Gå til innholdet
Tradesolution > Artikler > Gode masterdata – din beste merkevareinvestering!

Gode masterdata – din beste merkevareinvestering!


Datakvalitet er en enorm utfordring i dagens hyperdigitale verden. Behovet for stadig mer informasjon med høy grad av nøyaktighet og presisjon blir stadig viktigere, også i dagligvare og servering. Masterdata brukes i økende grad av flere funksjoner, både internt i bedriftene, eksternt hos kunden og hele veien til forbruker.

“41% of companies cite inconsistent data across technologies, as their biggest challenge” 

Kilde: Dun & bradstreet*

Mange årsaker til dårlig masterdatakvalitet

Det er mange årsaker til dårlig masterdatakvalitet: Manglende standardisering kan føre til inkonsistens i dataene. Manuelle registreringer fører lett til menneskelige feil og misforståelser. Manglende opplæring kan føre til unøyaktigheter. Manglende ansvarsavklaring fører ofte til mangel på nødvendig fokus, oppdatering og vedlikehold over tid.

Ofte oppstår behov for ny og utvidet produktinformasjon, eller det gjøres små endringer på produktet etter lansering. Sist, men ikke minst, er det i dag mange kilder hvor masterdata skal holdes oppdatert. Alle disse faktorene påvirker datakvaliteten.  

Gode masterdata selger

Med gode informative masterdata og produktbilder viser du kunden at ditt produkt er det rette. Det gir både økt salg og færre returer.

Flere internasjonale studier og undersøkelser støtter opp om hvor viktig gode masterdata er. Ifølge en undersøkelse gjort av Label Insight** vurderer 39% av forbrukerne å bytte merke om informasjonen de søker om produktet ikke er tilfredsstillende! 56% av de samme forbrukerne hevder de vil være lojale til et merke som gir tilstrekkelig, god og riktig informasjon.

God digital informasjon er et lederansvar!

Å oppnå god datakvalitet fordrer at organisasjonen jobber systematisk og godt med fokus på detaljer – over tid. Dette koster tid og penger, og da er det kanskje lett å undervurdere hva man får igjen for investeringen.

Ifølge Roar Smith, Kommunikasjonsdirektør i Tradesolution, viser vårt eget Ringvirkningsregnskap*** at vår bransje sparer over 650 millioner kroner årlig bare ved at vi har etablert en felles struktur knyttet til registrering, vedlikehold og distribusjon av masterdata og bilder. Her viser også våre undersøkelser og beregninger at:

  • Gode og riktige produktbilder på aktuelle digitale flater selger!
  • Noen hundre grams vektforskjell kan koste millioner i økte transportkostnader.
  • Noen millimeter feil på produktmål kan koste millioner om produktet blir avvist i varemottaket hos kunden. Både tapt salg og kostnader for avvikshåndtering.
  • Feil i ingredienslisten kan føre til at produktet må kalles tilbake, eller enda verre at misfornøyde forbrukere klager og dumper sin misnøye om produktet i sosiale medier.

Disse effektene er bare noen eksempler på potensialet som ligger i gode masterdata.

Så hvis oppsiden potensielt er; høyere salg, bedre kundetilfredshet, effektivisering i interne prosesser, kostnadsbesparelser, større vekstmuligheter i nye kanaler, økt omdømme og helt muligens en konkurransefordel. Da er det grunnlag for å argumentere for at gode masterdata og annen digital informasjon om dine produkter er din beste merkevareinvestering!

Det må vilje og innsats til for å lykkes

Vi i Tradesolution har stor forståelse for at arbeidet med mastedata og digital produktinformasjon kan være krevende. Men vi vet også samtidig at det er mulig å lykkes!  

Arbeidet med masterdata må være forankret hos ledelsen, slik at det avsettes ressurser til arbeidet med rutiner for gjennomføring, revidering og videreutvikling. Det må være noen som har ansvar for kvalitet og kontinuitet. Alle involverte må være oppdatert og informert om prosessene og forstå sammenhengen og viktigheten av gode masterdata. Det kreves tid og systematisk innsats for å oppnå gode masterdata og å bygge en kultur for dataeierskap internt i bedriften.

Ta en digital helsesjekk på dine produkter

Om du er en ny eller en vel etablert produktleverandør, kan det være til god hjelp å gjennomføre en digital helsesjekk på dine produkter ved hjelp av et av våre dashboard. Her vil du kunne se hvordan du ligger an med hensyn logistikkinformasjon, bilder og varesikkerhet.

Dataskjerm med logistikkoversikt. Skjermdump
Tradesolution dashboard i EPD
viser oversikt over leverandørens logistikkfelt, bilder og varesikkerhet.
Foto: Tradesolution

I tillegg kan du også se hvordan du fremstår på nett ved å søke opp dine produkter på vetduat.no.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post på epd@tradesolution.no, så hjelper vi deg videre.


Kilder:

*Dun & Bradstreet s. 6 https://www.dnb.com/content/dam/english/dnb-solutions/sales-and-marketing/the-b2b-data-marketing-report.pdf

**Label Insight https://www.inc.com/kenny-kline/new-study-reveals-just-how-important-brand-transparency-really-is.html

***Tradesolution Ringvirkningsregnskapet

Forfattere og bidragsytere til denne artikkelen:

Siv Bakkerud

Commercial Director MDM & Digital Content, Tradesolution - siv@tradesolution.no - tlf. 952 21 054

Roar Smith

Kommunikasjonsdirektør (CCO), Tradesolution

Stefan LId

Leder Customer Success MDM & Digital Content

Kjersti Kallevik

Markedskonsulent / Digital Markedsfører, Tradesolution

Del artikkelen

Andre artikler du kan være interessert i:

Meld deg på våre nyhetsbrev

Fyll inn din kontaktinformasjon og bli oppdatert på våre løsninger og nyheter.

Klikk her for påmelding

Jeg ønsker nyhetsbrev om

Ved påmelding vil du automatisk motta nyhetsbrev fra Tradesolution. Dette utgjør 1-3 nyhetsbrev i måneden. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev samtykker du i å være kjent med vår Personvernpolicy