Gå til innholdet ""

InTrack:
Salgs- og markedsanalyser
for serveringsmarkedet

Tradesolution hjelper deg med å bryte ned, sette sammen og forstå salgsinformasjon, slik at du får relevant styringsinformasjon og innsikt til å kunne foreta riktige beslutninger basert på nåsituasjonen, fremtidige behov og  videre strategier.

Markedsutvikling Serveringsmarkedet

Bimånedelig oppdatering

HORECA-MARKEDET per Juni 2021

Verdiutvikling:

 • Innkjøpsverdien i HORECA viser denne perioden en oppgang på 19,7% i forhold til samme periode i fjor.
 • Innkjøpsverdien hittil i år viser en oppgang i forhold til i fjor på 11,3%.
 • Ser vi innkjøpsverdien i denne periode (Jul-Aug) mot forrige periode (Mai-Juni), viser denne en oppgang på 21,7%.

Volumutvikling:

 • Innkjøpsvolumet viser en oppgang 17,4% i forhold til samme periode i fjor, og opp med 9,9 % hittil i år mot hittil i fjor.
 • Innkjøpsvolumet viser derimot en oppgang mot forrige periode (Mai-Juni) på 18,1%.

Kilde: InTrack markedsindeks for HORECA

KBS markedet per Juni 2021

Verdiutvikling: 

 • Innkjøpsverdien for KBS viser denne perioden en nedgang på 1,8 % i utviklingen i forhold til samme periode i fjor.
 • Innkjøpsverdien sammenliknet med forrige periode (Mai-Juni), er opp med 3,2 %.
 • Hittil i år viser en nedgang på 1,1% i forhold til i fjor.

Volumutvikling: 

 • Innkjøpsvolumet har en oppgang på 3,9% sett i mot samme periode i fjor.
 • Hittil i år vises også en oppgang på 1,4 % for innkjøpsvolumet, sammenliknet med i fjor.
 • Volumet sett mot forrige periode (Mai-Juni), viser en oppgang på 10,9 %.

Kilde: InTrack markedsindeks for KBS

Innsikt med InTrack

Med salgs- og markedsovervåkningssystemet InTrack får du rask og enkel tilgang til styringsinformasjon du trenger.
Vi overvåker i dag totalt rundt 110 ulike varegrupper, fordelt på storhusholdning, kiosk og bensin (og utvalgte varegrupper på dagligvare).

Kontakt oss om salgs- og markedsanalyser

Innsikt på ulike nivåer, på tvers
av funksjoner

Våre verktøy gir innsikt på mange ulike nivåer og på tvers av funksjoner i organisasjonen, herunder markedsandeler, konkurrenter og trender, optimalisering av produkt- og kategorimiks, utvikling i egne salgsdistrikter, distribusjonen på produkter, grad av intern kannibalisering mellom egne produktvarianter, produktlønnsomhet, m.m

Kontakt oss om salgs- og markedsanalyser

Snap-shots og spesialoppdrag

Behov for enkeltrapporter og snap-shots i forbindelse med for eksempel budsjettarbeid, salgsplanlegging eller forhandlinger? Våre snap-shots eller spesialrapporter gir deg faktabasert innsikt om marked og konkurrenter. Rapportene leveres raskt, og er klare for bruk rett i presentasjoner.

Kontakt oss om muligheter og tilbud

""

Behov for support?

Vi er her for å hjelpe deg! Vi har fri support på våre tjenester alle virkedager 08:00-16:00.

Kontakt oss for support

Mills Proff Partner

«Markedsdataene fra Tradesolution og analyseverktøyet InTrack gjør det mulig for oss å følge utviklingen til våre produkter i de ulike markedene vi selger til. God markedskunnskap er viktig for å kunne bidra med kompetanse til våre kunder. Uten disse tallene ville det dessuten være nesten umulig å legge langsiktige strategier for våre produktgrupper, noe vi er helt avhengige av for å lykkes i markedet».

Hanne Tømte
Marketingsjef Kommunikasjon