Gå til innholdet
Tradesolution > KBS & HORECA rapportene 2019

KBS & HORECA rapportene 2019

Tradesolution har gleden å informere om at KBS og HORECA rapportene for 2019 er klare for bestilling.

Tradesolution setter sammen en årlig oppsummering av KBS og serveringsmarkedet (HORECA). Rapportene er i første rekke rettet mot alle som har en rolle innenfor disse sektorene, men kan anses som innsiktsgivende også for et bredere publikum.

Få et innblikk – se onepager

Begge rapportene kr 19 900:-
Enkeltpris for hver rapport er kr 13 500:-

Bestill rapporter her!

Rapporten er først og fremst rettet mot alle som har en rolle innenfor HORECA sektoren, men kan anses som innsiktgivende for et bredere publikum.

Årets rapport fokuserer på relevante utviklingstrekk mellom bransjer og markedet ved å sammenstille og sammenfatte på tvers av varegrupper hvor de største varegruppene settes i fokus.

Rapporten gir oversikt over utviklingen og dynamikken i bransjestruktur samt trender og strukturutvikling for HORECA enheter fra 2016-2018. Videre gis det en oversikt over utvalgte aktører innenfor tjeneste-områdene distribusjon, innkjøpsgrupper, serveringskjeder, hotellkjeder, båter og ferger.

Rapporten inkluderer oversikt over markedsutviklingen med estimering av totalmarkedet i verdi og utviklingen med trend i verdi og volum. Videre rapporteres omsetningsutviklingen og andelsutviklingen til de ulike bransjene og største/viktigste innkjøpsgruppene.

86 varegrupper som måles i Tradesolutions markedsanalyseverktøy InTrack® er kategorisert inn i 19 produktkategorier. Rapporten viser utviklingen i hovedbransjene for den enkelte varegruppen og produktkategorien de siste 3 årene.
Videre inkluderer rapporten topp 25 varegrupper målt etter distribusjon totalt, størst vekst og størst reduksjon i distribusjon.

Del to av rapporten fokuserer på til de 25 største varegruppene utviklingen fra 2016-2018. Her får man svar på hvordan kategorien utvikler seg i Norge totalt og per landsdel. Videre tar den for seg hoveddriverne for utviklingen i form at kundeutvikling og utvikling i snittkjøp per kunde.
Produktsortiment effektivitet er vurdert etter 80:20 regelen og undergruppenes drivkraft på varegruppens totalutvikling rapporteres.

Til slutt vises utviklingen i andel for varegruppens 3 største leverandører samt en oversikt over topp 5 produkter og topp 5 nylanseringer.
Tradesolution har hatt det faglige ansvaret for innholdet og arbeidet med denne rapporten. Dette er den 13. utgaven av HORECA rapporten.

Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av
norsk lov om åndsverk.

Rapporten er først og fremst rettet mot alle som har en rolle innenfor KBS-sektoren, og kan anses som innsiktgivende for et bredere publikum.
Årets rapport er vesentlig omarbeidet med økt fokus på grafisk fremstilling av resultatene. Den tar i større grad sikte på å fokusere inn på relevante utviklingstrekk mellom bransjer og markedet ved å sammenstille og sammenfatte på tvers av varegrupper hvor de største varegruppene settes i fokus.

Rapporten gir oversikt over utviklingen og dynamikken i bransjestruktur samt trender og strukturutvikling for KBS enheter fra 2016-2018. Videre gis det en oversikt over utvalgte aktører innenfor tjeneste-områdene distribusjon, innkjøpsgrupper, serveringskjeder, hotellkjeder, båter og ferger.
Rapporten inkluderer oversikt over markedsutviklingen med estimering av totalmarkedet i verdi og utviklingen med trend i verdi og volum. Videre rapporteres omsetningsutviklingen og andelsutviklingen til de ulike bransjene. 80 varegrupper som måles i Tradesolutions markedsanalyseverktøy InTrack® er kategorisert inn i 19 produktkategorier.

Rapporten gir med det svar på utviklingen i hovedbransjene for den enkelte varegruppe og produktkategori de siste 3 årene.
Videre inkluderer rapporten topp 15 varegrupper målt etter distribusjon totalt, størst vekst og størst reduksjon i distribusjon.
Økt fokus er gitt på de 15 største varegruppene i markedet og disse varegruppens prestasjon og utvikling i KBS markedet totalt fra 2016-2018.
Her får man svar på hvordan kategorien utvikler seg i Norge totalt og per landsdel. Videre tar den for seg hoveddriverne for utviklingen i form at kundeutvikling og utvikling i snittkjøp per kunde. Produktsortiment effektivitet er vurdert etter 80:20 regelen og undergruppenes drivkraft på varegruppens totalutvikling rapporteres.

Til slutt vises utviklingen i andel for varegruppens 3 største leverandører samt en oversikt over topp 5 produkter og topp 5 nylanseringer.
Tradesolution har hatt det faglige ansvaret for innholdet og arbeidet med denne rapporten. Dette er den 13. utgaven av KBS rapporten.

Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av
norsk lov om åndsverk.