Gå til innholdet ""

InTrack:
Salgs- og markedsanalyser
for serveringsmarkedet

Tradesolution hjelper deg med å bryte ned, sette sammen og forstå salgsinformasjon, slik at du får relevant styringsinformasjon og innsikt til å kunne foreta riktige beslutninger basert på nåsituasjonen, fremtidige behov og  videre strategier.

Markedsutvikling Serveringsmarkedet

Bimånedelig oppdatering

HORECA-MARKEDET per Desember 2021

Verdiutvikling:

 • Innkjøpsverdien i HORECA viser denne perioden en oppgang på 30,3% i forhold til samme periode i fjor.
 • Innkjøpsverdien hittil i år viser en oppgang i forhold til i fjor på 18,2%.
 • Ser vi innkjøpsverdien i denne periode (Nov-Des) mot forrige periode (Sep-Okt), viser denne en nedgang på 15,4%.

Volumutvikling:

 • Innkjøpsvolumet viser en oppgang 19,9% i forhold til samme periode i fjor, og opp med 15,4% hittil i år mot hittil i fjor.
 • Innkjøpsvolumet viser også en nedgang mot forrige periode (Sep-Okt) på 20,2%.

Kilde: InTrack markedsindeks for HORECA

KBS markedet per Desember 2021

Verdiutvikling: 

 • Innkjøpsverdien for KBS viser denne perioden en oppgang på 3,8% i utviklingen i forhold til samme periode i fjor.
 • Innkjøpsverdien sammenliknet med forrige periode (Sep-Okt), er ned med 8,1%.
 • Hittil i år viser en nedgang på 0,5% i forhold til i fjor.

Volumutvikling: 

 • Innkjøpsvolumet har en oppgang på 14% sett i mot samme periode i fjor.
 • Hittil i år vises også en oppgang på 4,4% for innkjøpsvolumet, sammenliknet med i fjor.
 • Volumet sett mot forrige periode (Sep-Okt), viser en nedgang på 10,3%.

Kilde: InTrack markedsindeks for KBS

Innsikt med InTrack

Med salgs- og markedsovervåkningssystemet InTrack får du rask og enkel tilgang til styringsinformasjon du trenger.
Vi overvåker i dag totalt rundt 110 ulike varegrupper, fordelt på storhusholdning, kiosk og bensin (og utvalgte varegrupper på dagligvare).

Kontakt oss om salgs- og markedsanalyser

Innsikt på ulike nivåer, på tvers
av funksjoner

Våre verktøy gir innsikt på mange ulike nivåer og på tvers av funksjoner i organisasjonen, herunder markedsandeler, konkurrenter og trender, optimalisering av produkt- og kategorimiks, utvikling i egne salgsdistrikter, distribusjonen på produkter, grad av intern kannibalisering mellom egne produktvarianter, produktlønnsomhet, m.m

Kontakt oss om salgs- og markedsanalyser

Snap-shots og spesialoppdrag

Behov for enkeltrapporter og snap-shots i forbindelse med for eksempel budsjettarbeid, salgsplanlegging eller forhandlinger? Våre snap-shots eller spesialrapporter gir deg faktabasert innsikt om marked og konkurrenter. Rapportene leveres raskt, og er klare for bruk rett i presentasjoner.

Kontakt oss om muligheter og tilbud

""

Behov for support?

Vi er her for å hjelpe deg! Vi har fri support på våre tjenester alle virkedager 08:00-16:00.

Kontakt oss for support

Mills Proff Partner

«Markedsdataene fra Tradesolution og analyseverktøyet InTrack gjør det mulig for oss å følge utviklingen til våre produkter i de ulike markedene vi selger til. God markedskunnskap er viktig for å kunne bidra med kompetanse til våre kunder. Uten disse tallene ville det dessuten være nesten umulig å legge langsiktige strategier for våre produktgrupper, noe vi er helt avhengige av for å lykkes i markedet».

Hanne Tømte
Marketingsjef Kommunikasjon