som gjør jobben enklere for salgsledelse og selgere


Jørn Evensen, Dr. Oetker i butikk.
Foto: Tradesolution

10 fordeler med datadrevet salg for en salgsorganisasjon:

  1. En mer effektiv prioritering av salgshverdagen
  2. Bedre kundesegmentering
  3. Prioritering av butikkbesøk ut ifra lønnsomhet og behov
  4. Tilpassede salgssamtaler i butikk
  5. Økt salg og lønnsomhet både for butikk og leverandør
  6. Aktiviteter tilpasset den enkelte butikk og distrikt
  7. Verdifull rådgivning til butikksjef
  8. Optimal bruk av salgsmateriell
  9. Automatisk varsling av avvik og nullsalg
  10. Kjennskap til lokalmarkedet
Forfattere og bidragsytere til denne artikkelen:

Kjersti Kallevik

Markedskonsulent / Digital Markedsfører, Tradesolution

Aleksander Reigstad

Business Controller, Tradesolution - aleksander.reigstad@tradesolution.no - tlf. 419 29 380

Sigmund Berle Jensen

Administrerende Direktør, Tradesolution - sigmund.berle.jensen@tradesolution.no - tlf. 977 89 433

Del artikkelen

Andre artikler du kan være interessert i:

Meld deg på våre nyhetsbrev

Fyll inn din kontaktinformasjon og bli oppdatert på våre løsninger og nyheter.

Klikk her for påmelding

Jeg ønsker nyhetsbrev om

Ved påmelding vil du automatisk motta nyhetsbrev fra Tradesolution. Dette utgjør 1-3 nyhetsbrev i måneden. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev samtykker du i å være kjent med vår Personvernpolicy