Gå til innholdet Mann ved kontorpult med PC. Foto.

Styre og stell i Tradesolution!

For at Tradesolution best skal utføre sitt oppdrag som teknologi- og kunnskapsbedrift for dagligvare- og serveringsbransjen, er mange av våre interessenter involvert i ulike styrende organer.

Vi ønsker å skape et bredt engasjement for vår rolle, og det potensialet som ligger i videreutvikling av tjenestene – både for bransjen totalt og den enkelte bedrift! Representantene i de ulike gruppene bidrar aktivt med råd og innsikt i utvikling og drift av tjenestene. De er i tillegg ambassadører for sine områder, slik at synspunkter og diskusjoner formidles videre og aktiviteter og beslutninger forankres hos aktørene i bransjen.

Helge Hasselgård, DLF – Styrets leder ¤ Tor-Helge Gundersen, Coop Norge Handel – Nestleder ¤ Martin Aannestad, NorgesGruppen – Styremedlem ¤ Irmelin Stølen, Rema 1000 Norge – Styremedlem ¤ Torbjørn Nyberget, Coop Norge Handel – Styremedlem ¤ Øystein Bu, Dr. Oetker Norge – Styremedlem ¤ Elisabeth Tapper, TINE SA – Styremedlem ¤ May-Britt Beisland, Pierre Robert Group – Styremedlem

STYRET

Sammen om konkurransenøytrale tjenester

Styret er ansvarlig for selskapets drift og utvikling, og består i dag av 8 styrerepresentanter – 4 fra leverandørleddet og 4 fra handelsleddet, samt 5 varerepresentanter og 3 ansatte i administrasjonen i Tradesolution.

STYRINGS- OG KOMPETANSEFORUM EPD

Gode grunndata skaper betydelig nytte

SKF EPD har som oppdrag å bistå og gi råd til Tradesolution om drift og utvikling av EPD-basen. Oppgavene omfatter blant annet å:

 • Vedta operasjonelle retningslinjer, krav og endringer i standarder på vegne av hele bransjen.
 • Være sparringspartner for administrasjonen i Tradesolution i forbindelse med utvikling, drift og kvalitetssikringsarbeid vedrørende bransjetjenesten.
 • Være en kompetanse-hub for bransjen vedrørende bruken av grunndata i norsk dagligvare- og serveringsbransje.
 • Være et bindeledd mellom Tradesolution og tjenestens brukere (dataeiere og databrukere).

Alle leverandører og datamottakere kan komme med synspunkter og innspill til SKF. Gruppen møtes til 4-5 arbeidsmøter i året – ta kontakt med en du kjenner i gruppen, eller send oss en epost

Representantene i gruppen består i dag av:

Thomas Weihe, DLF ¤ Thomas Lindeman, NorgesGruppen ¤ Lena Hansen, REMA 1000 Norge ¤ Harald Hassel, Mills ¤ Albert Wezelman, Coop Norge Handel ¤ Sven Erik Andersen, ServiceGrossistene ¤ Aysu Bjor, Tine ¤ Camilla Nordhagen, L’Oréal Norge

Representantene i gruppen består i dag av:

Frode Olsen, Servicegrossistene ¤ Lasse Mørkhagen, REMA 1000 Norge ¤ Pål Rusten, Findus Norge ¤ Anne Bache Dahl, NorgesGruppen ¤ Siri Merethe Kolberg, Orkla Foods Norge ¤ Christine Sund, Den Stolte Hane ¤ Pernille Høsteland Solbu, Lantmännen Unibake Norge ¤ Tora Wold Ødegaard, Coop Norge Handel

STYRINGS- OG KOMPETANSEFORUM MEDIASTORE

Bilder – en viktig del av merkevarebyggingen

SKF MS har som oppdrag å bistå og gi råd til Tradesolution om drift og utvikling av MediaStore. Oppgavene omfatter blant annet å:

 • Vedta operasjonelle retningslinjer, krav og endringer i standarder på vegne av hele bransjen.
 • Være sparringspartner for administrasjonen i Tradesolution i forbindelse med utvikling, drift og kvalitetssikringsarbeid vedrørende bransjetjenesten.
 • Være en kompetanse-hub for bransjen vedrørende behov og bruk av bilder, animasjoner, grafikk, film og annet medieinnhold.
 • Være et bindeledd mellom Tradesolution og tjenestens brukere (de som publiserer og de som mottar).

Alle leverandører og datamottakere kan komme med synspunkter og innspill til SKF. Gruppen møtes til 4-5 arbeidsmøter i året – ta kontakt med en du kjenner i gruppen, eller send oss en epost

STRATEGISK KOMPETANSEFORUM SERVERING

Styringsinformasjonen du trenger

Etableres i 2022

Representantene i gruppen består i dag av:

Frank Hauge, Findus Norge ¤ Lasse Lærum, Mills ¤ Per-Arne Baakind, Mondelez Norge ¤ Rune Austdal, O Kavli ¤ Trine Bergsten, Mills ¤ Erik Lien, Mersalg ¤ Marius Libo, Dr. Oetker Norge ¤ Susanne Berg, Scandza Norge ¤ Robert Jelsnes, O Kavli ¤ Kristian Corell, Scandza Norge

STRATEGISK KOMPETANSEFORUM INCREASE

Increase – støtter hele kundereisen

SKF INCREASE har som oppdrag å bistå og gi råd til Tradesolution om drift og utvikling av CRM-salgsstøtte og BI-tjenestene – Increase Suite. Oppgavene omfatter blant annet å:

 • Bidra med innsikt og kompetanse om endring og utvikling i salgsarbeidet i dagligvare og servering, og morgendagens behov for verktøy knyttet til det digitale salgs- og kundemøte.
 • Bidra med innsikt om markedsutvikling og markedsendringer som vil påvirke behovet for nye verktøy.
 • Være med å gi retning og prioritet, samt være sparringspartner for Tradesolution i forbindelse med utvikling, drift og kvalitetsarbeid for tjenesten.
 • Være med å kvalitetssikre at ny funksjonalitet og prioriterte utviklingsløp utgjør/oppnår tilstrekkelig nytteverdi for brukerne.
 • Være et bindeledd mellom Tradesolution og tjenestens brukere.