Gå til innholdet
Tradesolution > Support > Seminarer, kurs og opplæring

Seminarer, kurs og opplæring

Her finner du en oversikt over ulike aktiviteter som er satt opp til enhver tid.

NY EPD-BASE
– Hvorfor EPD, og betydningen av gode grunndata (inkl. gjennomgang av ny EPD)

Dato: fredag 27.4

Tid: 09-11. Sted: Ole Deviks vei 6c (våre lokaler). Pris: Kr 0,-

Påmelding kurs

 

– Nøkkelen til dagligvare – vareregistrering i Ny EPD-base

I regi av Matmerk holdes kurs i ny EPD-base for lokalmatprodusenter som ønsker å levere til kunder innen dagligvare eller Horeca, og som krever registrering i EPD-databasen.

Kurslink Lillestrøm 26.april

Kurslink Tromsø 29.mai

BETYDNING AV GODE GRUNNDATA!
– lær mer om hvordan du lykkes med grunndata

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk varehandel. Behovet for gode grunndata øker stadig, og det er viktig at aktørene i verdikjeden er høy kompetanse om grunndataenes betydning og bruk i verdikjeden!

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om:

 • Alt om grunndata på et overordnet nivå
 • Hva er EPD?
 • Hvordan brukes grunndata i verdikjeden og hvilke konsekvenser følger av feil i disse dataene? (GS1 SmartCentre)
 • Lanseringsprosessen (effektive lanseringer) STAND 011
 • Behovet for produktbilder i MediaStore
 • Gjennomgang av hvordan grunndata registreres i EPD-basen via web-løsningen

Nye kurs blir satt opp senere, men dato er ikke satt. Mer info kommer.

 

GODE GRUNNDATA I LANSERINGSPROSESSEN – INGEN UMULIG OPPGAVE!
– lær mer om hvordan du lykkes, i en 1:1 WORKSHOP

Hvordan klarer noen leverandører å levere varer til kontrollmåling til avtalt tid, og heller ikke ha feil i dataene?
Og hvordan kan din bedrift bli en av disse leverandørene?

Det finnes ikke ett enkelt svar på dette, men vi mener nøkkelen ligger i en kombinasjon av gode rutiner og prosesser, at hele organisasjonen har god kompetanse og bevissthet om grunndataenes betydning og bruk i verdikjeden og tett oppfølging gjennom hele lanseringsprosessen.

For å hjelpe din bedrift et skritt på vei tilbyr Tradesolution, 1:1 Workshop.

Overordnet program for en Workshop vil være:

 • Økt forståelse for hvordan informasjonen og dataene brukes hos kjedene
 • Sette deltagere i stand til å overføre kompetanse om dette i resten av sin organisasjon
 • Starte en kartlegging – prosessbeskrivelse for hvordan nødvendige data oppstår, yter og brukes i dagens verdikjede
 • Lage utkast til en intern sjekkliste for prosessen (hvem, hva, når?)
 • Tips og diskusjoner knyttet til forbedringsmuligheter

Forberedelse:
Ved avtale om Workshop, oversendes et skjema som bedriften fyller inn og sender oss i forkant. Skjema vil inneholde opplysninger om bedriftens eksisterende rutiner og organisering knyttet til lanseringsprosessen.

Hvem bør stille?
Vi anbefaler at 2-4 personer (avhengig av bedriftens størrelse) stiller i en Workshop. For å oppnå fokus på temaet og vilje til en prosessendring, bør deltagerne ha gjennomslagskraft i egen organisasjon.

En Workshop er normalt et 1⁄2-dags arbeidsmøte, men vil tilpasses individuelt (mellom 2,5 og 4 timer).

MERK! Workshopen er GRATIS

Bestilling av Workshop

Tradesolution tilbyr i dag mange ulike produkter og tjenester – herunder kjederegistrene, Salgsdata, Salgsrapportering (TradeFacts), Salgsstyring (InStore) og Salgs- og markedsovervåkning (InTrack).

For de fleste av disse tjenestene tilbyr vi bedriftsinterne kurs. Vennligst kontakt oss dersom dere har behov for kurs eller opplæring.

Det er ikke fastsatt noen ny dato for frokostmøte. Bruk kontaktskjemaet under for å melde din interesse, så tar vi snart kontakt med deg.

Meld deg på frokostmøte

Send inn skjema og vi tar snarlig kontakt med deg

Kontakt

Anette Nylund
Driftskonsulent

Telefon: +47 400 07 475
E-post: epd@tradesolution.no

EPD-basen

Produktdatabase for utveksling og kvalitetssikring av grunndata – mellom leverandørene, kjedene og andre datamottakere i Norge

Mer informasjon

Våre kunder, eiere og partnere


Kart og veibeskrivelse