Gå til innholdet
Tradesolution > EPD > Lanseringsprosessen – grunndata og prognoser

Lanseringsprosessen –  grunndata og prognoser

Skal verdikjeden fungere optimalt i det norske dagligvaremarkedet, er alle aktørene avhengig av korrekt vareinformasjon, og at den er tilgjengelig når den behøves!

Tradesolution har i tett samarbeid med DLF, Coop og Rema utarbeidet en ny portalløsning for lanseringsprognoser, og de gamle manuelle regnearkene er erstattet.

Løsningen gir støtte til utarbeidelse av prognosene, forenkler utveksling av informasjon og effektiviser dialogen mellom partene. Alle leverandører med lanseringer til Coop og Rema kan komme på et minikurs, med mer informasjon og kort innføring i bruk av tjenesten.

Frister:

Frist for leverering EPD-sjekkpunkt for L1 2019 er 1. februar 2019. Ønsker du raskere behandlingstid, oppfordrer vi til å levere inn produktene så tidlig som mulig innen fristen.

Lansering i butikk er 18.02.2019. 

Er det ønske om å opprette flere brukere i deres firma vennligst benytt følgende skjema:

Opprette ny bruker

Feil i grunndata fører stadig til stopp i prosessene. Dette er både ineffektivt og kostbart, til ulempe for både leverandørene, handelen og forbrukerne. Dette er en kontinuerlig utfordring, og spesielt i tilknytning til lanseringsprosessen. Ser vi fremover er det ingen grunn til å tro at hverken kravene til mengden grunndata, eller til kvaliteten på grunndata skal bli mindre – snarere tvert i mot. Trenden med økt automatisering, kombinert med økt krav til informasjon både fra konsument, bransjeaktører og myndigheter, vil føre til strammere krav om at riktige grunndata er tilgjengelig når aktørene trenger det.

Norsk dagligvarebransje har gjort mye positivt de senere årene i forbindelse med kvaliteten på grunndata knyttet til produkter. Mange leverandører har lagt ned en stor innsats knyttet til; beskrivelse av prosesser, økt kompetanse, fokus i hele organisasjonen og tett oppfølging i forbindelse med gjennomføring av lanseringene. Resultatene er tydelige: Høyt fokus hjelper!

Målsetting om feilandel <10% innen 2021!

Det er gledelig å se at fokus på kvalitet på grunndata i lanseringsprosessen hjelper. Flere leverer varer til kontroll i henhold til avtalte frister og flere er feilfrie. Likevel er feilandelen i bransjen høy. Målsetningen er at feilandelen ved lanseringer skal være under 10% (måles bare på logistikkdata)

Tradesolution ønsker å bistå i prosessen

Vi kan bistå i lanseringsprosessen, slik at din bedrift kan levere korrekte grunndata og unngå feil og mangler på kritiske data.
Som løsningsleverandør for dagligvarebransjen, kan vi i denne sammenheng hjelpe til med kompetanse og veiledning. Vi arrangerer både standardkurs, og bedriftsinternekurs med fokus på hva som skal til for å registrere grunndata korrekt første gang. I tillegg kan vi veilede i forhold til prosesser, registrere i EPD-basen, gjøre målinger for deg på EPD-sjekkpunkt etc.


For å hjelpe din bedrift et skritt på vei tilbyr Tradesolution 1:1 workshop
.

Overordnet program for en workshop vil være:

 • Økt forståelse for hvordan informasjonen og dataene brukes hos kjedene
 • Sette deltagere i stand til å overføre kompetanse om dette i resten av sin organisasjon
 • Starte en kartlegging – prosessbeskrivelse for hvordan nødvendige data oppstår, yter og brukes i dagens verdikjede
 • Lage utkast til en intern sjekkliste for prosessen (hvem, hva, når?)
 • Tips og diskusjoner knyttet til forbedringsmuligheter

Den enkelte Workshop vil tilpasses aktuell bedrift. Workshopen er gratis.

Som et av flere tiltak for å bedre bransjens servicegrad, tok DLF initiativ til en workshop hvor representanter fra både Marked og Forsyningskjede på både leverandør- og handelssiden var representert. Workshopen resulterte i et STAND-prosjekt, som utviklet en ny standard beskrevet her.

STAND har stor tro på at gjensidig etterlevelse av disse retningslinjene vil gi økt forutsigbarhet og bedret servicegrad fra produsent til forbruker. Standarden anbefales tatt i bruk for å bidra til færre tomme hyller, og for å unngå unødvendige kostnader, retur og ukurans.

Dette kan oppnås ved:

 • Bedre samarbeid og åpenhet i gjennomføringen av lanseringer

 • Bedre rutinene og å få bukt med misforhold med timingen mellom leverandør og dagligvarekjede

 • Bedre presisjon i prognoser

 • Klargjøre ansvarsforholdet mellom kjede, grossist og leverandør

De beste leverandørene rangert etter siste lansering (L3/2017)

Topp 10:

 1. TINE SA
 2. LERUM AS
 3. BAXT AS HOVEDK. LARVIK
 4. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS NORGE AS
 5. CUVECO AS
 6. FJORDLAND AS
 7. NØGNE Ø DET KOMPROMISSLØSE BRY
 8. NORTURA SA, PRIOR
 9. SANTA MARIA NORGE AS
 10. OETKER NORGE AS

 

Total oppfølging lanseringsvindu

Feilandel % av kontrollerte produkter per lanseringer

Kontakt oss

Trenger du support i EPD?
Vi hjelper deg gjerne!

Telefon: 400 07 475
E-post: epd@tradesolution.no

Mottakere av EPD-data

Coop Norge Handel AS
NorgesGruppen ASA
Rema 1000 i Norge AS
Reitan Convenience AS
ServiceGrossistene AS
Kolonial.no
Marked.no (Rapide AS)
Handleriet.no (Matreb AS)
Samkjøpsgruppen AS
Lokalmat.no 

L1 2019 – Siste frist for innlevering hos EPD Sjekkpunkt

dager

timer

min

sek

Ønsker du raskere behandlingstid? Vi oppfordrer til å levere inn produktene i god tid innen fristen!

Våre kunder, eiere og partnere


Kart og veibeskrivelse