Gå til innholdet
Tradesolution > Referanser

Referanser fra våre kunder

Barilla

«Barilla Norge ser viktigheten av en felles og komplett base for bilder og mediamateriell for alle aktører i dagligvarebransjen. En felles forståelse og enighet om hvilke krav og kvalitet som gjelder er både tidsbesparende og effektivt for oss. Vi bruker MediaStore og dets tjenester 100%. Gode relasjoner og dialog med Tradesolution er avgjørende for videre utvikling av løsningen.»

Coop

«TakeCargo gir oss muligheten til å få kontroll over mange hundre daglige transportoppdrag i en og samme oversikt, både når det gjelder planlagte og utførte oppdrag, track and trace, e-faktura og økonomi. TakeCargo gir oss muligheten til å kommunisere raskt og enkelt med både leverandør og transportør via meldingsfunksjonen, med direkte knytning til aktuelt oppdrag. Denne funksjonen er også en effektiv måte å formidle viktige beskjeder og driftsavvik gjennom.»

Dr. Oetker

«Vi i Dr. Oetker jobber daglig med TradeFacts. TradeFacts er et meget godt verktøy for våre selgere, som bidrar til at de kan jobbe mer effektivt og riktig i hverdagen. På grunn av en veldig god dialog og oppfølging av Tradesolution, er TradeFacts enkelt å holde ved like».

Vaasan

«Vi i Vaasan valgte Instore som vår nye salgsstøtteløsning, basert på deres løsninger og fremtidsvisjoner. De har overprestert i forhold til våre forventninger i form av support og utviklingshastighet. Tradesolution har fremstått som løsningsorientert og lyttende til våre utfordringer. Vårt salgspersonell har fått en mer effektiv hverdag, hvor de sitter på ferske tall til enhver tid. Dette systemet har fungert optimalt for vår organisasjon, hvor vi vet og ikke tror. Både salgspersonell og salgsledelse er meget tilfreds med brukervennlighet».

Finsbråten

«TradeFacts: Et verktøy som har gitt oss muligheten  til å til enhver tid ha oversikt over hvordan distrikter, kjeder, selgere og produkter presterer.

InStore: Vi ønsker at dette skal være vår kommunikasjonsplattform for å hjelpe selgeren til å betjene sitt distrikt smartere.  Selgeren får raskt en god detaljkunnskap om kunden og hvordan vi presterer i butikken, hvilke mangler og ubenyttede muligheter som er tilstede».

Stabburet

«Markedsdataene vi får gjennom InTrack gjør det mulig for oss, på en enkel måte, å følge utviklingen til våre produkter i de forskjellige kanalene vi opererer. I tillegg så hjelper programvaren med å synliggjøre nye markedsmuligheter.»

Mills Proff Partner

«Markedsdataene vi kjøper fra Tradesolution og analyseverktøyet InTrack® gjør det mulig for oss å følge utviklingen til våre produkter i de ulike markedene vi selger til. God markedskunnskap er viktig for å kunne bidra med kompetanse til våre kunder. Uten disse tallene ville det dessuten være nesten umulig å legge langsiktige strategier for våre produktgrupper, noe vi er helt avhengige av for å lykkes i markedet».

Candyking

“Vi har testet ut InStore siden oktober 2012. Dette er en spennende løsning som gir både selgere og salgsledelse en enklere oppfølging av kampanjer, sortiment og salgsutvikling i butikk. Samtidig gir time- og kjøreboken oss en bedre kontroll på løpende salgsfremmer-kostnader”.


Kart og veibeskrivelse