Gå til innholdet
Tradesolution > Tjenester > EPD

Det er mange som har behov for litt starthjelp i forbindelse med lansering av ny EPD. Selv med ekstra supportressurser blir responstid noe lenger enn normalt. Vi beklager dette!

Fire trinn til gode produktdata
og lanseringer

Kvalitet på produktinformasjonen er nøkkelen til en vellykket lansering, og ny EPD-base gjør arbeidet knyttet til lanseringer, og tilhørende registrering av produktinformasjon, enklere, raskere og bedre!

EPD er mer enn en database med produktinformasjon. Utnyttet fullt ut, kan EPD være et «utstillingsvindu» for dine produkter, som selges og distribueres i Norge innenfor dagligvare, KBS og servering!

Trinn 1:
Hvordan kommer
jeg i gang?


Her får du tips og veiledninger

Trinn 2:
Hva er produktdata og hvorfor er det så viktig?


Her får du svarene

Trinn 3:
Lanseringsprosessen – grunndata og prognoser


Hvordan henger dette sammen?

Trinn 4:
Hvordan registrere produktinformasjon i EPD?

Se EPD i praksis

Ny EPD – et stort og viktig løft for bransjen!

Vi har i avsnittene under samlet informasjon som kan hjelpe deg i overgangen mellom gammel- og ny EPD-base. Informasjonen blir oppdatert løpende (spesielt i første driftsperiode), derfor oppfordrer vi alle til å følge med våre nettsider.

Produktinformasjonen på alle aktive produkter skal være oppdatert innen fristen 31. august 2018! For produkter som klassifiseres som farlig gods gjelder egen frist for oppdatering innen 29. juni 2018!

Informasjon om over 140.000 produkter ble flyttet i overgangen mellom gammel- og ny EPD-base. Selv om mye av dette gikk automatisk, er status at deler av produktinformasjonen nå er mangelfull. Dette skyldes ikke feil, men er et resultat av; vedtatte justeringer i informasjonsbredden, nye lovkrav knyttet til produktmerking (allergener, etc.), endringer i pantesatser, m.m.

I tillegg er det vår ambisjon at basen blir alle leverandørers «utstillingsvindu», med innhold for alle som har interesse av deres produkter. Du som leverandør har derfor en mulighet til berike produktinformasjonen med frivillige felter, slik at den kan brukes i flere sammenhenger og være med å markedsføre ditt produkt!

Ny EPD – hva skjer med mine produkter, og hva må jeg gjøre?

For å sikre at alle dine produkter blir 100% oppdatert, kan du følge sjekklisten under:

 • Logg deg på EPD-basen i Kundeportalen og sjekk at alle dine produkter er registrert og godkjent: Godkjente produkter finner du under Produktstatus samlet i gruppen Produkter (Fase 2). Produkter som ligger i gruppen Kladd eller Feilmerket er ikke godkjent, og krever manuell oppdatering! Merk! Produkter kan ligge som Kladd eller Feilmerket, selv om de tidligere har var godkjent i gammel EPD-base
 • Når alle dine produkter er godkjent (ref. punkt 1), oppdateres hvert produkt med utvidet produktinformasjon (frivillige felter): Dette er med å berike informasjonen, og vil være et viktig element i å trekke frem- og markedsføre dine produkter
 • Sjekk konvertering av ENVA-koder til GPC: Alle produkter skal nå registreres i henhold til GPC (ENVA utgår), og det er viktig å påse at dine produkter har blitt tagget korrekt

Mye feilmerking av produkter vil skyldes utvidet krav til merking og dokumentasjon – disse krever ekstra oppmerksomhet:

 • Næringsmidler – Produkter som inneholder gluten og/eller nøtter, eller spor av gluten og/eller nøtter – her må type spesifiseres
 • Non-food – Produkter som krever spesiell sikkerhet og farlig gods. MERK! Produkter som klassifiseres som farlig gods har egen frist for oppdatering 29. juni 2018
 • Non-food – Produkter innen kosmetikk og hygiene
 • Legemidler

Nedenfor er to filmer som viser hvordan oppdateringer av produkter kan gjøre. Berøres dere av noe av dette, se også Endringsdokument informasjonsbredde. Ta gjerne også kontakt med oss:  epd@tradesolution.no

Hvordan oppdatere et produkt som ligger i kladd

Hvordan oppdatere eksisterende produkt

EPD skal skal støtte hele prosessen fra registrering til lansering (se også Trinn 3 lenger opp) og vil gi deg som bruker tilbakemeldinger om viktige frister og eventuelle mangler. Under har vi listet opp noen av de elementene som vil være med på å gjøre hverdagen enklere:

 • Nytt grensesnitt: trekker frem den informasjonen som er viktig og aktuell for hver enkelt vare, og veileder deg i registrering av informasjonen. Du kan i innstillinger også be systemet om gi deg ulike varsler (eventer) gjennom hele registreringsprosessen (for eksempel; godkjent produkt, feilmerking, etc.)
 • Registrering av vareinformasjon i to steg: sparer mye tid og innsats, da bare de produktene som skal lanseres krever full informasjonsbredde (Se avsnittet Produktregistreringsprosessen under)
 • Fortløpende tilbakemeldinger og veiledning om frister og mangler: merkes produktet med et lanseringstidspunkt, vil systemet varsle om frister og eventuelle mangler i registrert informasjon
 • Informasjonsbredde avhengig av produktklassifisering: Dette skal gjøre registreringen mer logisk

En stor endring for deg som leverandør blir at produktregistreringsprosessen skal gjøres i to steg. Prosessen vil fortsatt følge fristene definert i STAND011  Effektive lanseringer (se Trinn 3), men bare grunnleggende informasjon om produktet skal på plass i uke -15. Resterende vareinformasjon skal på plass innen uke -6, men bare på avtalt sortiment. Dette sparer deg som leverandør for mye registreringsarbeid av produktinformasjon som ikke blir lansert i det aktuelle lanseringsvinduet.

OBS! Denne endringen utsettes til oktober 2018 (registrering til L1-2019)!

Nye hovedkategorier

Informasjonsbredden i den nye EPD-basen vil også styres av hvilken hovedkategori produktet ditt blir kategorisert under:

 • Næringsmidler
 • Øl og alkoholholdig drikke
 • Vin, sterkøl og brennvin
 • Tobakk
 • Ikke fysiske varer
 • Non-food
 • Legemidler

Full oversikt over informasjonsbredden i EPD Standard 10, finner du under tekniske beskrivelser.

Merk! Vi gjør oppmerksom på at dette er levende dokumenter som endres og oppdateres!

Se filmer

Lær mer om EPD tjenestene

Beregning av fyllingsgrad

Slik beregner du fyllingsgrad på et produkt.

Ny EPD-base

Video fra informasjonsmøtet om ny EPD-base.

EPD Sjekkpunkt

Årlig registreres ca. 17.000 nye produktsett i EPD, og Sjekkpunkts hovedoppgave er å bidra til at mest mulig av denne informasjonen er korrekt – med særlig fokus på fysiske mål, pakkemønstre og merking. Dette gjøres ved en kombinasjon av automatiske og manuelle kontroller, samt stikkprøver av den informasjonen som leverandørene registrerer i EPD. Det blir også tatt space-bilder som sendes til kjedenes space-avdeling.

Alle nye produkter som tas inn i sortiment hos en- eller flere av grossistene/kjedene, må sendes til EPD Sjekkpunkt for kontrollmåling før lansering av produktet. Kontrollen konsentreres om nivåene F-pak og D-pak, men også samlekartonger og pall vil bli kontrollert ved stikkprøver. Kontrolldata fra EPD Sjekkpunkt sammenlignes automatisk mot grunndata som leverandør har registrert om varen i EPD. Felter som kontrollmåles er:

 • F-pak bredde, dybde og høyde
 • D-pak bredde, dybde, høyde og bruttovekt
 • Antall F-pak i D-pak
 • Antall F-pak i bredde/dybde/høyde i D-pak
 • Fyllingsgrad (på produktsettets laveste pakningsnivå)

Måleregler og toleransegrenser finner du i dokumentet LENKE TIL BRUKERVEILEDNING EPD

Det gjøres oppmerksom på at resultatet av kontrollmålingen vil overskrive de registrerte dataene som leverandør har gjort i EPD, dersom avvikene går utover gjeldende toleransegrense.

Eier av produktet vil finne tilbakemeldingene på kontrollmålingene under menyvalget ESP – Kontrollmålingssstatus på «Min side».

Når skal produktene leveres?

Levering av nye produkter skal gjøres senest innen uke minus 3 før lansering i butikk.

Hvor skal produktene leveres?

Produktene skal leveres til EPD Sjekkpunkt. Vi holder til i Ole Deviks vei 6c, inngang på baksiden. Se leveringsinformasjon. 

Må man forhåndsbestille tid for levering?

Når man leverer varer til kontrollmåling, skal det samtidig gjøres avtale med EPD Sjekkpunkt for retur av varene: Om varene skal hentes, doneres bor til veldedig organisasjon/formål eller om varene skal destrueres.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

 • Levering av produkter skal alltid avtales med EPD Sjekkpunkt – ta kontakt per telefon/epost.
 • Merk all forsendelse med Tradesolution – EPD Sjekkpunkt, Ole Deviks vei 6, 0666 Oslo, H. Øzdemir 950 47 174.
 • EPD Sjekkpunkt har ikke kapasitet til å lagre kjøle- og fryseprodukter over lengre tid, viktig med avklaring om kapasitet i forkant av forsendelse.
 • Ved sendinger fra utlandet skal det alltid sendes under betingelser DDP i henhold til Incoterms 2000 (alternativt Combiterms 023). Vi gjør oppmerksom på at det må fremkomme tydelig av pro forma faktura at godset ikke skal fortolles inn på Tradesolution AS. Representant for produktet i Norge skal alltid stå oppgitt som ansvarlig importør.

Administrasjon og forvaltning

Nedenfor finner du informasjonen om hvordan du kan endre administrere abonnementet med hensyn til endringer i EPD-nummer, overføring av produkter mellom leverandører, nedleggelser, etc.

1. Overføring av produkt mellom leverandører

Hvis et produkt skal overføres fra en leverandør til en annen (bytte av vareeier), så ordnes dette ved at nåværende vareeier sender en epost til epd@tradesolution.no med følgende informasjon:

 • Hvilket EPD-nummer som ønskes overført
 • Hvilken leverandør produktet skal overføres til (både foretaksnavn og GLN)
 • Hvilken dato overføringen skal gjelde fra
 • Hvis produktets GTIN tilhører nåværende vareeier, og derfor ikke skal overføres (for eksempel på pall) må dette også fremkomme

Vareeier: Er som hovedregel den som har forhandlinger med-, og som selger produktet til kjeden.

2. Nedleggelse av EPD-nummer

Leverandør kan legge ned EPD-nummer i EPD som ikke lenger er i bruk i handelen. Dette vil gjelde hvis produktet tilknyttet EPD-nummeret er sluttsolgt fra kjedenes grossistlagre, og leverandør heller ikke forventer retur av varen. Dersom F-pak fremdeles finnes og inngår i et annet aktivt produkt, er det kun D-pak og pall som skal legges ned. Nedlegging gjøres på følgende måte:

 • I EPD – gå til <Produktsøk> og hent frem produktet.
 • Trykk på <Velg alle>, eller alternativt marker de pakningsnivåer som skal legges ned.
 • Trykk på <Legg ned pakningsnivå>.

Det gjøres oppmerksom på at GTIN som er nedlagt ikke kan benyttes i nytt produktsett.

3. Oppsigelse av EPD-abonnement

Ønsker du å legge ned hele ditt EPD abonnementet, kan du sende inn en oppsigelse – Oppsigelse av abonnement i EPD.

Det er kun driften av EPD som styres og utføres av Tradesolution. Forvaltning, med hensyn til krav og utvikling, ledes av EPDs Drifts- og kontaktutvalg. Dette utvalget er tilgjengelig for bransjens aktører dersom man ønsker å ta opp saker som angår EPDs Drifts- og kontaktutvalget består p.t. av følgende medlemmer:

Medlemmer Kontaktpersoner
COOP Norge AS Bent-Johnny Johansen
Haugen-Gruppen AS Rolf Bjerkelien
Mills DA Harald Hassel
NorgesGruppen ASA Gunnar Gravalid
REMA 1000 Norge AS Lena Hansen
Servicegrossistene AS Sven-Erik Andersen
Tine BA Trond Vidar Aske
DLF Thomas Weihe

Kontakt oss

Trenger du support i EPD?
Vi hjelper deg gjerne!

Telefon: +47 400 07 475
E-post: epd@tradesolution.no

L3 2018 – Innlevering
EPD Sjekkpunkt

dager

timer

min

sek

Våre kunder, eiere og partnere


Kart og veibeskrivelse