Gå til innholdet

Med Increase Sales
skapes topplinjevekst

Våre erfaringstall viser at selgere øker effektiviteten betydelig, og løfter gjennomgående salget med Increase Sales som sitt salgsverktøy!

Ta kontakt om Increase Insight
Med Increase Sales <br />
skapes topplinjevekst

Increase Sales gir salgsvekst
– både for deg og kundene dine

Selgere må tilføre kunden nytte! Skal selger få oppmerksomhet fra kunden over tid, må selgeren bidra til salgsvekst også for kunden. Det holder ikke bare å ha fokus på egne salgsmål. Selger må også bidra til økt verdiskapning for kunden, både på produkt- og totalnivå. Da kreves både god kunnskap og strukturert arbeid over tid. Increase Sales er pakket med funksjonalitet som sørger for gode kundebesøk, og gir teamet ditt de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidet!

Avtal demonstrasjon av Increase Sales 

+
2000

bruker daglig Sales som sitt salgsverktøy

+
100000

kundebesøk registreres og følges opp hver  måned gjennom Sales

12
%

vekst i antall aktiviteter og kampanjer gjennomført med Sales siste år

Hjelp til å selge mer!

Definer din salgsprosess og beste praksis, så hjelper Increase Sales dine selgere til å gjennomføre alle definerte aktiviteter og å fokusere på de riktige oppgavene.

Besøksplaner og salgsdistrikter

Fra Management overføres enkelt salgsdistrikter, kundeprioriteter og besøksplaner. Endringer blir umiddelbart tilgjengelig for selgere

Rapportering

Sales gir selger oversikter over egne nøkkeltall på aktiviteter og kunder – samtidig er det enkelt å rapportere tilbake på gjennomføring av oppgaver og aktiviteter.

Forenkler og effektiviserer salgsprosessen

Systemet sørger for at selger kun har informasjon tilpasset hvert enkelt besøk – all informasjon som ikke er relevant filtreres automatisk bort.

Ordre/kreditering

Ordre- og krediteringsfunksjon håndterer alt fra ordreforslag til skarpe EDI-ordre, samt håndtering av kreditering og forsterkning.

Full oversikt over oppgaver og aktiviteter

Systemet sørger for at innsatsen til selgerne fokuseres på de riktige oppgavene og kampanjene, og at viktige mål oppnås. Med Sales vet hva de skal gjøre – når og hvor.

KPI, trend og potensial – “what if”

I tillegg til å rapportere KPI og nøkkeltall på historiske data, kan Sales også estimere videre utvikling sett mot mål og beregne hva som evt. må utføres for å korrigere avvik.

Smart-sales

Funksjonen hjelper selger med å finne kunder og produkter som bør følge opp, automatiske sortimentskontroller, og forslag til ordre på produkter som kan ha et salgspotensial.

Automatisk vedlikehold av datakilder

Med knytning mot Tradesolutions mange kildedata, er Sales alltid oppdatert. Dette frigir mer tid til salg, reduserer feil og øker kvaliteten på gjennomføringen.

Kundehistorie:

Dr. Oetker

Våre kunder har høye krav til oss om effektivitet og nytte i møte med dem. Vi har derfor definert en beste-praksis for hvordan vi skal operere for å nå felles mål i samarbeid med kunden. Her er Increase Sales helt uvurderlig i måten systemet hjelper selgerne våre i å prioritere og utføre oppgavene på.

Det som gjør systemet unikt er måten det sammenfatter både data og oppgaver som hjelper selgeren i møte med kjøpmann. Med Increase har vi løftet snittsalget pr. selger. Denne veksten gir oss mange ganger innsatsen, det hjelper oss til stadig forbedringer og til å ha rett fokus og gjøre de rette valgene og prioriteringene. Sammen med kunden øker vi salget. og unngår tomt i hylla.

Funksjoner vi bruker

Kundehistorie:

Oluf Lorentzen

Oluf Lorentzen har siden 1869 vært stolt importør og leverandør av førsteklasses matvarer til dagligvare- og storkjøkkenmarkedet. I dag har vi nær 3000 varelinjer i vårt sortiment, og jakter hver dag på nye smaker og mattrender fra alle verdenshjørner.

Vår erfaring og historie forplikter, og vi har et klart mål om å tilby våre mer enn 14000 kunder utsøkte smaker gjennom et bredt produktsortiment og hvor kvalitet, kunnskap og god service står i sentrum.

Skal vi klare å levere på dette målet, trenger vi et CRM- og salgsstøtteverktøy som effektivt støtter oss i hele kundereisen – fra plan til gjennomføring av salgs- og markedsaktiviteter, rapportering, oppfølging og analyse.
Vi opplever at Increase hjelper både salgsledelse og selgere med å knytte planer og aktiviteter sammen, og å holde fokus på riktige aktiviteter, med riktige produkter til de riktige kundene. Med et så bredt produktsortiment og så mange kunder, er dette avgjørende for om vi lykkes med våre mål.

Funksjoner vi bruker

Kundehistorie:

Mersalg

Mersalg selger for flere oppdragsgivere i samme besøk, og er avhengig av det beste salgsstøttesystemet i bransjen. Sammenstilling av salgstall, kampanjegjennomføring og målstyring for alle oppdragsgivere i ett og samme system, gjør at Mersalg kan bidra med økt verdi i alle butikkbesøk! Tradesolution viser stor endringsvilje og bidrar med tilrettelagte løsninger som tilfredsstiller våre behov. Increase gjør våre selgere mer effektiv, tilfredsstiller våre kunders krav rundt rapportering og det viktigste av alt; gjør det enklere for våre selgere å bli foretrukket businesspartner i butikk!

Funksjoner vi bruker