Gå til innholdet

Supply Chain Management i dagligvarebransjen

Ta kontakt om Bridge

Bridge – en effektiv samhandlingsplattform for aktørene i dagligvarebransjen

Bridge er en felles plattform for bestillinger, avvik, transport, svinn, retur og oppgjør. All informasjon på ett sted gir en enklere og mer effektiv hverdag for innkjøpere, leverandører, transportkjøpere og transportører. 

Bridge samhandlingsplattform passer for alle – både store og små bedrifter. Bridge er en modulbasert løsning med oversiktlige dashboards (Bridge Flow), elektronisk samhandling (Bridge Trade) og transportstyring (Bridge Transport). 

Bridge Flow dashboard

Dashboard og varslinger
– Bridge Flow

Som leverandør kan du nå få tilgang til dashbord som viser din samhandling med innkjøper. Løsningen er integrert med de store grossistene i dagligvarebransjen. I tillegg får du innebygde varslingsmekanismer som gir deg mulighet til å optimalisere og effektivisere samarbeidet.

Kom i gang med Dashboard og Bridge Flow
Kvinne med hjelm og nettbrett på lager. Foto

EDI/elektronisk handel
– Bridge Trade

Har du behov for en løsning som håndterer digital samhandling med dagligvarebransjen, og som også er integrert med de store grossistene? Da er Bridge Trade (WebEDIløsningen. Motta ordre, send ordrebekreftelse, lag pakkseddel og få betalt.

Mer om Bridge Trade

Transportstyring
– Bridge Transport

Bridge Transport dekker alle transportrelaterte prosesser fra varebestilling til økonomisk avregning.
Alle aktører (transportkjøper, transportør og vareleverandør) får full oversikt over transportoppdraget.

Mer om Bridge Transport
Skisse over Bridge-tjenestene fra Tradesolution - Bridge Flow, Bridge Transport og Bridge Trade. Skisse

Noen av våre Bridge-kunder

Helelektrisk sjødrone som frakter containere på fjorden. Foto

ASKO Maritime

Kai Just Olsen

"

ASKO Maritime frakter dagligvarer med elektriske sjødroner over Oslofjorden – en innovativ og bærekraftig transportløsning for fremtiden.

Tradesolution har utviklet den digitale løsningen for gjennomføring av transporten i samarbeid med ASKO Maritime, NorgesGruppen Data og Konciv.

Vi valgte Tradesolution fordi vi har hatt et langt og godt samarbeid gjennom flere år. Tradesolution oppleves som en god samarbeidspartner, i tillegg til at de leverer god kvalitet til avtalt tid og til en konkurransedyktig pris.

Kontakt oss

Arnstein Dragland
Tlf.: +47 950 20 565 / arnstein@tradesolution.no

Amalie Nerby
Tlf: +47 413 86 546 / amalie@tradesolution.no

Niklas Hauge
Tlf.: +47 950 90 699 / niklas@tradesolution.no

Support

Alltid inkludert i våre tjenester.
Hverdager kl. 8-16, på norsk og engelsk.

Telefon: +47 4000 7475
E-post: bridge@tradesolution.no