Gå til innholdet ""

InTrack:
Salgs- og markedsanalyser

Tradesolution hjelper deg med å bryte ned, sette sammen og forstå salgsinformasjon, slik at du får relevant styringsinformasjon og innsikt til å kunne foreta riktige beslutninger basert på nåsituasjonen, fremtidige behov og  videre strategier.

Årets struktur- og varegrupperapporter 2021

Utvikling de siste 3 år for KBS og HORECA. Begge rapportene leveres nå digitalt. 

Kjøp begge rapportene – få 25% rabatt

Gutt som spiser is og kokk ved benken. Foto

Strukturrapporten: Oversikt over utviklingstrekk for bransjene (verdiutvikling totalmarked og pr. bransje, oversikt over aktive enheter med endringer, topp 30 varegrupper målt etter distribusjon totalt og endring mm.).

Varegrupperapporten: Oversikt over utviklingen i ulike varegrupper for de siste 3 årene (Hva? Hvor? Hvem skjer det for? Hva driver utviklingen? mm.). Rapporten dekker alle 106 varegrupper fra InTrack – vår markedsanalyse-tjeneste.

Varegrupperapporten leveres som en digital rapport. Kjøpere av rapporten får tilgang til rapporten via Tradesolutions kundeportal. Strukturrapporten leveres i år både som PDF og digitalt.

Bestill rapporter

Se en kort DEMO av rapportene:

Innsikt med InTrack

Med salgs- og markedsovervåkningssystemet InTrack får du rask og enkel tilgang til styringsinformasjon du trenger.
Vi overvåker i dag totalt rundt 110 ulike varegrupper, fordelt på dagligvare, kiosk og bensin og storhusholdning.

Kontakt oss for mer informasjon om salgs- og markedsanalyser

Innsikt på ulike nivåer, på tvers
av funksjoner

Våre verktøy gir innsikt på mange ulike nivåer og på tvers av funksjoner i organisasjonen, herunder markedsandeler, konkurrenter og trender, optimalisering av produkt- og kategorimiks, utvikling i egne salgsdistrikter, distribusjonen på produkter, grad av intern kannibalisering mellom egne produktvarianter, produktlønnsomhet, m.m

Kontakt oss for mer informasjon om salgs- og markedsanalyser

Snap-shots og spesialoppdrag

Behov for enkeltrapporter og snap-shots i forbindelse med for eksempel budsjettarbeid, salgsplanlegging eller forhandlinger? Våre snap-shots eller spesialrapporter gir deg faktabasert innsikt om marked og konkurrenter. Rapportene leveres raskt, og er klare for bruk rett i presentasjoner.

Kontakt oss om muligheter og tilbud

""

Behov for support?

Vi er her for å hjelpe deg! Vi har fri support på våre tjenester alle virkedager 08:00-16:00.

Kontakt oss for support

INDEKSER

HORECA markedet per Desember 2020

Innkjøpsverdien i HORECA viser denne perioden en nedgang på 22,8% i forhold til samme periode i fjor. Innkjøpsverdien hittil i år viser også en nedgang i forhold til i fjor på 21,4%. Innkjøpsvolumet viser en nedgang med 21,4 % i forhold til samme periode i fjor, og ned med 23,4 % hittil i år mot hittil i fjor. Ser vi innkjøpsverdien i denne periode (Nov-Des) mot forrige periode (Sep-Okt), viser denne en nedgang på 14,2 %. Innkjøpsvolumet viser også en nedgang mot forrige periode (Sep-Okt) på 12,8%.

Kilde: InTrack markedsindeks for HORECA

KBS markedet per Desember 2020

Innkjøpsverdien for KBS viser denne perioden en nedgang på 6,4% i utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Innkjøpsverdien sammenliknet med forrige periode (Sep-Okt), er ned med 13,3%. Hittil i år viser en nedgang på 4,4% i forhold til i fjor. Ser man på innkjøpsvolumet er det en nedgang på 13,5% sett i mot samme periode i fjor. Hittil i år vises også en nedgang på 14,3% for innkjøpsvolumet, sammenliknet med i fjor. Volumet sett mot forrige periode (Sep-Okt), viser en nedgang på 17,2%.

Kilde: InTrack markedsindeks for KBS

Mills Proff Partner

Markedsdataene fra Tradesolution og analyseverktøyet InTrack gjør det mulig for oss å følge utviklingen til våre produkter i de ulike markedene vi selger til. God markedskunnskap er viktig for å kunne bidra med kompetanse til våre kunder. Uten disse tallene ville det dessuten være nesten umulig å legge langsiktige strategier for våre produktgrupper, noe vi er helt avhengige av for å lykkes i markedet».

Hanne Tømte
Marketingsjef Kommunikasjon