Gå til innholdet

God digital informasjon om produktene er kjernen i morgendagens digitale og datadrevne dagligvarebransje. Kvaliteten på grunndata er viktigere enn noen gang! Derfor har bransjen gått sammen om prosjektet «Det store kvalitetsløftet». Det er et samarbeid mellom leverandørene, kjedene og Tradesolution.

Omfattende forstudie har gitt god innsikt til videre plan  

– Grunndata er «produktets DNA», og består av alt fra logistikkdata som lengde, bredde og høyde, til bilder og selgende tekster. Aldri før er det gjennomført en så grundig studie av kvalitetsbehovet i bransjen som det som ble gjort i prosjektets forstudie, sier Siv Bakkerud, Commercial Director i Tradesolution. Arbeidet pågikk i hele 2022, og kartla prosesser og bruk av grunndata i alle ledd fra leverandør og helt ut i datamottakernes ulike systemer.  

Siv Bakkerud, Commercial Director i Tradesolution.
Foto: Tradesolution

Aldri før er det gjennomført en så grundig studie av kvalitetsbehovet i bransjen som det som ble gjort i prosjektets forstudie.

Siv Bakkerud, Commercial Director, Tradesolution

– Målet for prosjektet er å bidra til et reelt skifte i grunndatakvaliteten som hele bransjen kan dra nytte av i årene framover. Det handler om å minimere gapet mellom ønsket og levert kvalitet, og samtidig imøtekomme et stadig økende behov for informasjon. Forstudiet har gitt mye god innsikt til det videre arbeidet, fortsetter Siv Bakkerud.    

Les også artikkelen «Det store kvalitetsløftet» – et viktig bransjesamarbeid

Fra plan til handling 

Kartleggingen var første del av prosjektet, og det er allerede gjort en hel del forbedringer på bakgrunn av dette. Nå er det utarbeidet en omfattende tiltaksplan som vil utvikles, tilpasses og rulles ut i 2023 og videre inn i 2024.

Planen omfatter blant annet:

Gode grunndata er et lederansvar 

– Vi jobber hardt for at bransjeløsningene – EPD-basen og MediaStore – skal være felleskilde til informasjon som alle kan nyte godt av. Første målsetning er å halvere feilandelen på det som måles i dag, samt en betydelig forbedring også på de andre dataene. Informasjonen skal være konsistent gjennom hele verdikjeden, både hos leverandør, hos kjede og hos Tradesolution. Men uansett hva som legges ned av felles innsats, så er gode grunndata et lederansvar i den enkelte bedrift. God forankring av viktigheten av gode grunndata, klare oppgaver og ansvarsfordeling, og systematisk arbeid over tid, avslutter Siv Bakkerud.  

Ta gjerne kontakt med oss for hjelp til å ta en «helsesjekk» på dine produkter i EPD-basen og i MediaStore på mediastore@tradesolution.no 

Tradesolution er en sentral samarbeidspartner for aktørene i dagligvare- og serveringsbransjen. Våre tjenester gjør informasjonsflyten mer effektiv for hver enkelt, og for bransjen som helhet. Det er bra for miljøet. Med Miljøfyrtårn-sertifiseringen har vi satt søkelys på vårt samfunnsansvar i daglig drift.

– Fordelene med satsning på bærekraft er mange. Det er viktig for oss å jobbe for et bedre miljø og en grønnere hverdag. En ekstra motivasjon er at det i tillegg er lønnsomt over tid. Det gjør Tradesolution mer attraktiv som arbeidsgiver, leverandør og samarbeidspartner, sier Eva Bauer Jacobsen, Økonomisjef og HR-ansvarlig i Tradesolution.

Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål

«Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar» (miljøfyrtårn.no).

«FNs bærekraftsmål er «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030″.      

Miljøfyrtårn har målsetninger på 8 av FNs 17 bærekraftsmål. Som Miljøfyrtårn-sertifisert, jobber Tradesolution nå kontinuerlig med hvordan vi kan være med å bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål innen 2030.      

Miljøfyrtårn har målsetninger på åtte av FNs 17 bærekraftsmål. Foto: FNs bærekraftsmål

Tradesolution ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2022

Prosessen med å bli sertifisert startet tidlig i 2021. Alle ansatte gjennomførte da et e-læringskurs i bærekraft i regi av BDO. Det var en god bevisstgjøring om mulige miljøtiltak både på jobb og privat, hvor alle fikk komme med forslag til hvordan vi kunne bli mer bærekraftige.  

Miljøgruppen har så jobbet iherdig med tiltak og dokumentasjon fram til vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert 25. mars i år.  

Stolte deltakere i Miljøgruppen: f.v. Åsmund Olerud, Eva Bauer Jacobsen, Anette Thorendahl og Øyvind Dagsleth. Foto: Tradesolution

Hvordan Tradesolution jobber med bærekraft

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er første milepæl på vår miljøreise. Heretter må vi kontinuerlig forbedre vårt miljøavtrykk. Vi har sett på, og satt oss mål for, disse hovedområdene:

Innkjøp: Leverandører som jobber med bærekraft og miljø skal prioriteres. Vi skal unngå unødvendige innkjøp, blant annet av engangsartikler (pappkrus ol.), og redusere bruk av papir.

Matsvinn: Hvert år mottar vi på EPD Sjekkpunkt 5-6.000 produktnyheter som skal kontrollmåles før lansering i dagligvare og servering. For å bidra til redusert matsvinn, i tråd med FNs bærekraftsmål 12.3, leverer vi produktene vi har hatt inne til kontrollmåling videre til Matsentralen, fra alle de leverandørene som har åpnet for dette. Det utgjør hvert år mellom 15-20 tonn eller ca. 50-60.000 forbrukerpakninger som via Matsentralen går til veldedige organisasjoner som fordeler det til vanskeligstilte. Les mer om Matsentralens arbeid.


Avfall: Miljøstasjoner for avfallshåndtering er satt opp, og vi har inngått en avtale med Flaskefond for donering av panteflasker. Flaskefond støtter unge gründere som jobber med nyskapning og teknologi ut ifra FNs bærekraftsmål.  


Helse: God helse for de ansatte er også et viktig bærekraftsmål for Tradesolution.
– Vi jobber daglig for en trygg, inkluderende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. En «flat struktur» med åpen dialog, jevnlige medarbeiderundersøkelser, teamarbeidstrening, førstehjelpskurs og sosiale aktiviteter er noen av våre tiltak, sier Bauer Jacobsen. Belønningen er motiverte ansatte, gode resultater og lavt sykefravær.

Mer om våre bærekraftsmål i Tradesolution miljø- og klimarapport 2021

Tradesolution sine tjenester gjør dagligvare- og serveringsbransjen mer bærekraftig

Tradesolution tilbyr ulike IT- og Retail tech-tjenester til aktørene i dagligvare- og serveringsbransjen. Vi eies av bransjen, og utvikler systemer og samhandlingsløsninger som gjør hver enkelt aktør, og bransjen som helhet, mer effektiv og lønnsom hver dag. Det gir positive ringvirkninger også for miljøet:

Effektiv transportsamhandling med TakeCargo

Med transportstyringssystemet TakeCargo, et elektronisk samhandlingssystem mellom transportpartene, gjennomføres transportoppdrag mer effektivt. All informasjon finnes på ett sted, helt digitalt uten ett eneste papir, og alltid oppdatert. Miljøgevinstene er fullere biler, færre avvik, og raskere og enklere kommunikasjon direkte i TakeCargo eller via integrasjoner, gjennom hele transportoppdraget. Løsningen dekker alle transportrelaterte prosesser, fra varebestilling til økonomisk avregning. Les mer om TakeCargo her.

Effektive produktlanseringer, alt på ett sted: EPD, Sjekkpunkt, Fotostudio og bildebanken MediaStore

Tradesolution har systemer og muligheter som gjør produktlanseringen enkel, effektiv og miljøvennlig for deg som leverandør, og for alle dine kunder. I EPD-basen registreres all produktinformasjon digitalt én gang, alltid oppdatert og enhetlig informasjon for grossister og kjeder. Når produktet sendes til Sjekkpunkt hos Tradesolution for kontrollmåling og -veiing, kan du som leverandør, samtidig bestille fotografering i vårt Fotostudio. Tradesolution tilbyr packshots, pakningsbilder, miljøbilder og andre grafiske tjenester i henhold til bransjens standarder. Bildene legges inn i bransjens sentrale billedbank, MediaStore, og linkes til produktet i EPD-basen. En effektiv produktlansering for alle parter – alt på ett sted, få feilkilder og minimal transport.

Les også: «Det store kvalitetsløftet» – et viktig bransjesamarbeid

Mer om Tradesolution sine tjenester her


Kilder:

God digital informasjon om produktene er kjernen i morgendagens digitale og datadrevne dagligvarebransje. «Det store kvalitetsløftet» er et bransjesamarbeid med mål om å løfte kvaliteten av grunndata til et nytt nivå, gjennom hele verdikjeden.

Kvaliteten på grunndata er viktigere enn noen gang! Derfor har bransjen gått sammen om prosjektet «Det store kvalitetsløftet». Det er et samarbeid mellom leverandørene, kjedene og Tradesolution.

Hvorfor er grunndata så viktig?

Grunndata er «produktets DNA», og består av alt fra logistikkdata som lengde, bredde og høyde, til bilder og selgende tekster.

– Grunndata er en viktig «ingrediens» i merkevaren, sier Sigmund Berle Jensen, Administrerende Direktør i Tradesolution. Her kreves hardt arbeid og kompetanse i hele organisasjonen.

Grunndata brukes gjennom alle ledd i verdikjeden, fra leverandør til butikk, og faktisk helt ut til forbruker. En tilsynelatende liten feil, kan gi store konsekvenser i mange ledd.

Ingen bilder, intet salg

Bilder er også en viktig del av produktets grunndata. Kjedene trenger bilder til markedsføring, nettbutikker, kjøpsportaler, plakater og planogrammer.

Mange forbrukere handler dagligvarer digitalt, eller søker informasjon og inspirasjon på kjedenes nettsider. For eksempel hadde nettsiden Meny.no hele 57 millioner besøk i 2021! Tenk hvilken fantastisk eksponeringsmulighet produktene har på nett!

– I nettbutikker er det viktig å tenke på at bildene ofte vises på små flater som for eksempel en mobiltelefon. Da kan det være lurt å bruke mobilvennlige bilder, det vil si bilder som er forenklet for å fungere på små flater, sier Sigmund Berle Jensen.

I storhusholdning er også bilder en viktig kilde til inspirasjon for kokker og kjøkkensjefer. Gode miljøbilder selger!

Bilder er også viktig i planogrammer for å visualisere hvordan en butikkhylle vil se ut.

– Av hele 140.000 produkter i EPD-basen, er det kun ca 50.000 eller en tredjedel, som har bilder, sier Siv Bakkerud, Commercial Manager MDM and Commercial Content i Tradesolution. Så her er det forbedringspotensial.   

«Det store kvalitetsløftet» – et viktig bransjesamarbeid

– Norsk dagligvarebransje er gode på bransjesamarbeid, og andre bransjer både i Norge og i utlandet ser ofte til vår bransje fordi vi gjør mye bra, sier Siv Bakkerud. Likevel er det alltid forbedringsmuligheter.

Det er derfor bransjen – leverandørene, kjedene og Tradesolution – har startet prosjektet «Det store kvalitetsløftet».

Portrett av kvinne med mørkt langt hår og sort bluse. Foto.
Siv Bakkerud, Commercial Manager i Tradesolution
Foto: Tradesolution

Prosjektet skal bidra til et paradigmeskifte i grunndatakvaliteten som hele bransjen kan dra nytte av i årene framover. Det handler om å minimere gapet mellom ønsket og levert kvalitet, og samtidig imøtekomme et stadig økende behov for informasjon.   

Siv Bakkerud, Commercial Manager MDM and Digital Content i Tradesolution

Kartlegging av informasjonsflyten hos mottakerne

– Kartlegging er første del av prosjektet. Vi ser på hvordan informasjonen, grunndata og bilder brukes ute hos mottakerne. Det innebærer både hvordan informasjonen overføres til mottakerne via APIer, og hvordan informasjonsflyten fungerer i mottakernes interne systemer, sier Bakkerud.

Feilretting i bransjeløsningene

– Vi jobber også for at bransjeløsningene – EPD-basen og MediaStore – skal være stedet for feilretting. Da kan alle nyte godt av det, og alle kan være sikre på at informasjonen er korrekt. Informasjonen skal være konsistent gjennom hele verdikjeden, både hos leverandør, hos kjede og hos Tradesolution, sier Bakkerud.

Les mer om: MediaStore – en komplett mediabase for dagligvare og servering

Lanseringsprosessen og tidsfrister

– Lanseringsprosessen er også en del av bransjesamarbeidet «Det store kvalitetsløftet». I samarbeid med Stand, ser vi på hvordan informasjonsflyten og tidsfristene fungerer. God kvalitet er riktig informasjon til riktig tid. Et eksempel er bilder: Tidlig i prosessen kan det være tilstrekkelig med et bilde av middels kvalitet, mens det senere må legges inn markedsbilder av god kvalitet. I tillegg ser vi på hvordan vi i Tradesolution kan bedre våre løsninger for å hjelpe leverandørene enda bedre i lanseringsprosessen, sier Bakkerud.

Bærekraft er viktig

– Bærekraft er også et viktig punkt, ifølge Bakkerud. Vi ser på hva som finnes av initiativer og krav som kan registreres rundt selve produktet. Eksempler på dette er registrering av fett- og sukkerinnhold som allerede gjøres i dag.  

Datadeling og frivillige felt

Portrett av mann med skjegg, hvit skjorte og blå dressjakke. Foto.
Sigmund Berle Jensen, administrerende direktør i Tradesolution
Foto: Tradesolution

– Å dele data rundt situasjonen på hver enkelt merkevare ønsker vi å gjøre mer av i Tradesolution gjennom ulike dashboards, for eksempel informasjonen rundt merking av produkter, sier Sigmund Berle Jensen. Dashboards er noe vi allerede har brukt en stund på logistikkdata.

– Vi jobber også med å gi leverandører muligheten til å legge inn flere frivillige felt i produktregistreringen både til informasjon og inspirasjon, noe som kanskje er ekstra viktig for storhusholdningsmarkedet, fortsetter Sigmund Berle Jensen.

Gode grunndata er et lederansvar

– Lederansvar, teamarbeid og noen som er ansvarlig for at frister overholdes, er viktig, ifølge Bakkerud. Dette må forankres i ledelsen, og det kreves systematisk arbeid over tid.

– I en undersøkelse vi har gjort blant leverandørene i forbindelse med «Det store kvalitetsløftet», mener over 40% at utfordringen rundt å få god kvalitet på grunndata ligger i informasjonsinnhentingen internt før EPD, sier hun.   

Les også: 4 trinn til gode produktdata og lanseringer med EPD

God kvalitet på grunndata starter hos den enkelte leverandør. Hvordan står det til med deres produkter?

Ta en «digital helsesjekk» på dine produkter!

Ta en digital «helsesjekk» på produktene dine.
Foto: Canva

Vi oppfordrer alle dere leverandører i dagligvare og storhusholdning til å ta en «digital helsesjekk» på egne produkter.

Det finnes en rapport på lanseringsprosessen som er tilgjengelig for leverandører og mottakere. I tillegg kan dere leverandører få en status på hvordan det står til i MediaStore med bilder og bildevinkler. Ta gjerne kontakt med oss for hjelp til å ta en «digital helsesjekk» på dine produkter i EPD-basen og i MediaStore på mediastore@tradesolution.no.