Gå til innholdet Tjenesten InTrack - Tradesolution
Tradesolution > Tjenester > Salgs og markedsanalyser

Salgs og markedsanalyser

Tradesolution hjelper deg med å bryte ned, sette sammen og forstå salgsinformasjon, slik at du får relevant styringsinformasjon og innsikt til å kunne foreta riktige beslutninger basert på nåsituasjonen, fremtidige behov og videre strategier.

Med salgs- og markedsovervåkningssystemet InTrack får du rask og enkel tilgang til styringsinformasjon du trenger.
Tradesolution baserer sine salgs- og markedsanalyser på salgsinformasjon fra grossister, kjeder og direkteleverandører. Salgsinformasjonen er basert på salg inn til utsalgsted, og vi overvåker i dag totalt rundt 110 ulike varegrupper, fordelt på dagligvare, kiosk og bensin og storhusholdning.

Gjennom faste og dynamiske rapporter og analyser får du økt innsikt og mulighet til å overvåke:

 • Egen og konkurrenters markedsandel og markedsutvikling

 • Markeds- og varekategoristørrelser

 • Egen og konkurrenters sortiment og distribusjon

 • Markedsmuligheter – nye produkter og satsningsområder

 • Effektoppnåelse for egne selgere

 • Bakgrunnsinformasjon til kjedeforhandlinger

Definer egne rapporter med InTrack – hvor du selv bestemmer nedbrytning og utvalg.

Eksempler på rapporter du kan kjøre er:

 • Produktsporing
 • Segment og leverandøranalyse
 • Geografisk volum og markedsandel
 • Punktdelsanalyse
 • Kjedeandeler
 • Management-analyse

InTrack kan gi innsikt på mange ulike nivåer og på tvers av funksjoner i organisasjonen. Under ser du eksempler på problemstillinger som kan belyses.

Styringsinformasjon for toppledelsen
Utarbeid kortsiktige og langsiktige strategier basert på informasjon fra InTrack®, herunder analyse om markedsstørrelser, varekategorier, konkurrenter og trender.

Styringsinformasjon for markedsføringsledelsen
Optimalisering av produkt- og kategorimiks mot kjeder og salgskanaler. Følg opp utvikling i markedsandeler og forberede underlag til kjedeforhandlinger

Styringsinformasjon for salgsledelsen
Oppfølging av utvikling og posisjon i egne salgsdistrikter. Hvordan påvirket siste salgsaktivitet markedsandelen? Økte eller tapte vi andeler i forhold til totalmarkedet?

Styringsinformasjon for produktledelsen
Hvordan er distribusjonen av vårt nye produkt? Opplever vi intern kannibalisering mellom egne produktvarianter? Tar det nye produktet markedsandeler fra konkurrentenes tilsvarende produkt? Hvilke produkter er ikke lønnsomme og bør fases ut?

Styringsinformasjon for produksjons- og logistikkledelsen
Kan vi koordinere innsalg og levering av produkter til aktiviteter bedre? Hvordan er sesongsvingningene for egne og konkurrenters produkter? Hva kan vi forvente av volum på nye produkter i nye kategorier?

Rapportene i InTrack kan defineres med følgende utvalg og nedbrytninger:

 • Varekategorier og undergrupper

 • Salgskanaler/bransjer

 • Kjeder og leverandører

 • Geografi – fylke, kommune, poststed

 • Salgsdistrikter

 • Perioder

Resultatene kan presenteres i:

 • Markedsandeler

 • Salgsvolum

 • Distribusjonsgrad og vektet distribusjon

 • Innkjøpsverdi og gjennomsnittlig innkjøpsverdi

Varegruppens leverandørstruktur og prestasjoner

Hvilke markedsandeler har de ulike leverandørene i varegruppen? Hvilke leverandører driver veksten og hvem vinner eller taper? Våre leverandøranalyser gir deg svarene.

Leverandør, segment- og produktprestasjoner

Hvordan presterer dine produkter og konkurrerende leverandører i varegruppen? Få en sammenligning av volumendringer og andeler gjennom vår rangeringsrapport.

Geografiske prestasjonsmålinger 

Hvilke fylker er viktige for dine varegrupper? Hvordan presterer din varegruppe på landsbasis? Våre geografiske andelsrapporter identifiserer muligheter for salgsvekst.

Kjedenes varegruppeprestasjoner

Hvilke kjeder er dominerende aktører i varegruppen og hvilke kjeder driver varegruppeveksten? Våre kjedeandelsrapporter viser denne utviklingen.

Varegruppeutvikling

Hvordan utvikler volumsalget seg og hva driver utviklingen? Våre varegruppeanalyser gir deg innsikt i varegruppeutvikling nedbrutt på bransje og segment.

Pris

Hver rapport koster kr. 2500 og leveres innen 1-2 virkedager.

Ta kontakt!

Tradesolution setter sammen en årlig oppsummering av KBS og Serveringsmarkedet. Rapportene er i første rekke rettet mot alle som har en rolle innenfor disse sektorene, men kan anses som innsiktsgivende også for et bredere publikum. Rapportene tar sikte på å fokusere på relevante utviklingstrekk mellom bransjer og markeder, ved å sammenstille og sammenfatte på tvers av varegrupper hvor de største varegruppene settes i fokus.

HORECA Rapporten – for 13. gang!

Rapporten gir blant annet oversikt over utviklingen og dynamikken i bransjestruktur, samt trender og strukturutvikling i markedet med estimering av totalmarkedet i verdi og utviklingen med trend i verdi og volum. Videre gis det en oversikt over utvalgte aktører innenfor tjenesteområdene distribusjon, innkjøpsgrupper, serveringskjeder, hotellkjeder, båter og ferger.

Det rettes også fokus på de 25 største varegruppene i markedet og disse varegruppens prestasjon og utvikling. Her belyses utviklingen i Norge totalt og per landsdel. Videre tar den for seg hoved driverne for utviklingen i form at kundeutvikling og utvikling i snittkjøp per kunde, samt at produktsortimentets effektivitet er vurdert etter 80:20 regelen og undergruppenes drivkraft på varegruppens totalutvikling rapporteres.

Til slutt vises utviklingen i andel for varegruppens 3 største leverandører samt en oversikt over topp 5 produkter og topp 5 nylanseringer.

Bestill rapporten

KBS Rapporten

Rapporten inneholder mye av de samme elementene som i HORECA Rapporten beskrevet over. For KBS er det rettet fokus på de 15 største varegruppene i markedet og disse varegruppens prestasjon og utvikling.

Bestill rapporten

Indekser

KBS – fortsatt ned pr desember 2019

Innkjøpsverdien for KBS viser en nedgang på 3,9 % i utviklingen per desember i år i forhold til samme periode i fjor. Innkjøpsverdien sammenliknet med forrige periode (sep-okt), er også ned med 5,7%. Hittil i år viser en nedgang på 4,3% i forhold til i fjor. Ser man på innkjøpsvolumet er det en nedgang på 5,4% sett i mot samme periode i fjor. Hittil i år vises også en nedgang på 2,5 % for innkjøpsvolumet, sammenliknet med i fjor. Volumet sett mot forrige periode (sep-okt), viser også en nedgang på 13,6 % for innkjøpsvolumet.

Kilde: InTrack markedsindeks for KBS

HoReCa markedet har en god økning pr desember 2019

Innkjøpsverdien i HORECA viser en oppgang på hele 5,0% i forhold til samme periode i fjor. Innkjøpsverdien hittil i år viser også en oppgang i forhold til i fjor på 7,5 %. Innkjøpsvolumet viser også en oppgang med 8,9 % i forhold til samme periode i fjor, og opp med 8,9% hittil i år mot hittil i fjor. Ser vi innkjøpsverdien i denne periode (nov-des) mot forrige periode (sep-okt), viser denne en nedgang på 8,2 %. Innkjøpsvolumet viser også en nedgang mot forrige periode (sep-okt) på 12,0 %.

Kilde: InTrack markedsindeks for HoReCa

Horeca og KBS rapportene for 2019.

Nå kan du bestille neste utgave av Horeca og KBS rapportene – Bestill rapportene 

Kontakt

Tell Jakobsen
Key account manager

Telefon: +47 918 43 237
E-post: tj@tradesolution.no

Support

Trenger du support i InTrack? Vi hjelper deg gjerne.

Send oss en mail på:
InTrack@tradesolution.no

Våre kunder, eiere og partnere