Gå til innholdet
Tradesolution > Artikler > Digital helsesjekk på produkter med nytt dashboard

Digital helsesjekk på produkter med nytt dashboard


Bransjesamarbeidet «Det store kvalitetsløftet» skal heve kvaliteten av grunndata gjennom hele verdikjeden i dagligvare og servering. Ett av tiltakene er et nytt dashboard som gir både leverandører og mottakere en rask og oversiktlig digital helsesjekk av leverandørens produkter.

«Det store kvalitetsløftet» – litt bakgrunnsinformasjon

«Det store kvalitetsløftet» er et bransjesamarbeid mellom leverandørene, kjedene og Tradesolution.
Aldri før er det gjennomført en så grundig studie av kvalitetsbehovet i bransjen som det som ble gjort i prosjektets forstudie, sier Siv Bakkerud, Commercial Director i Tradesolution. Arbeidet pågikk i hele 2022, og kartla prosesser og bruk av grunndata i alle ledd fra leverandør og helt ut i datamottakernes ulike systemer. 

Kartleggingen resulterte i en handlingsplan hvor ett av tiltakene er dette dashboardet, utviklet av Tradesolution.
Mer om handlingsplanen til «Det store kvalitetsløftet» her https://tradesolution.no/artikler/det-store-kvalitetsloftet-fra-plan-til-handling/

Dashboard – et godt styringsverktøy både for leverandører og mottakere

Siv Bakkerud, Commercial Director, Tradesolution. Foto: Tradesolution

«Dashboardet gir en rask og overordnet visuell oversikt over leverandørens digitale «produkthelse», som er viktige KPI’er for leverandørene. Internt kan leverandørene bruke dashboardet som et verktøy for å sette fokus på god kvalitet og oppfølging»

Siv Bakkerud, Tradesolution

«Alle mottakere, inkludert de tre store kjedene, vil sitte med samme informasjon for å kunne vurdere de ulike leverandørene også opp mot hverandre. God kvalitet på grunndataarbeidet er en suksessfaktor for leverandørene. Med dashboardet vil det nå bli enda tydeligere, og en fordel i kjedemøter og -forhandlinger», fortsetter hun. 

Barilla og Wasa lykkes godt med grunndataarbeidet

Blid jente. Foto
Monika Thoresen, Markedsansvarlig i Wasa er godt fornøyd med dashboardet. Foto: Wasa

Barilla (som også eier Wasa) er en av leverandørene som over mange år har jobbet godt med grunndataarbeidet, og som lykkes godt. De får god score på alle felt – logistikk, bilder og varesikkerhet.

«Dashboardet er enkelt og oversiktlig for en på ledernivå som ikke nødvendigvis sitter med dette til daglig. Det gir oss i ledelsen den styringsinformasjonen vi trenger, og er nyttig kunnskap inn mot kjedemøter»

Monika Thoresen, Markedsansvarlig i Wasa.

Hvordan fungerer dashboardet?

Dashboardet har en enkel visuell fremstilling med karakterskala fra A til F, og med trafikklyskoder fra grønt til rødt. På kun cirka 30 sekunder får du enkelt en oversikt over hvordan du som leverandør ligger an på logistikk, bilder og varesikkerhet. Den enkelte leverandør ser kun informasjon om egne produkter, mens mottakerne/kjedene får oversikt over alle sine leverandører. I tillegg til en statusoversikt, får leverandøren også nyttige tips til forbedringer ved å trykke seg videre ned på «Detaljer».

Hva måles, og hvordan settes karakterene?

Karakterene beregnes kun ut ifra de siste tre lanseringsvinduene (1 år), mens oversikten viser utviklingen for de siste seks lanseringsvinduene (2 år). To års historikk er nyttig for å se om utviklingen går riktig vei, eller om det er behov for mer fokus på grunndataarbeidet.

Skjermbilde logistikkfelt. Illustrasjon
EPD Dashboard med oversikt over logistikkfelt, bilder og varesikkerhet. Skjermdump Tradesolution

Logistikkfelt

Karakteren settes basert på hvor mange feil leverandøren har i de tre siste vinduene, hvilke produkter det gjaldt, og hvor mange produkter som er levert for sent.

Bilder

Karakteren settes basert på mangler av bildevinkler og produkter uten bilder, og om bildene er publisert i tide.

Varesikkerhet

Varesikkerhet tar for seg allergener og næringsinnhold. Karakteren settes basert på antall feilregistreringer, samt responstid på feilrettinger.

Gode grunndata – et lederansvar

Grunndata brukes gjennom alle ledd i verdikjeden, fra leverandør til butikk, og faktisk helt ut til forbruker. En tilsynelatende liten feil, kan gi store konsekvenser i mange ledd.

«Lederansvar, teamarbeid og noen som er ansvarlig for at frister overholdes, er viktig, ifølge Bakkerud. Dette må forankres i ledelsen, og det kreves systematisk arbeid over tid. Med dette dashboardet kan ledere enkelt følge med på hvordan bedriften ligger an, og ta nødvendige grep ved behov.»

Ta gjerne kontakt med oss på epd@tradesolution.no hvis du har spørsmål eller kommentarer til dashboardet.

Forfattere og bidragsytere til denne artikkelen:

Kjersti Kallevik

Markedskonsulent / Digital markedsfører, Tradesolution

Siv Bakkerud

Commercial Director MDM & Digital Content, Tradesolution - siv.bakkerud@tradesolution.no, tlf. 952 21 054

Del artikkelen

Andre artikler du kan være interessert i:

Meld deg på våre nyhetsbrev

Fyll inn din kontaktinformasjon og bli oppdatert på våre løsninger og nyheter.

Klikk her for påmelding

Jeg ønsker nyhetsbrev om

Ved påmelding vil du automatisk motta nyhetsbrev fra Tradesolution. Dette utgjør 1-3 nyhetsbrev i måneden. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev samtykker du i å være kjent med vår Personvernpolicy