Gå til innholdet
Tradesolution > Tjenester > EPD

4 trinn til gode produktdata
og lanseringer

EPD driftes i henhold til en bransjevedtatt standard, og basen inneholder informasjon om produkter som selges og distribueres i Norge innenfor; dagligvare, kiosk, bensin- & service- handel og storhusholdning. Tradesolution drifter også EPD Sjekkpunkt, som er bransjens egen måle- og kontrollstasjon for de samme produktene.

Kvalitet på produktinformasjonen er nøkkelen til en vellykket lansering!

Hvordan kommer
jeg i gang?


Her får du tips og veiledninger

Hva er produktdata og hvorfor er det så viktig?


Her får du svarene

Lanseringsprosessen – grunndata og prognoser


Hvordan henger dette sammen?

Hvordan registrere produktinformasjon i EPD?

Se EPD i praksis

EPD Sjekkpunkt

Årlig registreres ca. 17.000 nye produktsett i EPD, og Sjekkpunkts hovedoppgave er å bidra til at mest mulig av denne informasjonen er korrekt – med særlig fokus på fysiske mål, pakkemønstre og merking. Dette gjøres ved en kombinasjon av automatiske og manuelle kontroller, samt stikkprøver av den informasjonen som leverandørene registrerer i EPD. Det blir også tatt space-bilder som sendes til kjedenes space-avdeling.

Alle nye produkter som tas inn i sortiment hos en- eller flere av grossistene/kjedene, må sendes til EPD Sjekkpunkt for kontrollmåling før lansering av produktet. Kontrollen konsentreres om nivåene F-pak og D-pak, men også samlekartonger og pall vil bli kontrollert ved stikkprøver. Kontrolldata fra EPD Sjekkpunkt sammenlignes automatisk mot grunndata som leverandør har registrert om varen i EPD. Felter som kontrollmåles er:

 • F-pak bredde, dybde og høyde
 • D-pak bredde, dybde, høyde og bruttovekt
 • Antall F-pak i D-pak
 • Antall F-pak i bredde/dybde/høyde i D-pak
 • Fyllingsgrad (på produktsettets laveste pakningsnivå)

Måleregler og toleransegrenser finner du i dokumentet LENKE TIL BRUKERVEILEDNING EPD

Det gjøres oppmerksom på at resultatet av kontrollmålingen vil overskrive de registrerte dataene som leverandør har gjort i EPD, dersom avvikene går utover gjeldende toleransegrense.

Eier av produktet vil finne tilbakemeldingene på kontrollmålingene under menyvalget ESP – Kontrollmålingssstatus på «Min side».

Levering av nye produkter skal gjøres senest innen uke minus 3 før lansering i butikk. Vi er lokalisert i Ole Deviks vei 6c. Se leveringsinformasjon.

Ved bestilling og avtale om levering av produkter for kontrollmåling skal det samtidig gjøres avtale for retur av varene (henting, donering til veldedig organisasjon eller destruksjon). Vi gjør oppmerksom på følgende:

 • Levering av produkter skal alltid avtales med EPD Sjekkpunkt – ta kontakt per telefon/epost.
 • Merk all forsendelse med Tradesolution – EPD Sjekkpunkt, Ole Deviks vei 6, 0666 Oslo, H. Øzdemir 950 47 174.
 • EPD Sjekkpunkt har ikke kapasitet til å lagre kjøle- og fryseprodukter over lengre tid, viktig med avklaring om kapasitet i forkant av forsendelse.
 • Ved sendinger fra utlandet skal det alltid sendes under betingelser DDP i henhold til Incoterms 2000 (alternativt Combiterms 023). Vi gjør oppmerksom på at det må fremkomme tydelig av pro forma faktura at godset ikke skal fortolles inn på Tradesolution AS. Representant for produktet i Norge skal alltid stå oppgitt som ansvarlig importør.

Administrasjon og forvaltning

Nedenfor finner du informasjonen om hvordan du kan endre administrere abonnementet med hensyn til endringer i EPD-nummer, overføring av produkter mellom leverandører, nedleggelser, etc.

1. Overføring av produkt mellom leverandører

Hvis et produkt skal overføres fra en leverandør til en annen (bytte av vareeier), så ordnes dette ved at nåværende vareeier sender en epost til epd@tradesolution.no med følgende informasjon:

 • Hvilket EPD-nummer som ønskes overført
 • Hvilken leverandør produktet skal overføres til (både foretaksnavn og GLN)
 • Hvilken dato overføringen skal gjelde fra
 • Hvis produktets GTIN tilhører nåværende vareeier, og derfor ikke skal overføres (for eksempel på pall) må dette også fremkomme

Vareeier: Er som hovedregel den som har forhandlinger med-, og som selger produktet til kjeden.

2. Nedleggelse av EPD-nummer

Leverandør kan legge ned EPD-nummer i EPD som ikke lenger er i bruk i handelen. Dette vil gjelde hvis produktet tilknyttet EPD-nummeret er sluttsolgt fra kjedenes grossistlagre, og leverandør heller ikke forventer retur av varen. Dersom F-pak fremdeles finnes og inngår i et annet aktivt produkt, er det kun D-pak og pall som skal legges ned. Nedlegging gjøres på følgende måte:

 • I EPD – gå til <Produktsøk> og hent frem produktet.
 • Trykk på <Velg alle>, eller alternativt marker de pakningsnivåer som skal legges ned.
 • Trykk på <Legg ned pakningsnivå>.

Det gjøres oppmerksom på at GTIN som er nedlagt ikke kan benyttes i nytt produktsett.

3. Oppsigelse av EPD-abonnement

Ønsker du å legge ned hele ditt EPD abonnementet, kan du sende inn en oppsigelse – Oppsigelse av abonnement i EPD.

Det er kun driften av EPD som styres og utføres av Tradesolution. Forvaltning, med hensyn til krav og utvikling, ledes av EPDs Drifts- og kontaktutvalg. Dette utvalget er tilgjengelig for bransjens aktører dersom man ønsker å ta opp saker som angår EPDs Drifts- og kontaktutvalget består p.t. av følgende medlemmer:

Medlemmer Kontaktpersoner
COOP Norge AS Bent-Johnny Johansen
Haugen-Gruppen AS Rolf Bjerkelien
Mills DA Harald Hassel
NorgesGruppen ASA Gunnar Gravalid
REMA 1000 Norge AS Lena Hansen
Servicegrossistene AS Sven-Erik Andersen
Tine BA Trond Vidar Aske
DLF Thomas Weihe

Kontakt oss

Trenger du support i EPD?
Vi hjelper deg gjerne!

Telefon: +47 400 07 475
E-post: epd@tradesolution.no

L2 2018 – Innlevering
EPD Sjekkpunkt

dager

timer

min

sek

Våre kunder, eiere og partnere


Kart og veibeskrivelse