Gå til innholdet
Tradesolution > Veiledninger > Helt ny leverandørportal i TakeCargo

Helt ny leverandørportal i TakeCargo

TakeCargo gjør det igjen: Utvidet samhandling forenkler hverdagen, sparer tid og øker verdiskapningen!

Tradesolution har lansert helt ny leverandørportal i TakeCargo. Denne lanseringen er første del av en gjennomgripende fornyelse av hele TakeCargo.


Illustrasjon: Skjermdump av ny portal i TakeCargo.

Med utgangspunkt i ASKO og Coop sine klare ønsker om å tilrettelegge for økt verdiskapning for leverandørsiden, gjennomførte vi i løpet av 2017 en rekke møter med et representativt utvalg leverandører.

I sum var tilbakemeldingene klare på at ytterligere samhandling for å spare tid og forenkle daglige arbeidsoppgaver er verdiskapende og kjærkomment.

Resultatet av vårt påfølgende utviklingsarbeid er lanseringen av «vår helt nye leverandørportal».

Illustrasjon: Skjermdump av ny portal i TakeCargo.

 

Det har vært et ønske for oss å øke bransjens samhandling i TakeCargo. Den nye leverandørportalen leverer på dette og gir økt verdiskapning til leverandørene. Jeg vil spesielt trekke frem integrasjonen mot NLP som en flott nyhet!
-Kai Just Olsen – Logistikksjef, ASKO NORGE AS

 

Det er viktig for Coop at våre leverandører får størst mulig verdi ut av å samhandle med oss gjennom TakeCargo. Integrasjonen mot NLP i den nye leverandørløsningen til TakeCargo er et godt eksempel på økt verdi gjennom effektivisering og forenkling av daglige oppgaver.
– Rune Bollingberg – Transportsjef, Inngående innland i Coop

Utfallet av dialogene med de utvalgte leverandørene viste behov for å:

  • Forenkle navigasjon i skjermbildene
  • Gjøre tilpasning av informasjonen i skjermbildene enklere
  • Enklere filterfunksjon
  • Kun vise nødvendig informasjon – «mindre er mer»
  • Integrasjon mot NLP