Gå til innholdet
Tradesolution > Artikler > Datadrevet salg med customer data platform (CDP) og analyse

Datadrevet salg med customer data platform (CDP) og analyse


Bruker du som leverandør mye tid på å samle inn og analysere data? Sannsynligvis er det mer effektivt å bruke CDP og analytikere på den jobben, mens du kan fokusere på å nå bedriftens mål.

Mange datakilder, liten tid

God innsikt om markeder, sesonger, kjedeprofiler og den enkelte butikk gjør at KAMer, salgsledelse og selgere blir gode rådgivere for kjedene og kjøpmannen i butikk. Innsikt skaper tillit, øker salget og gjør kundene mer fornøyde.

Leverandørene har ofte stor tilgang på interne og eksterne data. Men i en hektisk salgshverdag med knappe ressurser brukes det ofte uforholdsmessig mye tid på å sammenstille og koble data – fremfor å analysere og konkludere på bakgrunn av den. I tillegg blir ikke dataene oppdatert ofte nok.

Jobb smartere, ikke hardere

Med Tradesolution får du som KAM, salgsleder eller selger raskt oversikt over dine kjeder, distrikter og butikker med kontinuerlig oppdaterte data rett inn i den løsningen du ønsker. Innsikten ligger tilgjengelig når du trenger den:

 • KAMene får full oversikt over kampanjegjennomføring, aktiviteter og salgstall for sine kjeder.
 • Salgsledere har full kontroll på selgeroppfølgingen, avvik fra budsjetter, distribusjons- og besøksdekning.
 • Selgerne er bedre informert i møtet med kjøpmannen og kan skreddersy sin salgssamtale til butikken og kjøpmannens behov.

Alle rollene ser på data fra samme kilde med lik oppdateringsfrekvens – «a single source of truth».

Red Bull har fått en enhetlig plattform for innsikt med Tradesolution

Red Bull er #1 i verdi innen varegruppen energidrikker i Norge.

«Innsikt er grunnmuren for vår suksess», ifølge Emil Lindegaard, Commercial Director i Red Bull Norge.

I samarbeid med Tradesolution har vi fått en enhetlig plattform for innsikt: Et viktig verktøy for at hele den kommersielle enheten kan skape kategorivekst, og være en god samarbeidspartner for butikkene og kjedene», sier han. 

«I samarbeid med Tradesolution har vi fått en enhetlig plattform for innsikt», sier Emil Lindegaard, Commercial Director i Red Bull Norge. Her sammen med Karine H. Johnsen og Alexander Grimsmo, Red Bull, og Hege Witsø-Bjølmer, Tradesolution på høstevent Increase og datadrevet salg.
Foto: Kjersti Kallevik, Tradesolution

Red Bull har, i tillegg til Increase Suite, også CDP (customer data platform) og dashboards fra Tradesolution. Dashboardene er tilpasset de ulike nivåene i den kommersielle enheten – selgere, regionssjefer, salgsledelse og KAM’er. 

Hva er CDP?

CDP* står for customer data platform eller kundedataplattform, og er et system som sammenstiller data fra mange ulike kilder inn i en felles plattform som er tilgjengelig for andre systemer. 

Gi dataene verdi med Increase CDP

Hege Witsø-Bjølmer, Commercial Director, Tradesolution
Foto: Tradesolution

– Data er ofte «låst ned» i ulike systemer. Det betyr dårlig totaloversikt over dataene, lite rom for samarbeid, deling og utnyttelse på tvers av virksomheten.

– Ved å ta i bruk Increase CDP tar du tak i alt dette. Du løfter data som i utgangspunktet ikke har en verdi, opp i en plattform sammen med annen data, og setter det i sammenheng. Det muliggjør analyse, visualisering og bruk av data. Det er da magien oppstår!, sier Hege Witsø-Bjølmer, Commercial Director CRM & Insight i Tradesolution.

Dataintegrasjon fra interne og eksterne kilder i én felles customer data platform

I Increase CDP fra Tradesolution kan vi hente inn data fra våre interne, og kundens eksterne kilder. Interne kilder fra Tradesolution kan være Kjederegistrene, EPD/MediaStore, Salgsdata, Increase** og InTrack***. Eksterne kilder per i dag kan være data POS-data, værdata og bedriftenes egne data.

Disse dataene berikes, struktureres, sammenstilles og modelleres klart til analyse eller videre integrasjon i andre systemer.

Analyse av dataene inn i en kontekst

En av våre analytikere kan så gjøre en behovsanalyse sammen med deg som kunde for å identifisere hva dere ønsker å oppnå, og hvordan data kan hjelpe dere å komme dit.

Neste steg er å bruke avansert analyse og maskinlæring til å hente ut mer nytte fra dataene. Det kobles opp til kundene slik at man kan kalkulere potensialer, forecaste salg, dynamisk segmentere kundene, bruke demografi og andre faktorer til å hente ut den mest nyttige informasjonen fra kundenes data.

Visualisering av data i dashboards

Portrett. Foto
Aleksander Reigstad, tidligere Head of Analytics, Tradesolution
Foto: Tradesolution

Innsikten kan så visualiseres i Increase dashboards gjennom kundetilpassede oversikter med ønskede KPIer. Oversiktene blir tilpasset rollene i din organisasjon, så hver enkelt får se den informasjonen som er nyttig for dem.

Bransjeselskapet Tradesolution jobber hver dag med IT- og samhandelsløsninger spesialtilpasset norsk dagligvare og servering.

– Vi har infrastrukturen og kompetansen til å hjelpe deg som leverandør til å komme raskere til den delen av dataanalysen som gir virkelig verdi, samtidig som du er sikker på at grunnarbeidet blir godt ivaretatt, sier Aleksander Reigstad, Head of Analytics, Tradesolution.

Mer om datadrevet salg i denne artikkelen: Datadrevet salg til beste for leverandør og butikk

Les også om: Increase Suite, CDP og dashboards – CRM- og salgsstøtteverktøy som gjør jobben enklere for salgsledelse og selgere


Jørn Evensen, Dr. Oetker i butikk.
Foto: Tradesolution

10 fordeler med datadrevet salg for en salgsorganisasjon:

 1. En mer effektiv prioritering av salgshverdagen
 2. Bedre kundesegmentering
 3. Prioritering av butikkbesøk ut ifra lønnsomhet og behov
 4. Tilpassede salgssamtaler i butikk
 5. Økt salg og lønnsomhet både for butikk og distrikt
 6. Aktiviteter tilpasset den enkelte butikk og distrikt
 7. Verdifull rådgivning til butikksjef
 8. Optimal bruk av salgsmateriell
 9. Automatisk varsling av avvik og nullsalg
 10. Kjennskap til lokalmarkedet

Forklaringer:

 • *CDP står for customer data platform eller kundedataplattform, og er et system som sammenstiller data fra mange ulike kilder inn i en felles plattform som er tilgjengelig for andre systemer. 
 • **Increase Suite: Et CRM- og salgsstøttesystem utviklet av Tradesolution spesielt for dagligvare og servering.
 • ***InTrack: Salgs- og markedsanalyse for HORECA/Servering og KBS
Forfattere og bidragsytere til denne artikkelen:

Kjersti Kallevik

Markedskonsulent / Digital Markedsfører, Tradesolution

Hege Witsø-Bjølmer

Commercial Director, Tradesolution - hege@tradesolution.no - tlf. 905 06 148

Christen Schønfelder

Senior Key Account Manager, Tradesolution - christen@tradesolution.no - tlf. 416 47 070

Del artikkelen

Andre artikler du kan være interessert i:

Meld deg på våre nyhetsbrev

Fyll inn din kontaktinformasjon og bli oppdatert på våre løsninger og nyheter.

Klikk her for påmelding

Jeg ønsker nyhetsbrev om

Ved påmelding vil du automatisk motta nyhetsbrev fra Tradesolution. Dette utgjør 1-3 nyhetsbrev i måneden. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev samtykker du i å være kjent med vår Personvernpolicy