Gå til innholdet
Tradesolution > Tjenester > Salgsstyring

Salgsstyring

Tradesolution har kjøpt Andhøy Data, og ARAwin er nå en del av tjenestene fra Tradesolution

Tradesolution tilbyr en komplett salgsstyrings- og salgsstøtteløsning for både salgsledelse og salgskonsulent. Med våre løsninger kan planlegging og gjennomføring av aktiviteter, innsats og salgsoppgaver gjøres smart og effektivt!

Få maksimalt igjen for innsatsen

God og effektiv salgsplanlegging er viktig for å sikre at man får maksimalt igjen for innsatsen som gjøres i butikk. I tillegg til god planlegging, vil et smart og fleksibelt salgstyringsverktøy forenkle og effektivisere hverdagen, gjennom å sikre koordinert og god gjennomføring. Salgsapparatet vil vite hva som er planlagt, samt når- og hvor de ulike oppgavene skal utføres. Samtidig vil det være enkelt for salgsledelsen å følge opp progresjon i de ulike aktivitetene og resultatene av innsatsen, slik at de effektivt kan lede- og utvikle arbeidet.

Fleksible og skalerbare løsninger

Våre løsninger er fleksible og skalerbare, satt sammen av moduler – tilpasset behov. Løsningene forenkler og automatiserer en rekke oppgaver, som fører til store besparelser i form av høyere datakvalitet, god salgsflyt og tid som frigis til annet arbeid.

Løsningene er tilpasset smarttelefoner, nettbrett og PC. Verktøyene er lett å bruke og lett å dele, gjennom et enkle intuitive brukergrensesnitt og oversiktlige rapporter og statistikker.

Løsningene dekker:

  • Besøksplanlegging
  • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av aktiviteter og kampanjer.

  • Sortimentskontroll

  • Salgsoppfølging i butikk

  • Ordre- og rabatthåndtering

  • Enkel salgshistorikk

  • Rapportering og innsikt

  • Bilde- og dokumentutveksling

  • Distribusjon av salgsmateriell

Løsningen er modulbasert:

Løsningen settes sammen i moduler alt etter behov, og dekker salgsledelse såvel som salgskonsulent – alt fra første planlegging, til gjennomføring, resultatrapportering, innsikt og analyse.

  • TradeFacts – Integrering av salgsrapporteringsløsningen (se egne sider).

Løsningene kan bruke i en kombinasjon av egne datakilder og en sammenstilling av produktdata fra EPD-basen, strukturdata fra Kjederegistrene, transaksjonsdata fra Salgsdatabasen. Skal datakildene omfatte Tradesolution-data, fordrer dette at det abonneres også på disse tjenestene:

Kjederegistrene: Grunndatakilde med informasjon om alle utsalgssteder i Norge
Salgsdatabasen: Grunndatakilde med salgsinformasjon

Alle data blir oppdatert daglig

Kontakt InStore

Christen Schønfelder
Senior Key Account Manager

Telefon: +47 416 47 070
E-post: cs@tradesolution.no

Kontakt ARAwin

Sivert Espeli
Key Account Manager

Telefon: +47 911 38 283
E-post: sivert.espeli@tradesolution.no

Support InStore

Trenger du support i InStore?

Send oss en mail på:
InStore@tradesolution.no

Support ARAwin

Trenger du support i ARAwin?

Kontakt oss på:
support@arawin.no

Hva sier kundene?

Mersalg

Frode Hansen, Adm. direktør

“God salgsplan, nøyaktig registrering, endringsvilje og engasjement er avgjørende for oss overfor våre oppdragsgivere. ARAwin og Tradesolution (Andhøy Data) møter oss med samme verdier”.

Se alle referanser

Våre kunder, eiere og partnere