Gå til innholdet
Tradesolution > EPD > Lanseringsprosessen – grunndata og prognoser

Lanseringsprosessen – grunndata og prognoser

Skal verdikjeden fungere optimalt i det norske dagligvaremarkedet, er alle aktørene avhengig av korrekt vareinformasjon, og at den er tilgjengelig når den behøves!

Nøkkelen til en vellykket lansering

Norsk dagligvarebransje har gjort mye positivt de senere årene i forbindelse med kvaliteten på grunndata knyttet til produkter. Rutiner, standardisering og økt fokus på registrering av korrekt data står i fokus og leverandørene har lagt ned en stor innsats knyttet til beskrivelse av prosesser, økt kompetanse, fokus i hele organisasjonen om gode grunndata og tett oppfølging i forbindelse med gjennomføring av produktlanseringen.

Prismodell for kontroll av produkter til lanseringsvindu

Feil i grunndata fører stadig til stopp i prosessene. Dette er både ineffektivt og kostbart, til ulempe for både leverandørene, handelen og forbrukerne. Dette er en kontinuerlig utfordring, og spesielt i tilknytning til lanseringsprosessen. Ser vi fremover er det ingen grunn til å tro at hverken kravene til mengden grunndata, eller til kvaliteten på grunndata skal bli mindre – snarere tvert imot. Trenden med økt automatisering, kombinert med økt krav til informasjon både fra konsument, bransjeaktører og myndigheter, vil føre til strammere krav om at riktige grunndata er tilgjengelig når aktørene trenger det.

Hensikten med prismodellen er å sette fokus på dette området og sørge for at det gjøres færre feil i fremtiden. Det vil si at det skal koste mer enn i dag å gjøre feil. Målsettingen er ikke å kreve inn mer penger, men sørge for tilstrekkelig fokus slik at data/informasjon om varen som legges inn i EPD-basen er korrekt og tilgjengelig til avtalt tidspunkt.

Modellen består av to steg:

 1. Tilleggsavgift knyttet til forsinkelser ved innlevering av produkter til kontrollmåling hos EPD Sjekkpunkt

Produkter til lanseringsvindu skal innleveres til EPD Sjekkpunkt i løpet av U-3 (uke minus tre) i lanseringsprosessen.

Se STAND Sortiment for detaljert oversikt

Leveres ikke produkter til kontrollmåling ved EPD Sjekkpunkt innen bransjens frister påløper det en tilleggsavgift. Skulle det være spesielle omstendigheter som gjør at man ikke klarer å overholde bransjens frister, ta kontakt med EPD Sjekkpunkt på tlf. 950 47 174.

 1. Tilleggsavgift knyttet til feilregistrering av logistikkrelatert grunndata

Hvis det avdekkes feil i registrerte data i henhold til målereglene for logistikkdata, vil det kunne påløpe tilleggsavgift.

Se våre videoer

10%-regel

Det aksepteres «en feilmargin» på 10% av lanserte produkter ved hver lansering, før det utløser en tilleggsavgift (avrundet oppover).

Registrerer man ett til fire produkter, godtas dessverre ingen feil. Men registrerer man fem eller flere produkter, vil én feil kunne bli akseptert, innenfor 10%-regelen.

Det kan bedre forstås slik:

 • 1-4 produkter – ingen feil aksepteres
 • 5-14 produkter – én feil kan aksepteres
 • 15-24 produkter – to feil kan aksepteres osv. 

Leverandører belastes en tilleggsavgift per feilregistrert produkt og per forsinket produkt. Tilleggsavgiften belastes fra og med første lanseringsvindu og ytterligere avgift kan påløpe hvis feilregistreringen blir avdekket i påfølgende lanseringsvinduer. Som leverandør kan man få nullstilt tilleggsavgiften hvis man leverer alle produkter innenfor fristen og uten feil.

Prismodellen gjelder kun for dagligvare.

Målsetting om feilandel <10% innen 2021!

Det er gledelig å se at fokus på kvalitet på grunndata i lanseringsprosessen hjelper. Flere leverer varer til kontroll i henhold til avtalte frister og flere er feilfrie. Likevel er feilandelen i bransjen høy. Målsetningen er at feilandelen ved lanseringer skal være under 10% (måles bare på logistikkdata)

Har du spørsmål til registrering av grunndata eller spørsmål om tidsfrister, ta gjerne kontakt med Tradesolution eller meld ditt team/bedrift på kurs/workshop hos oss! 

Kontakt EPD 

Påmelding til kurs/workshop

På initiativ fra DLF har leverandør- og handelssiden, via STAND, utviklet et sett med prosessorienterte standarder som følger verdikjeden i dagligvarebransjen.

STAND har stor tro på at gjensidig etterlevelse av disse retningslinjene vil gi økt forutsigbarhet og bedret servicegrad fra produsent til forbruker. Standarden anbefales tatt i bruk for å bidra til færre tomme hyller, og for å unngå unødvendige kostnader, retur og ukurans.

Dette kan oppnås ved:

 • Bedre samarbeid og åpenhet i gjennomføringen av lanseringer

 • Bedre rutinene og å få bukt med misforhold med timingen mellom leverandør og dagligvarekjede

 • Bedre presisjon i prognoser

 • Klargjøre ansvarsforholdet mellom kjede, grossist og leverandør

 

Fristene beskrevet i STAND Sortiment gjelder primært for:

 • Dagligvare
 • Leverandører med spesifikk avtale om å følge fristene overfor NorgesGruppen og/eller Servicegrossistene for servering- og storhusholdning

Tidsfrister fra STAND

Tradesolution ønsker å bistå i prosessen

Vi kan bistå i lanseringsprosessen, slik at din bedrift kan levere korrekte grunndata og unngå feil og mangler på kritiske data.

Som løsningsleverandør for dagligvarebransjen, kan vi i denne sammenheng hjelpe til med kompetanse og veiledning. Vi arrangerer både standardkurs, og bedriftsinterne kurs med fokus på hva som skal til for å registrere grunndata korrekt første gang. I tillegg kan vi veilede i forhold til prosesser, registrere i EPD-basen, gjøre målinger for deg på EPD Sjekkpunkt osv.

Bedriftstilpassede workshops / kurs

For å hjelpe din bedrift et skritt på vei tilbyr Tradesolution bedriftstilpassede workshop / kurs:

 • Hva som skal til for å registrere grunndata korrekt første gang
 • Øke forståelsen for hvordan informasjonen og dataene brukes hos kjedene
 • Sette deltakere i stand til å overføre kompetanse om dette øvrig organisasjon
 • Starte en kartlegging – prosessbeskrivelse for hvordan nødvendige data oppstår, yter og brukes i dagens verdikjede
 • Lage utkast til en intern sjekkliste for prosessen (hvem, hva, når?)
 • Tips og diskusjoner knyttet til forbedringsmuligheter

Workshopen / kurset vil tilpasses din bedrift.

Påmelding til kurs/workshop

Kontakt oss

Trenger du support i EPD?
Vi hjelper deg gjerne!

Telefon: 4000 7475
E-post: epd@tradesolution.no

Blid mann og kvinne med headsett. Foto

Mottakere av EPD-data

Coop Norge Handel AS
NorgesGruppen ASA
Rema 1000 i Norge AS
Reitan Convenience AS
ServiceGrossistene AS
Kolly AS
ODA.no
Bunnpris (I.K. Lykke AS)
Samkjøpsgruppen AS
Lokalmat.no
EuroSupply International AS
Europris AS

L3 2024 – Siste frist for innlevering hos EPD Sjekkpunkt: Fredag 30. august

dager

timer

min

sek

Ønsker du raskere behandlingstid? Vi oppfordrer til å levere inn produktene i god tid innen fristen!