Gå til innholdet

Er Hero Images noe for
mitt produkt?

I Tradesolution har vi sett mange eksempler på hva et godt bilde kan bety for salget av et produkt. Med et økende antall digitale flater er det derfor viktig at bildet optimaliseres for de ulike kanalene. Hvis du vil bli best på netthandel og små flater kan det være smart å vurdere alternative produktbilder som fremhever budskapet. Det kan for eksempel være bilder hvor beskrivelser og innhold eksponeres på ulike måter. Tester viser at Hero Images, der det er egnet, gir økt salg!

Eksempler på Hero Images

Før

Hvit og grønn pumpeflaske med bodylotion. Grafikk.

FØR BEARBEIDING:For en rekke produkter vil et tradisjonelt produktbilde ikke være optimalt om det skal brukes på små flater, som for eksempel en mobilapp. Det kan være vanskelig å se fakta som innhold, mengde, osv.

Etter

Hvit og grønn pumpeflaske med bodylotion og produktspesifikasjon på siden. Grafikk.

ETTER BEARBEIDING: I dette eksemplet er etiketten endret, slik at innholdet Shower Cream kommer tydeligere frem på flasken. I tillegg er det lagt på en badge, hvor innhold og mengde kommer klart frem.

Før

Blå og grønn flaske med conditioner. Grafikk.

FØR BEARBEIDING: Som for produktet over, vil det også for dette produktet være vanskelig å få frem viktige fakta på små flater.

Etter

Blå og grønn flaske med conditioner og produktspesifikasjon på siden. Grafikk.

ETTER BEARBEIDING: I dette eksemplet er etiketten på flasken «ryddet» for noen elementer, som gjør at etiketten fremstår tydeligere. I tillegg er innholdet løftet frem i større skrift. Som over er det satt på en badge på siden som tydelig beskriver innhold og mengde. Forsøk har vist at slike tiltak gjør det enklere for kunde/forbruker å velge riktig produkt – dette kan resulterer i økt salg.

Spørsmål om Hero Images?

Ved spørsmål rundt Hero Images eller en av våre andre fototjenester er det bare å ta kontakt. Sammen finner vi beste løsning for veien videre, slik at dere får optimalt ut av bildene dere ønsker. Deres ønsker og vår kompetanse utgjør den lille forskjellen.

Ta kontakt oss i Fotostudio.

Mann som sitter på et bord med Tradesolution logo og kameraer i bakgrunnen. Foto.

Vi hjelper deg med Hero Images!

Tradesolutions fotostudio har god kjennskap til hva som selger og hvilke bildekrav som skal oppfylles.
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å skape salg på nett.