Gå til innholdet
Tradesolution > EPD > Ny EPD-base

Ny EPD-base lanseres 9.april!

Kvalitet på produktinformasjonen er nøkkelen til en vellykket lansering! Ny EPD-base er en viktig brikke i å gjøre arbeid knyttet til lanseringer og registrering av produktinformasjon enklere, raskere og bedre. Basen dekker også morgendagens krav til innhold og effektiv deling av data. Dette blir et stort og viktig løft for bransjen!

9. april 2018 kl.12:00 er vi igang!

Dagens EPD-base stenges f.o.m. mandag 26.mars! Det betyr at om du skal registrere produktinformasjon i basen, er siste frist fredag 23.mars kl.16:00. Etter dette vil all tilgang til basen være stengt, inntil Ny EPD-base åpner!

Fra basen stenges, og frem til åpningen 9.april, vil Tradesolution konvertere og flytte produktinformasjon på over 140.000 aktive produkter!

Vi gjør oppmerksom på at produkter som ligger i kladd i dagens løsning ikke vil bli med over.

Mye av jobben med å konvertere fra gammel- til Ny EPD-base vil gå automatisk – det fikser vi i Tradesolution!

Det du som leverandør må være klar over- og være forberedt på er:

Alle felter vil ikke være oppdatert i Ny EPD-base: Mye av konverteringen vil gå automatisk, men noen felter krever at du som leverandør selv oppdaterer informasjonen. Dette kan for eksempel være nye felter som ikke finnes i dagens EPD-base, eller produkter som berøres av elementene listet under:

 • Produkter med ENVA-koder som ikke kan konverteres til GPC
 • Næringsmidler – Produkter som inneholder gluten og/eller nøtter, eller spor av gluten og/eller nøtter – her må type spesifiseres
 • Non-food – Produkter som krever spesiell sikkerhet og farlig gods
 • Non-food – Produkter innen kosmetikk og hygiene
 • Legemidler

Frist for oppdatering av eksisterende produkter er 31.august 2018: Dette gjelder produkter som ikke blir 100% automatisk konvertert fra gammel løsning. Vi oppfordrer alle til å gå inn å oppdatere sine produkter og berike informasjonen med frivillige felter! Ny EPD vil fremover stadig utnytte nye muligheter, og vår ambisjon er at basen blir alle leverandørers utstillingsvindu, til alle som har interesse av å finne informasjon om deres produkter!

Produkter som klassifiseres som farlig gods har frist for oppdatering 29.juni 2018: Her har myndighetene satt krav om et annet tidspunkt for når disse produktene skal være oppdatert i basen.

Berøres dere av noe av dette, se Endringsdokument informasjonsbredde

 

Ta gjerne også kontakt med oss:  epd@tradesolution.no

I tett samarbeid med bransjen, har Tradesolution utviklet en helt ny EPD-base, klar for morgendagens utfordringer! Basen er bygget opp fra grunnen av, og det gjøres store endringer. Nå erstattes det gamle litt statiske formatet, med en moderne arkitektur – dette skal gjøre hverdagen for hver bruker og leverandør enklere, raskere og med enda bedre kvalitet som resultat!

Systemet skal støtte hele prosessen fra registrering til lansering, og vil gi deg som bruker tilbakemeldinger om frister og eventuelle mangler.

 • Helt nytt grensesnitt – trekker frem den informasjonen som er viktig for hver enkelt vare, og veileder bruker i registrering av informasjonen
 • Registrering av vareinformasjon i to steg –  sparer mye tid og innsats, da bare de produktene som skal lanseres krever full informasjonsbredde (Se avsnittet Produktregistreringsprosessen under)
 • Fortløpende tilbakemeldinger og veiledning om frister og mangler – merkes produktet med et lanseringstidspunkt, vil systemet varsle om frister og eventuelle mangler i registrert informasjon
 • Informasjonsbredde avhengig av produktklassifisering – gjør registreringen mer logisk

Dette er noen av de elementene i ny EPD-base som vil forenkle hverdagen for alle som jobber med registrering av produktinformasjonen – Kort sagt blir det; enkelt, effektivt og relevant!

Den største endringen for deg som leverandør blir at prosessen med å registrere informasjon om produktet skal gjøres i to steg. Prosessen vil fortsatt følge fristene definert i STAND011  – effektive lanseringer – men bare grunnleggende informasjon om produktet skal på plass i uke -15, mens resterende vareinformasjon skal på plass innen uke -6, men kun på avtalt sortiment.

OBS! Denne endringen utsettes til oktober 2018 (registrering til L1-2019)!

Dette vil spare deg som leverandør mye tid på registrering av produktinformasjon som ikke blir lansert i det aktuelle lanseringsvinduet.

Informasjonsbredden i ny EPD vil også styres av hvilken hovedkategori produktet ditt blir kategorisert under:

 • Næringsmidler
 • Øl og alkoholholdig drikke
 • Vin, sterkøl og brennvin
 • Tobakk
 • Ikke fysiske varer
 • Non-food
 • Legemidler

Full oversikt over informasjonsbredden i EPD Standard 10, finner du i avsnittet nedenfor – Tekniske beskrivelser.

Tekniske beskrivelser

Beskrivelse av hvordan du elektronisk laster data opp og ned til basen  – Quick Guide to EPD API 2018

Beskrivelse av alle informasjonsfeltene i basen – EPD Standard 10

Beskrivelse av konvertering mellom ENVA og GPC – Mapping ENVA-GPC v0.9 140318

Merk! Vi gjør oppmerksom på at dette er levende dokumenter som endres og oppdateres!

Kontakt oss

Trenger du support i EPD?
Vi hjelper deg gjerne!

Telefon: 400 07 475
E-post: epd@tradesolution.no

Mottakere av EPD-data

Coop Norge Handel AS
NorgesGruppen ASA
Rema 1000 i Norge AS
Reitan Convenience AS
ServiceGrossistene AS
Kolonial.no
Marked.no (Rapide AS)
Handleriet.no (Matreb AS)
Samkjøpsgruppen AS
Lokalmat.no

L2 2018 – Innlevering
EPD Sjekkpunkt

dager

timer

min

sek

Våre kunder, eiere og partnere


Kart og veibeskrivelse