Gå til innholdet

Salgs- og markedsanalyser

Tradesolution hjelper deg med å bryte ned, sette sammen og forstå salgsinformasjon, slik at du får relevant styringsinformasjon og innsikt til å kunne foreta riktige beslutninger basert på nåsituasjonen, fremtidige behov og  videre strategier.

 

Bestill markedsrapporter!

Innsikt med InTrack

Med salgs- og markedsovervåkningssystemet InTrack får du rask og enkel tilgang til styringsinformasjon du trenger.
Vi overvåker i dag totalt rundt 110 ulike varegrupper, fordelt på dagligvare, kiosk og bensin og storhusholdning.

Kontakt oss for mer informasjon

Innsikt på ulike nivåer, på tvers
av funksjoner

Våre verktøy gir innsikt på mange ulike nivåer og på tvers av funksjoner i organisasjonen, herunder markedsandeler, konkurrenter og trender, optimalisering av produkt- og kategorimiks, utvikling i egne salgsdistrikter, distribusjonen på produkter, grad av intern kannibalisering mellom egne produktvarianter, produktlønnsomhet, m.m

Kontakt oss for mer informasjon

Snap-shots og spesialoppdrag

Behov for enkeltrapporter og snap-shots i forbindelse med for eksempel budsjettarbeid, salgsplanlegging eller forhandlinger? Våre snap-shots eller spesialrapporter gir deg faktabasert innsikt om marked og konkurrenter. Rapportene leveres raskt, og er klare for bruk rett i presentasjoner.

Kontakt oss om muligheter og tilbud

Markedsrapporter

Vi setter sammen oppsummeringer av utviklingen i Serveringsmarkedet (KBS og HORECA). Rapportene fokuserer på relevante utviklingstrekk mellom bransjer og markeder, og brytes fra Norge totalt ned per fylke. Vi viser hele 106  varegruppers prestasjon og utvikling. Det er mulig å knytte til en strukturrapport, som viser trender og strukturutvikling i markedet med estimering av totalmarked i innkjøpsverdi og utviklingen med trend i per bransje. Se DEMO VIDEO til høyre

Bestill markedsrapporter

Behov for support?

Vi er her for å hjelpe deg! Vi har fri support på våre tjenester alle virkedager 08:00-16:00.

Kontakt oss for support

INDEKSER

HORECA markedet har en god økning pr Februar 2020

Innkjøpsverdien i HORECA viser en oppgang på hele 12,4 % i forhold til samme periode i fjor. Innkjøpsverdien hittil i år viser også en oppgang i forhold til i fjor på 12,4 %. Innkjøpsvolumet viser en oppgang med 18,0 % i forhold til samme periode i fjor, og opp med 18,0 % hittil i år mot hittil i fjor. Ser vi innkjøpsverdien i denne periode (Jan-Feb) mot forrige periode (Nov-Des), viser denne en oppgang på 4,6 %. Innkjøpsvolumet viser også en oppgang mot forrige periode (Nov-Des) på 14,0 %.

Kilde: InTrack markedsindeks for HORECA

KBS – fortsatt ned pr Februar 2020

Innkjøpsverdien for KBS viser en nedgang på 1,7 % i utviklingen per februar i år i forhold til samme periode i fjor. Innkjøpsverdien sammenliknet med forrige periode (Nov-Des), er også ned med 5,3 %. Hittil i år viser en nedgang på 1,7 % i forhold til i fjor. Ser man på innkjøpsvolumet er det en nedgang på 2,8 % sett i mot samme periode i fjor. Hittil i år vises også en nedgang på 2,8 % for innkjøpsvolumet, sammenliknet med i fjor. Volumet sett mot forrige periode (Nov-Des), viser også en nedgang på 1,9 % for innkjøpsvolumet.

Kilde: InTrack markedsindeks for KBS

Mills Proff Partner

Markedsdataene fra Tradesolution og analyseverktøyet InTrack gjør det mulig for oss å følge utviklingen til våre produkter i de ulike markedene vi selger til. God markedskunnskap er viktig for å kunne bidra med kompetanse til våre kunder. Uten disse tallene ville det dessuten være nesten umulig å legge langsiktige strategier for våre produktgrupper, noe vi er helt avhengige av for å lykkes i markedet».

Hanne Tømte
Marketingsjef Kommunikasjon