Gå til innholdet

Vekst gjennom god
innsikt og analyse

Increase Insight gir deg fortløpende oppdatering av dine data, og sørger for effektiv målstyring

Ta kontakt om Increase
Vekst gjennom god<br />
innsikt og analyse

Insight – Rask og riktig respons gir positive resultater

Bruker du som leverandør mye tid på å samle inn og analysere data? Sannsynligvis er det mer effektivt å bruke CDP og analyser på den jobben, mens du kan fokusere på å nå bedriftens mål. 

Avtal demonstrasjon

Nøkkeltall og forretningsmål identifiseres og visualiseres!

Insight hjelper deg med å bryte ned, sette sammen og forstå salgsinformasjon, slik at du får relevant styringsinformasjon og innsikt til å kunne foreta riktige beslutninger basert på nåsituasjonen, fremtidige mål og videre strategier. Du kan også sammenstille og analysere salgsinformasjon med andre datakilder og grunnlagsinformasjon, visualisert i enkle dashboards eller rapporter.

Bygg dine egne rapporter, raskt og enkelt

I Insight kan du enkelt bygge dine egne rapporter og dele disse med andre i organisasjonen.

Analyser

Rapporter og analyser kjøres og oppdateres enkelt, og kan brytes ned på produkt, utsalgssted, selger, med mer. Det gjør det enkelt å holde oversikt på utviklingen på både aktiviteter og kunder.

Forenkler og effektiviserer analyseprosessen

Gjennom kildedataene oppdateres salgsinformasjonen løpende (daglig), både grossistdata (salg til butikk), en del POS-data og eventuell egen salgsinformasjon.  Tallene gjøres tilgjengelig gjennom Insight til bruk i dine rapporter og analyser, med inntil 3 års historikk.

Enkel deling av rapporter og analyser

I Insight kan du enkelt definere hvem som skal ha tilgang på ulike KPI’er og rapporter, og alle tall i disse rapportene som legges tilgjengelig for andre oppdateres automatisk ettersom ny salgsinformasjon og andre fakta blir tilgjengelig i kildedataene.

Kundehistorie:

Oluf Lorentzen

Oluf Lorentzen har siden 1869 vært stolt importør og leverandør av førsteklasses matvarer til dagligvare- og storkjøkkenmarkedet. I dag har vi nær 3000 varelinjer i vårt sortiment, og jakter hver dag på nye smaker og mattrender fra alle verdenshjørner.

Vår erfaring og historie forplikter, og vi har et klart mål om å tilby våre mer enn 14000 kunder utsøkte smaker gjennom et bredt produktsortiment og hvor kvalitet, kunnskap og god service står i sentrum.

Skal vi klare å levere på dette målet, trenger vi et CRM- og salgsstøtteverktøy som effektivt støtter oss i hele kundereisen – fra plan til gjennomføring av salgs- og markedsaktiviteter, rapportering, oppfølging og analyse.
Vi opplever at Increase hjelper både salgsledelse og selgere med å knytte planer og aktiviteter sammen, og å holde fokus på riktige aktiviteter, med riktige produkter til de riktige kundene. Med et så bredt produktsortiment og så mange kunder, er dette avgjørende for om vi lykkes med våre mål.

Funksjoner vi bruker

Kundehistorie:

Den Stolte Hane

Den Stolte Hane har siden starten i 2005, vært en innovativ utfordrer i markedet og en stolt produsent av kylling og egg.
Vi leverer i dag over 400 forskjellige produkter til forbruker-, storhusholdnings- og industrimarkedet, og er med det en av Norges største produsenter innen hvitt kjøtt og egg.
Den Stolte Hane skal være ET GODT VALG – for kloden, for dyrene og for deg.

Vi er en fleksibel og kundeorientert virksomhet, som utvikler våre produkter i nært samarbeid med våre kunder. Slik sikrer vi at produktene tilfredsstiller kundens behov og ønsker, og bidrar til vekst. Skal vi klare å levere på dette, er vi avhengig av et godt CRM- og salgsstyringsverktøy som forenkler salgsprosessen og gir oss god styringsinformasjon. Etter å ha forsøkt forskjellige systemer, opplever vi at Increase løser utfordringen best.En viktig årsak til dette, er måten grunndata og salgsinformasjon holdes oppdatert og er ferdig integrert i løsningen – dette gir oss gode rapporter og viktig innsikt som grunnlag for videre beslutninger.

Funksjoner vi bruker

10 fordeler med CDP og datadrevet salg for en salgsorganisasjon:

  1. En mer effektiv prioritering av salgshverdagen
  2. Bedre kundesegmentering
  3. Prioritering av butikkbesøk ut ifra lønnsomhet og behov
  4. Tilpassede salgssamtaler i butikk
  5. Økt salg og lønnsomhet både for butikk og distrikt
  6. Aktiviteter tilpasset den enkelte butikk og distrikt
  7. Verdifull rådgivning til butikksjef
  8. Optimal bruk av salgsmateriell
  9. Automatisk varsling av avvik og nullsalg
  10. Kjennskap til lokalmarkedet