Gå til innholdet ""
Tradesolution > Referanser

Referanser fra våre kunder

Logo ASKO. Grafikk.
ASKO

«Det har vært et ønske for oss å øke bransjens samhandling i TakeCargo. Den nye leverandørportalen til TakeCargo leverer på dette og gir dermed økt verdiskapning til leverandørene. Jeg vil spesielt trekke frem integrasjonen mot NLP som en flott nyhet»

 

Logo Mersalg. Grafikk.
Mersalg

“God salgsplan, nøyaktig registrering, endringsvilje og engasjement er avgjørende for oss overfor våre oppdragsgivere. ARAwin og Tradesolution (Andhøy Data) møter oss med samme verdier”.

Logo Barilla. Grafikk.
Barilla

«Barilla Norge ser viktigheten av en felles og komplett base for bilder og mediamateriell for alle aktører i dagligvarebransjen. En felles forståelse og enighet om hvilke krav og kvalitet som gjelder er både tidsbesparende og effektivt for oss. Vi bruker MediaStore og dets tjenester 100%. Gode relasjoner og dialog med Tradesolution er avgjørende for videre utvikling av løsningen.»

Logo COOP. Grafikk.
Coop

«TakeCargo gir oss muligheten til å få kontroll over mange hundre daglige transportoppdrag i en og samme oversikt, både når det gjelder planlagte og utførte oppdrag, track and trace, e-faktura og økonomi. TakeCargo gir oss muligheten til å kommunisere raskt og enkelt med både leverandør og transportør via meldingsfunksjonen, med direkte knytning til aktuelt oppdrag. Denne funksjonen er også en effektiv måte å formidle viktige beskjeder og driftsavvik gjennom.»

Logo Dr. Oetker. Grafikk.
Dr. Oetker

«Vi i Dr. Oetker jobber daglig med TradeFacts. TradeFacts er et meget godt verktøy for våre selgere, som bidrar til at de kan jobbe mer effektivt og riktig i hverdagen. På grunn av en veldig god dialog og oppfølging av Tradesolution, er TradeFacts enkelt å holde vedlike».

Logo Stabburet. Grafikk.
Stabburet

«Markedsdataene vi får gjennom InTrack gjør det mulig for oss, på en enkel måte, å følge utviklingen til våre produkter i de forskjellige kanalene vi opererer. I tillegg så hjelper programvaren med å synliggjøre nye markedsmuligheter.»

Logo Mills Proffpartner. Grafikk.
Mills Proff Partner

«Markedsdataene vi kjøper fra Tradesolution og analyseverktøyet InTrack® gjør det mulig for oss å følge utviklingen til våre produkter i de ulike markedene vi selger til. God markedskunnskap er viktig for å kunne bidra med kompetanse til våre kunder. Uten disse tallene ville det dessuten være nesten umulig å legge langsiktige strategier for våre produktgrupper, noe vi er helt avhengige av for å lykkes i markedet».