Gå til innholdet

Prisreduksjon på Kjederegistrene

Ja, du leste riktig. Nå senker Tradesolution prisene med 15% på alle Kjederegistrene, gjeldende fra 1. juli 2024.

Effektivitet i drift og høy kompetanse gir positive ringvirkninger!

Tradesolution jobber hver dag for at tjenestene skal bidra til å skape betydelige merverdier og store positive ringvirkninger. Det er over mange år investert i å bygge opp en unik miks av IT-infrastruktur, tjenester og spisskompetanse som bidrar til vekst og effektivisering for aktørene i bransjen. Dette er også med å sikre at Tradesolution kan utvikle og drifte tjenestene kostnadseffektivt og med høy kvalitet. Dette har nå resultert i at Tradesolution reduserer prisen på Kjederegistrene, gjeldende fra 1. juli 2024. Prisene reduseres med hele 15% og kommer dermed alle våre i overkant 100 abonnenter direkte til gode.

Utvikling og samarbeid til beste for norsk dagligvare og servering!

«Tradesolution har i over 30 år vært i dagligvarebransjens tjeneste, og vi er stolte av den merverdien og de ringvirkningene vi skaper i samarbeid med bransjen – til bransjen». Vi leverer hvert år over 1,5 milliarder i effektiviseringsgevinst. I tillegg kan vi nå, grunnet høy effektivitet og stordriftsfordeler, også redusere prisen på Kjederegistrene! Det er ekstra hyggelig å kunne bidra til reduserte kostnader for våre abonnenter nå, i en tid hvor stort sett alle andre kostnader har økt kraftig».

Sigmund Berle Jensen, Adm. direktør Tradesolution

Support

Alltid inkludert i våre tjenester.
Hverdager kl. 8-16, på norsk og engelsk.

Telefon: +47 4000 7475
E-post: support@tradesolution.no

Kontakt Drifts- og kvalitetssjef

Ann-Helen Sønderby
Telefon: +47 918 43 237
E-post: ahs@tradesolution.no